Lớp 8

Trang chủ Lớp 8

Lớp 8: Tổng hợp lý thuyết, hơn 6.000 bài tập các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Anh, Sử, Địa,... (tất cả các môn học) trong chương trình học lớp 8. Các bài học, bài tập bám sát SGK và SBT. Học trực tuyến và học tốt các môn lớp 8 trên Baitapsgk.com

Bài thu hoạch – Thực hành: Hô hấp nhân tạo: Bài 23: Thực hành: Hô hấp nhân tạo

Bài thu hoạch – Thực hành: Hô hấp nhân tạo: Bài 23: Thực hành: Hô hấp nhân tạo. 1. Kiến thức – So sánh để

Bài thu hoạch – Thực hành: Sơ cứu cầm máu: Bài 19: Thực hành: Sơ cứu cầm máu

Bài thu hoạch – Thực hành: Sơ cứu cầm máu: Bài 19: Thực hành: Sơ cứu cầm máu. 1. Kiến thức – Chảy máu tĩnh

Bài thu hoạch: Bài 12: Thực hành: Tập sơ cứu và băng bó cho người gãy xương

Bài thu hoạch: Bài 12: Thực hành: Tập sơ cứu và băng bó cho người gãy xương. Cách sơ cứu và băng bó khi gặp

Bài thu hoạch – Thực hành: Tìm hiểu chức năng (liên quan đến cấu tạo) của tủy sống: Bài...

Bài thu hoạch – Thực hành: Tìm hiểu chức năng (liên quan đến cấu tạo) của tủy sống: Bài 44: Thực hành: Tìm hiểu chức

Bài thu hoạch – Thực hành: Phân tích một khẩu phần cho trước: Bài 37: Thực hành: Phân tích...

Bài thu hoạch – Thực hành: Phân tích một khẩu phần cho trước: Bài 37: Thực hành: Phân tích một khẩu phần cho trước. Em

Báo cáo bài thực hành 5, Trình bày hiện tượng và viết các phương trình hóa học của 3...

Bài 35. Bài thực hành 5 – Báo cáo bài thực hành 5. Trình bày hiện tượng và viết các phương trình hóa học của

Báo cáo thực hành 4, Trình bày kết quả của thí nghiệm điều chế khí oxi, thu khí oxi...

Bài 30. Bài thực hành 4 – Báo cáo thực hành 4. Trình bày kết quả của thí nghiệm điều chế khí oxi, thu khí

Báo cáo thực hành 3, Mô tả những gì quan sát được. Trong hai ống nghiệm, ở ống nào...

Bài 14. Bài thực hành 3 – Báo cáo thực hành 3. Mô tả những gì quan sát được. Trong hai ống nghiệm, ở ống

Báo cáo thực hành 1, So sánh nhiệt độ nóng chảy của hai chất, chất nào không nóng chảy...

Bài 3. Bài thực hành 1 – Báo cáo thực hành 1. So sánh nhiệt độ nóng chảy của hai chất, chất nào không nóng

Báo cáo bài thực hành 2, Mô tả những gì quan sát được ở mỗi thí nghiệm và giải...

Bài 7. Bài thực hành 2 – Báo cáo bài thực hành 2. Mô tả những gì quan sát được ở mỗi thí nghiệm và

Mới cập nhật

Bài 1, 2, 3, 4 trang 137 SGK Toán 4, Bài 1. Tính rồi rút gọn:…
Bài 1. Tính rồi rút gọn:.... Bài 1, 2, 3, 4 trang 137 SGK Toán 4 - Luyện tập trang 137 SGK Toán lớp...
Bài 1, 2, 3, 4 trang 118 SGK Toán 4, Bài 1. Rút gọn các phân số:…
Bài 1. Rút gọn các phân số:.... Bài 1, 2, 3, 4 trang 118 SGK Toán 4 - Luyện tập chung trang 118 SGK...
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 117, 118 SGK Toán 4, Bài 1: Quy đồng mẫu số các phân số:…
Bài 1: Quy đồng mẫu số các phân số:.... Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 117, 118 SGK Toán 4 - Luyện tập...
Bài 1, 2 trang 112 SGK Toán 3 : Vẽ trang trí hình tròn
Bài 1, 2 trang 112 SGK Toán 3 : Vẽ trang trí hình tròn. Câu 1. Vẽ hình theo các bước sau 1. Vẽ...
Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 133 SGK Toán 4 , Bài 1. Tính theo mẫu:…
Bài 1. Tính theo mẫu:.... Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 133 SGK Toán 4 - Luyện tập...