Khoa học lớp 4

Trang chủ Lớp 4 Khoa học lớp 4
Để học tốt Khoa học lớp 4, Giải bài tập 70 bài trong SGK Khoa học lớp 4 phần Con người và sức khỏe; Vật chất, năng lượng; Thực vật và động vật
CON NGƯỜI VÀ SỨC KHỎE VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG
Trong quá trình sống, cơ thể lấy những gì từ môi trường và thải ra môi trường những gì ? Bài 2: Trao đổi...
Trong quá trình sống, cơ thể lấy những gì từ môi trường và thải ra môi trường những gì ?
Hơn hẳn những sinh vật khác, cuộc sống của con người còn cần những gì? Bài 1: Con người cần gì để sồng?
Hơn hẳn những sinh vật khác, cuộc sống của con người còn cần những gì?
Như mọi sinh vật khác, con người cần gì để duy trì sự sống của mình? Bài 1: Con người cần gì để sồng?
Như mọi sinh vật khác, con người cần gì để duy trì sự sống của mình?
Bạn có thể làm gì để diệt trừ gián và muỗi ngay từ trứng hoặc ấu trùng của nó ? Bài 69-70: Ôn tập...
Bạn có thể làm gì để diệt trừ gián và muỗi ngay từ trứng hoặc ấu trùng của nó ?
Theo bạn, câu nào dưới đây là đúng? Bài 69-70: Ôn tập và kiểm tra cuối năm
Lau khô thành ngoài cốc rồi cho vào cốc mấy cục nước đá. Một lát sau, sờ vào thành ngoài cốc ta thấy ướt. Theo bạn, câu nào dưới đây là đúng ?

Luyện tập

Bài 3 trang 149 Địa 4, Vì sao Đà Nẵng lại thu hút nhiều khách du lịch ?
Thành phố Đà Nẵng - Bài 3 trang 149 SGK Địa lí 4. Vì sao Đà Nẵng lại thu hút nhiều khách du lịch...
Luyện từ và câu: từ ghép và từ láy, Cấu tạo của những từ phức được in đậm trong các câu thơ sau có...
Một người chính trực - Luyện từ và câu: từ ghép và từ láy. Cấu tạo của những từ phức được in đậm trong...
Bài 1, bài 2 Tiết 40 trang 49 sgk Toán 4, Bài 1. Trong các góc sau đây góc nào là góc vuông, góc...
Bài 1. Trong các góc sau đây góc nào là góc vuông, góc nhọn, góc tù, góc bẹt? Bài 2 Hình tam giác nào...
Câu 2 trang 34 VBT Khoa học 4: Hãy điền các từ trong khung vào chỗ … trong các câu dưới đây cho phù...
Câu 2 trang 34 Vở bài tập Khoa học 4. - Các giọt nước có trong các đám mây rơi xuống đất tạo thành...
Hãy viết lại bài văn Con chuồn chuồn nước theo lời của em, Cũng giống như các bạn cùng lứa tuổi nhi đồng, tôi...
- Hãy viết lại bài văn Con chuồn chuồn nước theo lời của em. Cũng giống như các bạn cùng lứa tuổi nhi...