Khoa học lớp 4

Trang chủ Lớp 4 Khoa học lớp 4
Để học tốt Khoa học lớp 4, Giải bài tập 70 bài trong SGK Khoa học lớp 4 phần Con người và sức khỏe; Vật chất, năng lượng; Thực vật và động vật
CON NGƯỜI VÀ SỨC KHỎE VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG
Trong quá trình sống, cơ thể lấy những gì từ môi trường và thải ra môi trường những gì ? Bài 2: Trao đổi...
Trong quá trình sống, cơ thể lấy những gì từ môi trường và thải ra môi trường những gì ?
Hơn hẳn những sinh vật khác, cuộc sống của con người còn cần những gì? Bài 1: Con người cần gì để sồng?
Hơn hẳn những sinh vật khác, cuộc sống của con người còn cần những gì?
Như mọi sinh vật khác, con người cần gì để duy trì sự sống của mình? Bài 1: Con người cần gì để sồng?
Như mọi sinh vật khác, con người cần gì để duy trì sự sống của mình?
Bạn có thể làm gì để diệt trừ gián và muỗi ngay từ trứng hoặc ấu trùng của nó ? Bài 69-70: Ôn tập...
Bạn có thể làm gì để diệt trừ gián và muỗi ngay từ trứng hoặc ấu trùng của nó ?

Quảng cáo
Theo bạn, câu nào dưới đây là đúng? Bài 69-70: Ôn tập và kiểm tra cuối năm
Lau khô thành ngoài cốc rồi cho vào cốc mấy cục nước đá. Một lát sau, sờ vào thành ngoài cốc ta thấy ướt. Theo bạn, câu nào dưới đây là đúng ?

Luyện tập

Soạn bài đường đi Sa Pa – Tiếng Việt lớp 4
Đường đi Sa Pa - Soạn bài đường đi Sa Pa. Câu 1. Mỗi đoạn trong bài là một bức tranh đẹp về cảnh,...
Unit 20. What are you going to do this summer? trang 80 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 4 mới: A. PHONICS (1) Look at the
A. PHONICS (1) Look at the words write them with stress marks (') in the correct columns. say the words aloud. 1. enormous 2. elephant 3. November 4....
Câu 3 trang 12 VBT Khoa học 4:1. Vai trò của chất đạm:
Câu 3 trang 12 Vở bài tập Khoa học 4. c) Giúp cơ thể phòng chống bệnh.. Bài 5. Vai trò của chất đạm...
Soạn bài: Vẽ về cuộc sống an toàn trang 54 SGK Tiếng Việt 4 tập 2 – Tiếng Việt lớp 4
Vẽ về cuộc sống an toàn - Soạn bài: Vẽ về cuộc sống an toàn trang 54 SGK Tiếng Việt 4 tập 2. Câu...
Bài 1,2,3 Tiết 138 trang 148 sgk Toán 4, Kiến thức cần nhớ Bài 1:Tổng của hai số là 333 Bài 2. Hai kho...
Kiến thức cần nhớ Bài 1:Tổng của hai số là 333 Bài 2. Hai kho chứa 125 tấn thóc Bài 3. Tổng hai số...