Quảng cáo


Luyện tập

Luyện tập cốt truyện, Câu 1. Truyện cổ tích Cây khế bao gồm các sự việc chính sau đây, Câu 2. Dựa vào cốt...
Tre Việt Nam - Luyện tập cốt truyện. Câu 1. Truyện cổ tích Cây khế bao gồm các sự việc chính sau đây, Câu...
Lesson 3 Unit 20 trang 68 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2, – Hỏi về kỳ nghỉ hè của bạn bè. Lên...
Unit 20: What are you going to do this summer? - Lesson 3 Unit 20 trang 68 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập...
Câu 1 trang 67 VBT khoa học lớp 4: ☐ Đọc sách dưới ánh sáng quá mạnh thì sẽ làm hại mắt, còn ánh...
Câu 1 trang 67 Vở bài tập Khoa học 4. ☐ Đọc sách dưới ánh sáng càng mạnh càng tốt.. Bài 49. Ánh sáng...
Luyện từ và câu – Mở rộng vốn từ: Ước mơ trang 58 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 4 tập 1: Viết lại...
1. Viết lại những từ trong bài tập đọc Trung thu độc lập cùng nghĩa với từ ước mơ. Luyện từ và câu -...
Lesson Three: Grammar and Song – Unit 10 – Family & Friends Special Edition Grade (lớp 4): Look and say.
Lesson Three: Grammar and Song - Unit 10 - Family & Friends Special Edition Grade 4. Script:. Bài: Unit 10: In the park 1....