Trang chủ Lớp 6 Toán 6 Sách Chân trời sáng tạo Bài 1 trang 116 Toán 6 Chân trời sáng tạo: Hãy đọc...

Bài 1 trang 116 Toán 6 Chân trời sáng tạo: Hãy đọc thông tin về loại trái cây ưa thích của các bạn học sinh lớp 6A1 trong biểu đồ cột sau đây...

Giải bài 1 trang 116 Toán 6 tập 1 Sách chân trời sáng tạo – Bài 4: Biểu đồ cột – Biểu đồ cột kép

Câu hỏi: Hãy đọc thông tin về loại trái cây ưa thích của các bạn học sinh lớp 6A1 trong biểu đồ cột sau đây và lập bảng thống kê tương ứng.

Giải: Trái cây ưa thích của học sinh lớp 6A1

Loại trái cây Chuối Mận Cam Ổi
Số học sinh 16 6 10 8