Khoa học lớp 4

Trang chủ Lớp 4 Khoa học lớp 4
Để học tốt Khoa học lớp 4, Giải bài tập 70 bài trong SGK Khoa học lớp 4 phần Con người và sức khỏe; Vật chất, năng lượng; Thực vật và động vật
CON NGƯỜI VÀ SỨC KHỎE VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG
Trong quá trình sống, cơ thể lấy những gì từ môi trường và thải ra môi trường những gì ? Bài 2: Trao đổi...
Trong quá trình sống, cơ thể lấy những gì từ môi trường và thải ra môi trường những gì ?
Hơn hẳn những sinh vật khác, cuộc sống của con người còn cần những gì? Bài 1: Con người cần gì để sồng?
Hơn hẳn những sinh vật khác, cuộc sống của con người còn cần những gì?
Như mọi sinh vật khác, con người cần gì để duy trì sự sống của mình? Bài 1: Con người cần gì để sồng?
Như mọi sinh vật khác, con người cần gì để duy trì sự sống của mình?
Bạn có thể làm gì để diệt trừ gián và muỗi ngay từ trứng hoặc ấu trùng của nó ? Bài 69-70: Ôn tập...
Bạn có thể làm gì để diệt trừ gián và muỗi ngay từ trứng hoặc ấu trùng của nó ?

Quảng cáo
Theo bạn, câu nào dưới đây là đúng? Bài 69-70: Ôn tập và kiểm tra cuối năm
Lau khô thành ngoài cốc rồi cho vào cốc mấy cục nước đá. Một lát sau, sờ vào thành ngoài cốc ta thấy ướt. Theo bạn, câu nào dưới đây là đúng ?

Luyện tập

Chỉ vào sơ đồ và nói về sự bay hơi, ngưng tụ của nước trong tự nhiên: Bài 23: Sơ đồ vòng tuần hoàn...
Chỉ vào sơ đồ và nói về sự bay hơi, ngưng tụ của nước trong tự nhiên: Bài 23: Sơ đồ vòng tuần hoàn...
Luyện từ và câu: động từ, Câu 2. Tìm các từ: Chỉ hoạt động của anh chiến sĩ hoặc của thiếu nhi.
Điều ước của vua Mi-đát - Luyện từ và câu: động từ. Câu 2. Tìm các từ: - Chỉ hoạt động của anh chiến...
Câu 1 trang 11 VBT Địa lớp 4: Dân tộc ít người là dân tộc:
Câu 1 trang 11 Vở bài tập Địa lí 4. Dân tộc ít người là dân tộc:. Bài 2. Một số dân tộc ở...
Lý thuyết hàng và lớp, Hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm hợp thành lớp đơn vị.
Hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm hợp thành lớp đơn vị.. Lý thuyết hàng và lớp - Hàng và lớp ...
Câu 3 trang 53 Vở bài tập Địa lí 4: Bài 24. Dải đồng bằng duyên hải miền Trung
Câu 3 trang 53 Vở bài tập Địa lí 4. Trả lời:. Bài 24. Dải đồng bằng duyên hải miền Trung Gạch bỏ khung...