Từ vựng Unit 20 SGK Anh lớp 4 Mới tập 2, Các từ vựng liên quan đến kỳ nghỉ hè. seafood (n) đồ biển,...
bay (n) vịnh [bei]Ex: We visit Ha Long Bay. Chúng tôi tham quan vịnh Hạ Long.build (v) xây dựng [bild]Ex: We build some sandcas
Từ vựng Unit 19 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2, – Các từ chỉ tên loài vật và tính từ chỉ tính...
animal (n) loài vật, động vật [‘æniməl]Ex: They like the animal. Họ thích động vật.bear (n) gấu [bea]Ex: The bear is climbing t
Từ vựng Unit 18 Anh lớp 4 Mới tập 2, – Các hoạt động đi chơi, dã ngoại, ngoài trời. scenery (n) cảnh đẹp,...
birthday (n) sinh nhật [‘ bə:θdei]Ex: Did you go to Mai’s birthday party?Bạn có đi dự buổi tiệc sinh nhật của Mai không?present
Ngữ pháp Unit 18 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2, 1. Hỏi đáp số điện thoại của ai đó 2. Xin phép nói...
*Chấp nhận lời mời, các em có thể sử dụng một trong số câu sau:• I’d love to. Tôi rất thích. (I’d là viết tắt của I would)• That’s very nice. Điều
Ngữ pháp Unit 19 Anh lớp 4 Mới tập 2, 1. Hỏi đáp ai đó muốn xem động vật nào 2. Hỏi và đáp về...
1. Hỏi đáp ai đó muốn xem động vật nàoChủ ngữ trong câu là you/they thì ta mượn trợ động từ “do” để chia. Hỏi:What animal do you want to see?
Quảng cáo


Ngữ pháp Unit 16 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2, 1. Lời đề nghị ai đó đi đâu. 2. Hỏi và đáp...
1. Lời đề nghị ai đó đi đâuCấu trúc:Let’s go to + the + danh từ chỉ nơi chốn.Chúng ta hãy đi đến… Ex; Let’s g
Ngữ pháp Unit 17 SGK Anh lớp 4 Mới tập 2, Hỏi và đáp về xem món hàng nào đó Một số tính từ chỉ...
1. Một số tính từ chỉ màu sắc và danh từ chỉ trang phụcred —> a red T-shirtđỏ một áo thun màu đỏwhite —► a white blousetrắng một áo cán
Từ vựng Unit 17 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2, – Các từ chỉ quần áo và màu sắc. blouse (n) áo...
blouse (n) áo cánh [blauz]Ex: This blouse is very pretty. Áo cánh này rất đẹp.dong (n) đồng (đơn vị tiền Việt)Ex: It’s thirty-f

Luyện tập

Luyện tập về câu kể, Câu 1. Tìm câu kể trong đoạn văn sau đây. Cho biết mỗi câu dùng để làm gì.Câu 2....
Trong quán ăn - Luyện tập về câu kể. Câu 1. Tìm câu kể trong đoạn văn sau đây. Cho biết mỗi câu dùng...
Tập làm văn Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả cây cối trang 37 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập...
Dựa vào dàn ý bài văn tả cây chuối tiêu (Tiếng Việt 4, tâp hai, trang 60), bạn Hồng Nhung dự kiến viết bốn...
Luyện từ và câu Câu kể ai thế nào ? trang 13 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: Lớp em...
Lớp em có 4 tổ, mỗi tổ có 6 bạn. Em thuộc về tổ 4. Tổ em có 3 nam, 3 nữ. Bạn Hạnh...
Nêu cảm nhận của em về bài “Quả cam” của Đào Duy Anh, Đoạn văn tả “Quả cam” này cho ta ít nhiều nhã...
Kể chuyện - Tập làm văn lớp 4 - Nêu cảm nhận của em về bài "Quả cam" của Đào Duy Anh. Đoạn văn...
Luyện từ và câu – Luyện tập viết tên người, tên sách Địa Việt Nam trang 46 vở bài tập Tiếng Việt 4 tập...
Luyện từ và câu - Luyện tập viết tên người, tên địa lí Việt Nam. 1. Tìm và viết lại cho đúng các tên...