Quảng cáo

Luyện tập

Chính tả Ngắm trăng, không đề, Câu 1. Nhớ viết: Ngắm trăng. Không đề Câu 2. Tìm các tiếng có nghĩa ứng với các...
Ngắm Trăng - Chính tả Ngắm trăng, không đề. Câu 1. Nhớ viết: Ngắm trăng. Không đề Câu 2. Tìm các tiếng có nghĩa...
Câu 3 trang 23 VBT khoa học lớp 4: Nêu ba tác hại của bệnh béo phì:
Câu 3 trang 23 Vở bài tập Khoa học 4. Nêu ba tác hại của bệnh béo phì:. Bài 13. Phòng bệnh béo phì...
Luyện từ và câu – Câu kể Ai làm gì? trang 123 vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 1: Luyện từ và câu...
Luyện từ và câu - Câu kể Ai làm gì?.1. Đọc đoạn văn và tìm trong mỗi câu ở đoạn văn trên các từ...
Nêu những sự kiện chứng tỏ tinh thần quyết tâm kháng chiến chống quân Mông – Nguyên của quân dân nhà Trần: Cuộc kháng...
Nêu những sự kiện chứng tỏ tinh thần quyết tâm kháng chiến chống quân Mông - Nguyên của quân dân nhà Trần. Cuộc kháng...
Câu 2 trang 66 VBT khoa học lớp 4: ☐ Nhờ có ánh mặt trời mà thực vật xanh tốt, người và động vật khỏe...
Câu 2 trang 66 Vở bài tập Khoa học 4. ☐ Nhờ có ánh mặt trời mà thực vật xanh tốt, người và động vật...