Khoa học lớp 4

Trang chủ Lớp 4 Khoa học lớp 4
Để học tốt Khoa học lớp 4, Giải bài tập 70 bài trong SGK Khoa học lớp 4 phần Con người và sức khỏe; Vật chất, năng lượng; Thực vật và động vật
CON NGƯỜI VÀ SỨC KHỎE VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG

Trong quá trình sống, cơ thể lấy những gì từ môi trường và thải ra môi trường những gì...
Trong quá trình sống, cơ thể lấy những gì từ môi trường và thải ra môi trường những gì ?
Hơn hẳn những sinh vật khác, cuộc sống của con người còn cần những gì? Bài 1: Con người...
Hơn hẳn những sinh vật khác, cuộc sống của con người còn cần những gì?
Như mọi sinh vật khác, con người cần gì để duy trì sự sống của mình? Bài 1: Con...
Như mọi sinh vật khác, con người cần gì để duy trì sự sống của mình?
Bạn có thể làm gì để diệt trừ gián và muỗi ngay từ trứng hoặc ấu trùng của nó...
Bạn có thể làm gì để diệt trừ gián và muỗi ngay từ trứng hoặc ấu trùng của nó ?
Ghép các phiếu thức ăn với các phiếu chất dinh dưỡng có trong thức ăn đó: Bài 69-70: Ôn...
Ghép các phiếu thức ăn với các phiếu chất dinh dưỡng có trong thức ăn đó.
Theo bạn, câu nào dưới đây là đúng? Bài 69-70: Ôn tập và kiểm tra cuối năm
Lau khô thành ngoài cốc rồi cho vào cốc mấy cục nước đá. Một lát sau, sờ vào thành ngoài cốc ta thấy ướt. Theo bạn, câu nào dưới đây là đúng ?
Nói về vai trò của thực vật đối với sự sống trên Trái Đất: Bài 69-70: Ôn tập và...
Nói về vai trò của thực vật đối với sự sống trên Trái Đất.

Luyện tập

Rắc ít vụn giấy lên mặt trống. Gõ trống và quan sát. Mặt trống có rung động không? Bài 41: Âm thanh
Rắc ít vụn giấy lên mặt trống. Gõ trống và quan sát. Mặt trống có rung động không?: Bài 41: Âm thanh. Rắc ít...
Đọc bài “Hoa học trò” và trả lời các câu hỏi sau, Mùa xuân, phượng ra lá. Lá phượng mùa xuân rất tươi đẹp....
Hoa học trò - Đọc bài “Hoa học trò” và trả lời các câu hỏi sau. Mùa xuân, phượng ra lá. Lá phượng mùa...
Kể lại truyện cổ tích “Những hạt thóc giống” truyện dân gian Khơ-me bằng ngôn ngữ của riêng em và hãy trả lời các...
Những hạt thóc giống - Kể lại truyện cổ tích "Những hạt thóc giống" truyện dân gian Khơ-me bằng ngôn ngữ của riêng em...