Khoa học lớp 4

Trang chủ Lớp 4 Khoa học lớp 4
Để học tốt Khoa học lớp 4, Giải bài tập 70 bài trong SGK Khoa học lớp 4 phần Con người và sức khỏe; Vật chất, năng lượng; Thực vật và động vật
CON NGƯỜI VÀ SỨC KHỎE VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG
Trong quá trình sống, cơ thể lấy những gì từ môi trường và thải ra môi trường những gì ? Bài 2: Trao đổi...
Trong quá trình sống, cơ thể lấy những gì từ môi trường và thải ra môi trường những gì ?
Hơn hẳn những sinh vật khác, cuộc sống của con người còn cần những gì? Bài 1: Con người cần gì để sồng?
Hơn hẳn những sinh vật khác, cuộc sống của con người còn cần những gì?
Như mọi sinh vật khác, con người cần gì để duy trì sự sống của mình? Bài 1: Con người cần gì để sồng?
Như mọi sinh vật khác, con người cần gì để duy trì sự sống của mình?
Bạn có thể làm gì để diệt trừ gián và muỗi ngay từ trứng hoặc ấu trùng của nó ? Bài 69-70: Ôn tập...
Bạn có thể làm gì để diệt trừ gián và muỗi ngay từ trứng hoặc ấu trùng của nó ?

Quảng cáo
Theo bạn, câu nào dưới đây là đúng? Bài 69-70: Ôn tập và kiểm tra cuối năm
Lau khô thành ngoài cốc rồi cho vào cốc mấy cục nước đá. Một lát sau, sờ vào thành ngoài cốc ta thấy ướt. Theo bạn, câu nào dưới đây là đúng ?

Luyện tập

Unit 10. Where were you yesterday? trang 40 Sách bài tập Tiếng Anh 4 mới: A. PHONICS (1) Complete and say the
A. PHONICS (1) Complete and say the words aloud. 1. painted /id/ 2. played /d/ 3. watched /t/ . Unit 10. Where were you yesterday? trang 40 Sách bài tập...
Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 83, 84 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2: Bài 152+153+154. Ôn tập về số tự...
Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 83, 84 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2. Giải câu 1, 2, 3, 4, 5...
Tiết 3 – Tuần 18 trang 135 vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 1: Cho đề tập làm văn sau “Kể chuyện ông...
Cho đề tập làm văn sau : “Kể chuyện ông Nguyễn Hiền” Em hãy viết . Tiết 3 - Tuần 18 trang 135 Vở...
Những sự việc nào cho ta thấy dưới thời Lý, đạo Phật rất thịnh đạt? Chùa thời Lý
Những sự việc nào cho ta thấy dưới thời Lý, đạo Phật rất thịnh đạt?: Chùa thời Lý. Dưới thời lý, đạo Phật được...
Dựa vào lược đồ hình 2, em hãy trình bày diễn biến cuộc kháng chiến chống quân Tống của quân dân ta: Cuộc kháng...
Dựa vào lược đồ hình 2, em hãy trình bày diễn biến cuộc kháng chiến chống quân Tống của quân dân ta. Cuộc kháng...