Khoa học lớp 4

Trang chủ Lớp 4 Khoa học lớp 4
Để học tốt Khoa học lớp 4, Giải bài tập 70 bài trong SGK Khoa học lớp 4 phần Con người và sức khỏe; Vật chất, năng lượng; Thực vật và động vật
CON NGƯỜI VÀ SỨC KHỎE VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG
Trong quá trình sống, cơ thể lấy những gì từ môi trường và thải ra môi trường những gì ? Bài 2: Trao đổi...
Trong quá trình sống, cơ thể lấy những gì từ môi trường và thải ra môi trường những gì ?
Hơn hẳn những sinh vật khác, cuộc sống của con người còn cần những gì? Bài 1: Con người cần gì để sồng?
Hơn hẳn những sinh vật khác, cuộc sống của con người còn cần những gì?
Như mọi sinh vật khác, con người cần gì để duy trì sự sống của mình? Bài 1: Con người cần gì để sồng?
Như mọi sinh vật khác, con người cần gì để duy trì sự sống của mình?
Bạn có thể làm gì để diệt trừ gián và muỗi ngay từ trứng hoặc ấu trùng của nó ? Bài 69-70: Ôn tập...
Bạn có thể làm gì để diệt trừ gián và muỗi ngay từ trứng hoặc ấu trùng của nó ?

Quảng cáo
Theo bạn, câu nào dưới đây là đúng? Bài 69-70: Ôn tập và kiểm tra cuối năm
Lau khô thành ngoài cốc rồi cho vào cốc mấy cục nước đá. Một lát sau, sờ vào thành ngoài cốc ta thấy ướt. Theo bạn, câu nào dưới đây là đúng ?

Luyện tập

Câu 1 trang 28 VBT Khoa học 4: Theo dõi và ghi lại tên thức ăn, đồ uống hằng ngày của bạn vào bảng...
Câu 1 trang 28 Vở bài tập Khoa học 4. Bài 18 - 19. Ôn tập : Con người và sức khỏe Theo dõi...
Kể chuyện Một phát minh nho nhỏ, Câu 1: Dựa vào các tranh dưới đây, kể lại câu chuyện đã được nghe cô giáo...
Rất nhiều mặt trăng - Kể chuyện : Một phát minh nho nhỏ. Câu 1: Dựa vào các tranh dưới đây, kể lại câu...
Câu 3 trang 10 Vở bài tập Địa lí 4: Bài 1. Dãy Hoàng Liên Sơn
Câu 3 trang 10 Vở bài tập Địa lí 4. Bài 1. Dãy Hoàng Liên Sơn Nối mỗi từ ở cột A với cụm...
Kể tên một số động vật ăn tạp (ăn cả thực vật và động vật) mà bạn biết: Bài 63: Động vật ăn gì...
Kể tên một số động vật ăn tạp (ăn cả thực vật và động vật) mà bạn biết: Bài 63: Động vật ăn gì...
Chính tả – Tuần 31 trang 85 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 4 tập 2: (2)Chọn chữ viết đúng chính tả trong ngoặc...
(2)Chọn chữ viết đúng chính tả trong ngoặc đơn rồi điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh đoạn văn sau . Chính tả -...