Khoa học lớp 4

Trang chủ Lớp 4 Khoa học lớp 4
Để học tốt Khoa học lớp 4, Giải bài tập 70 bài trong SGK Khoa học lớp 4 phần Con người và sức khỏe; Vật chất, năng lượng; Thực vật và động vật
CON NGƯỜI VÀ SỨC KHỎE VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG

Trong quá trình sống, cơ thể lấy những gì từ môi trường và thải ra môi trường những gì...

Trong quá trình sống, cơ thể lấy những gì từ môi trường và thải ra môi trường những gì ?: Bài 2: Trao đổi chất

Hơn hẳn những sinh vật khác, cuộc sống của con người còn cần những gì? Bài 1: Con người...

Hơn hẳn những sinh vật khác, cuộc sống của con người còn cần những gì?: Bài 1: Con người cần gì để sồng?. Hơn hẳn

Như mọi sinh vật khác, con người cần gì để duy trì sự sống của mình? Bài 1: Con...

Như mọi sinh vật khác, con người cần gì để duy trì sự sống của mình?: Bài 1: Con người cần gì để sồng?. Như

Bạn có thể làm gì để diệt trừ gián và muỗi ngay từ trứng hoặc ấu trùng của nó...

Bạn có thể làm gì để diệt trừ gián và muỗi ngay từ trứng hoặc ấu trùng của nó ?: Bài 69-70: Ôn tập và

Nhôm có tính chất gì ? Bài 69-70: Ôn tập và kiểm tra cuối năm

Nhôm có tính chất gì ?: Bài 69-70: Ôn tập và kiểm tra cuối năm. Nhôm có tính chất gì ? Nhôm có tính chất

Ghép các phiếu thức ăn với các phiếu chất dinh dưỡng có trong thức ăn đó: Bài 69-70: Ôn...

Ghép các phiếu thức ăn với các phiếu chất dinh dưỡng có trong thức ăn đó: Bài 69-70: Ôn tập và kiểm tra cuối năm.

Làm thế nào để cốc nước nóng nguội đi nhanh? Bài 69-70: Ôn tập và kiểm tra cuối năm

Làm thế nào để cốc nước nóng nguội đi nhanh?: Bài 69-70: Ôn tập và kiểm tra cuối năm. Làm thế nào để cốc nước

Hãy chọn một lời giải thích mà bạn thấy đúng: Bài 69-70: Ôn tập và kiểm tra cuối năm

Hãy chọn một lời giải thích mà bạn thấy đúng: Bài 69-70: Ôn tập và kiểm tra cuối năm. Hãy chọn một lời giải thích

Theo bạn, câu nào dưới đây là đúng? Bài 69-70: Ôn tập và kiểm tra cuối năm

Theo bạn, câu nào dưới đây là đúng?: Bài 69-70: Ôn tập và kiểm tra cuối năm. Theo bạn, câu nào dưới đây là đúng?

Nói về vai trò của thực vật đối với sự sống trên Trái Đất: Bài 69-70: Ôn tập và...

Nói về vai trò của thực vật đối với sự sống trên Trái Đất: Bài 69-70: Ôn tập và kiểm tra cuối năm. Nói về

Luyện tập

Trong sân vườn nhà có một chị gà mẹ đang dẫn đàn con đi kiếm ăn. Bỗng đâu trên bầu trời xuất hiện một...
Tả vật nuôi trong vườn thú - Tập làm văn lớp 4 - Trong sân vườn nhà có một chị gà mẹ đang dẫn...
Kể chuyện đã nghe đã đọc (trang 117 tiếng việt 4 tập 2), Đề bài: Kể lại câu chuyện em đã nghe, đã đọc...
Hơn một nghìn ngày vòng quanh trái đất - Kể chuyện đã nghe đã đọc (trang 117 tiếng việt 4 tập 2). Đề bài:...
Tả một cây có bóng mát mà em yêu thích, Cây ớt cao chỉ độ năm, sáu tấc, thân chia thành nhiều nhánh nhỏ....
- Tả một cây có bóng mát mà em yêu thích. Cây ớt cao chỉ độ năm, sáu tấc, thân chia thành nhiều...