Khoa học lớp 4

Trang chủ Lớp 4 Khoa học lớp 4
Để học tốt Khoa học lớp 4, Giải bài tập 70 bài trong SGK Khoa học lớp 4 phần Con người và sức khỏe; Vật chất, năng lượng; Thực vật và động vật
CON NGƯỜI VÀ SỨC KHỎE VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG
Trong quá trình sống, cơ thể lấy những gì từ môi trường và thải ra môi trường những gì ? Bài 2: Trao đổi...
Trong quá trình sống, cơ thể lấy những gì từ môi trường và thải ra môi trường những gì ?
Hơn hẳn những sinh vật khác, cuộc sống của con người còn cần những gì? Bài 1: Con người cần gì để sồng?
Hơn hẳn những sinh vật khác, cuộc sống của con người còn cần những gì?
Như mọi sinh vật khác, con người cần gì để duy trì sự sống của mình? Bài 1: Con người cần gì để sồng?
Như mọi sinh vật khác, con người cần gì để duy trì sự sống của mình?
Bạn có thể làm gì để diệt trừ gián và muỗi ngay từ trứng hoặc ấu trùng của nó ? Bài 69-70: Ôn tập...
Bạn có thể làm gì để diệt trừ gián và muỗi ngay từ trứng hoặc ấu trùng của nó ?
Quảng cáo


Theo bạn, câu nào dưới đây là đúng? Bài 69-70: Ôn tập và kiểm tra cuối năm
Lau khô thành ngoài cốc rồi cho vào cốc mấy cục nước đá. Một lát sau, sờ vào thành ngoài cốc ta thấy ướt. Theo bạn, câu nào dưới đây là đúng ?

Luyện tập

Câu 1, 2, 3 trang 64 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2: Bài 139+140. Luyện tập
Câu 1, 2, 3 trang 64 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2. Giải câu 1, 2, 3 trang 64 bài 139 Vở...
Hãy chọn một khổ thơ mà em thích trong bài “Đoàn thuyền đánh cá” của Huy Cận rồi trình bày cảm nhận của em...
Đoàn thuyền đánh cá - Huy Cận - Hãy chọn một khổ thơ mà em thích trong bài "Đoàn thuyền đánh cá" của Huy...
Bài 1 trang 21 Sử 4: kể lại, hoàn cảnh, diễn biến, kết quả khởi nghĩa Hai Bà Trưng
Bài 1 trang 21 SGK Lịch sử 4: Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40). Em hãy kể lại cuộc khởi nghĩa của Hai...
Bài 1,2,3 Tiết 113 trang 124 sgk Toán 4, Bài 1: Mỗi bài tập dưới đây có nêu kèm theo một câu trả lời...
Bài 1: Mỗi bài tập dưới đây có nêu kèm theo một câu trả lời đúng. Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả...
Bài 1,2,3,4 Tiết 61 trang 71 môn Toán 4, Bài 1. Tính nhẩm. Bài 2: Tìm x. Bài 3 Hỏi cả hai khối có...
Bài 1. Tính nhẩm. Bài 2: Tìm x. Bài 3 Hỏi cả hai khối có tất cả bao nhiêu học sinh. Bài 4 câu...