Khoa học lớp 4

Trang chủ Lớp 4 Khoa học lớp 4
Để học tốt Khoa học lớp 4, Giải bài tập 70 bài trong SGK Khoa học lớp 4 phần Con người và sức khỏe; Vật chất, năng lượng; Thực vật và động vật
CON NGƯỜI VÀ SỨC KHỎE VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG
Trong quá trình sống, cơ thể lấy những gì từ môi trường và thải ra môi trường những gì ? Bài 2: Trao đổi...
Trong quá trình sống, cơ thể lấy những gì từ môi trường và thải ra môi trường những gì ?
Hơn hẳn những sinh vật khác, cuộc sống của con người còn cần những gì? Bài 1: Con người cần gì để sồng?
Hơn hẳn những sinh vật khác, cuộc sống của con người còn cần những gì?
Như mọi sinh vật khác, con người cần gì để duy trì sự sống của mình? Bài 1: Con người cần gì để sồng?
Như mọi sinh vật khác, con người cần gì để duy trì sự sống của mình?
Bạn có thể làm gì để diệt trừ gián và muỗi ngay từ trứng hoặc ấu trùng của nó ? Bài 69-70: Ôn tập...
Bạn có thể làm gì để diệt trừ gián và muỗi ngay từ trứng hoặc ấu trùng của nó ?
Quảng cáo


Theo bạn, câu nào dưới đây là đúng? Bài 69-70: Ôn tập và kiểm tra cuối năm
Lau khô thành ngoài cốc rồi cho vào cốc mấy cục nước đá. Một lát sau, sờ vào thành ngoài cốc ta thấy ướt. Theo bạn, câu nào dưới đây là đúng ?

Luyện tập

Câu 1 trang 41 VBT Sử lớp 4: Hãy điền những sự kiện chính vào chỗ trống cho phù hợp với mốc thời gian
Câu 1 trang 41 Vở bài tập Lịch sử 4.    - Mờ sáng mồng 5 Tết năm 1789: quân ta tấn công đồn Ngọc...
Kể lại truyện cổ nói về cái rìu và bác tiều phu mà em đã được đọc sách hoặc được nghe kể, Bác tiều...
Kể chuyện - Tập làm văn lớp 4 - Kể lại truyện cổ nói về cái rìu và bác tiều phu mà em đã...
Câu 1 trang 84 Vở bài tập Khoa học 4: Môi trường, ô-xi, nước, thức ăn, nước tiểu, chất cặn bã, khí các-bô-níc, trao...
Câu 1 trang 84 Vở bài tập Khoa học 4. Môi trường, ô-xi, nước, thức ăn, nước tiểu, chất cặn bã, khí các-bô-níc, trao...
Review 1 – Family & Friends Special Edition Grade (lớp 4): Review 1 – Family & Friends Special Edition Grade (lớp 4)
Review 1 - Family & Friends Special Edittion Grade 4. Hướng dẫn:. Bài: Review 1 - Family & Friends Special Edittion Grade 4 1....
Bài 2 trang 48 SGK Sử 4: Nhà Hậu Lê và việc tổ chức quản lí đất nước
Bài 2 trang 48 SGK Lịch sử 4: Nhà Hậu Lê và việc tổ chức quản lí đất nước. Bộ luật Hồng Đức có...