Trang chủ Lớp 2 Âm nhạc 2 - Cánh diều Đọc nhạc trang 57 Âm nhạc 2 – Cánh diều: Nhạc –...

Đọc nhạc trang 57 Âm nhạc 2 - Cánh diều: Nhạc - Em hãy đọc mẫu âm theo kí hiệu bàn tay - Em hãy làm kí hiệu bàn tay...

Lời giải bài tập, câu hỏi Đọc nhạc trang 57 SGK Âm nhạc 2 - Cánh diều - Ôn tập 2. Nhạc - Em hãy đọc mẫu âm theo kí hiệu bàn tay - Em hãy làm kí hiệu bàn tay

Question - Câu hỏi/Đề bài

Đọc nhạc

- Em hãy đọc mẫu âm theo kí hiệu bàn tay

- Em hãy làm kí hiệu bàn tay cho các bạn đọc nhạc

Answer - Lời giải/Đáp án