Lớp 5

Trang chủ Lớp 5

Lớp 5: Để học tốt và Giải bài tập Toán, Tiếng Việt, Địa lý, Sử, Khoa học,...trực tuyến. Gần 3.000 câu hỏi và bài tập trong Sách giáo khoa (SGK) và Vở bài tập (VBT) đầy đủ đáp án và lời giải chi tiết trên Baitapsgk.com.

Câu 2 trang 61 Vở bài tập Địa lí 5: Hãy nêu một số nét tiêu biểu về kinh tế của tỉnh/thành phố em...
Hãy nêu một số nét tiêu biểu về kinh tế của tỉnh/thành phố em (các ngành kinh tế chủ yếu, ngành kinh tế phát triển mạnh).
Câu 3 trang 61 (Địa lí địa phương – tiếp theo) Vở BT Địa lý 5: Mô tả về một hoạt động kinh tế...
Mô tả về một hoạt động kinh tế cụ thể của tỉnh/thành phố em.
Câu 1 trang 60 Vở BT Địa lý 5: Tỉnh/thành phố em nằm ở vị trí nào trên lãnh thổ nước ta?
Tỉnh/thành phố em nằm ở vị trí nào trên lãnh thổ nước ta?
Câu 2 trang 60 VBT môn Địa lớp 5: Tỉnh/thành phố em giáp những tỉnh/thành phố nào? Giáp biển Đông (nếu có) ở phía...
Tỉnh/thành phố em giáp những tỉnh/thành phố nào? Giáp biển Đông (nếu có) ở phía nào?
Quảng cáo


Câu 1 trang 55 Vở bài tập Địa lý lớp 5: Điền tên các châu lục, các đại dương và nước Việt Nam vào...
Điền tên các châu lục, các đại dương và nước Việt Nam vào lược đồ trống thế giới dưới đây:

Mới cập nhật

Câu 81 trang 129 SBT Toán hình 11 nâng cao: Tương tự như trên, các tam giác MBN, ABN vuông tại B.
Câu 81 trang 129 Sách bài tập Hình học 11 Nâng cao. Ôn tập chương III. Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc...
Câu 80 trang 129 SBT Hình 11 nâng cao: ● Khi h = a thì góc tạo bởi mỗi mặt phẳng chứa mặt bên...
Câu 80 trang 129 Sách bài tập Hình học 11 Nâng cao. (eqalign{  & B{{rm{D}}^2} = BC_2^2 + DC_2^2 - 2B{C_2}.D{C_2}cos beta   cr  & ...
Câu 79 trang 129 Sách bài tập Hình học 11 Nâng cao
Câu 79 trang 129 Sách bài tập Hình học 11 Nâng cao. (cos varphi  = {h over {sqrt {{a^2} + {c^2} + {h^2}} }})....
Câu 78 trang 129 SBT Hình 11 nâng cao: nên ta có
Câu 78 trang 129 Sách bài tập Hình học 11 Nâng cao. Ôn tập chương III. Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc...
Câu 77 trang 129 Sách BT hình 11 nâng cao: Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác đều, SA = SB =...
Câu 77 trang 129 Sách bài tập Hình học 11 Nâng cao. Trả lời. Ôn tập chương III. Vectơ trong không gian. Quan hệ...
Câu 76 trang 128 SBT Hình 11 nâng cao: Cách 1. Xét tam giác SOM vuông tại O ta có:
Câu 76 trang 128 Sách bài tập Hình học 11 Nâng cao. Trả lời. Ôn tập chương III. Vectơ trong không gian. Quan hệ...