Trang chủ Lớp 6 Toán 6 Sách Chân trời sáng tạo Bài 1 trang 70 Toán 6 Chân trời sáng tạo: Tính: a)...

Bài 1 trang 70 Toán 6 Chân trời sáng tạo: Tính: a) (-3) . 7;...

Giải bài 1 trang 70 Toán 6 tập 1 Sách chân trời sáng tạo – Bài 4: Phép nhân và phép chia hai số nguyên

Câu hỏi: Tính:

a) (-3) . 7;                  b) (-8) . (-6);                  c) (+12) . (-20);                  d) 24 . (+50).

Giải: 

a) (-3) . 7 = – 21

Quảng cáo

b) (-8) . (-6) = 48

c) (+12) . (-20) = -240

d) 24 . (+50) = 1200