Khoa học lớp 4

Trang chủ Lớp 4 Khoa học lớp 4
Để học tốt Khoa học lớp 4, Giải bài tập 70 bài trong SGK Khoa học lớp 4 phần Con người và sức khỏe; Vật chất, năng lượng; Thực vật và động vật
CON NGƯỜI VÀ SỨC KHỎE VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG
Trong quá trình sống, cơ thể lấy những gì từ môi trường và thải ra môi trường những gì ? Bài 2: Trao đổi...
Trong quá trình sống, cơ thể lấy những gì từ môi trường và thải ra môi trường những gì ?
Hơn hẳn những sinh vật khác, cuộc sống của con người còn cần những gì? Bài 1: Con người cần gì để sồng?
Hơn hẳn những sinh vật khác, cuộc sống của con người còn cần những gì?
Như mọi sinh vật khác, con người cần gì để duy trì sự sống của mình? Bài 1: Con người cần gì để sồng?
Như mọi sinh vật khác, con người cần gì để duy trì sự sống của mình?
Bạn có thể làm gì để diệt trừ gián và muỗi ngay từ trứng hoặc ấu trùng của nó ? Bài 69-70: Ôn tập...
Bạn có thể làm gì để diệt trừ gián và muỗi ngay từ trứng hoặc ấu trùng của nó ?

Quảng cáo
Theo bạn, câu nào dưới đây là đúng? Bài 69-70: Ôn tập và kiểm tra cuối năm
Lau khô thành ngoài cốc rồi cho vào cốc mấy cục nước đá. Một lát sau, sờ vào thành ngoài cốc ta thấy ướt. Theo bạn, câu nào dưới đây là đúng ?

Luyện tập

Em hãy dựa theo dàn ý cho sau viết bài văn tả một cây đang ra hoa, Sớm nay, cây hồng nhà em nở...
- Em hãy dựa theo dàn ý cho sau viết bài văn tả một cây đang ra hoa. Sớm nay, cây hồng nhà...
Dựa vào bài văn Hoa học trò, em hãy tả một cây phượng mà em biết, Trong sân trường em có một cây phượng...
- Dựa vào bài văn Hoa học trò, em hãy tả một cây phượng mà em biết. Trong sân trường em có một...
Câu 2 trang 56 VBT Địa lý 4: Bài 26. Người dân và hoạt động sản xuất ở đồng bằng duyên hải miền Trung...
Câu 2 trang 56 Vở bài tập Địa lí 4. Nối các ô chữ chỉ điều kiện để phát triển du lịch ở duyên...
Bài 1 trang 56 SGK Sử 4: Cuộc khẩn hoang ở Đàng Trong
Bài 1 trang 56 SGK Lịch sử 4: Cuộc khẩn hoang ở Đàng Trong. Cuộc khẩn hoang ở Đàng Trong đã diễn ra như...
Chính tả bài thơ về tiểu đội xe không kính, Câu 1. Nhớ – viết: Bài thơ về tiểu đội xe không kính.Câu 2.Tìm...
Bài thơ về tiểu đội xe không kính - Chính tả bài thơ về tiểu đội xe không kính. Câu 1. Nhớ - viết:...