Khoa học lớp 4

Trang chủ Lớp 4 Khoa học lớp 4
Để học tốt Khoa học lớp 4, Giải bài tập 70 bài trong SGK Khoa học lớp 4 phần Con người và sức khỏe; Vật chất, năng lượng; Thực vật và động vật
CON NGƯỜI VÀ SỨC KHỎE VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG
Trong quá trình sống, cơ thể lấy những gì từ môi trường và thải ra môi trường những gì ? Bài 2: Trao đổi...
Trong quá trình sống, cơ thể lấy những gì từ môi trường và thải ra môi trường những gì ?
Hơn hẳn những sinh vật khác, cuộc sống của con người còn cần những gì? Bài 1: Con người cần gì để sồng?
Hơn hẳn những sinh vật khác, cuộc sống của con người còn cần những gì?
Như mọi sinh vật khác, con người cần gì để duy trì sự sống của mình? Bài 1: Con người cần gì để sồng?
Như mọi sinh vật khác, con người cần gì để duy trì sự sống của mình?
Bạn có thể làm gì để diệt trừ gián và muỗi ngay từ trứng hoặc ấu trùng của nó ? Bài 69-70: Ôn tập...
Bạn có thể làm gì để diệt trừ gián và muỗi ngay từ trứng hoặc ấu trùng của nó ?
Quảng cáo


Theo bạn, câu nào dưới đây là đúng? Bài 69-70: Ôn tập và kiểm tra cuối năm
Lau khô thành ngoài cốc rồi cho vào cốc mấy cục nước đá. Một lát sau, sờ vào thành ngoài cốc ta thấy ướt. Theo bạn, câu nào dưới đây là đúng ?

Luyện tập

Trong không khí, ngoài khí ô-xi và khí ni-tơ còn chứa những thành phần nào khác? Bài 32: Không khí có những thành phần...
Trong không khí, ngoài khí ô-xi và khí ni-tơ còn chứa những thành phần nào khác?: Bài 32: Không khí có những thành phần...
Câu 1, 2, 3 trang 84 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1: Bài 73. Chia cho số có hai chữ số...
Câu 1, 2, 3 trang 84 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1. 3. Người ta xếp các gói kẹo vào các...
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Du lịch – Thám hiểm trang 105 SGK Tiếng Việt 4 tập 2, Câu 1. Những...
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Du lịch - Thám hiểm - Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Du lịch...
Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 Tiết 99 trang 110 sgk Toán 4, Bài 1, 2, 3, 4 viết phân...
Bài 1, 2, 3, 4 viết phân số bài 5. Mỗi đoạn thẳng dưới đây đều được chia thành các phần có độ dài...
Nhóm thức ăn nào cần ăn đủ, ăn vừa phải hoặc ăn có mức độ? Bài 7: Tại sao cần phối hợp nhiều loại...
Nhóm thức ăn nào cần ăn đủ, ăn vừa phải hoặc ăn có mức độ?: Bài 7: Tại sao cần phối hợp nhiều loại...