Trang chủ Lớp 6 Toán 6 Sách Chân trời sáng tạo Bài 1 trang 99 Toán 6 Chân trời sáng tạo: Lan muốn...

Bài 1 trang 99 Toán 6 Chân trời sáng tạo: Lan muốn tìm hiểu về món ăn sáng nay của các bạn trong lớp. Em hãy giúp Lan hoàn thành công việc....

Giải bài 1 trang 99 Toán 6 tập 1 Sách chân trời sáng tạo – Bài 1: Thu thập và phân loại dữ liệu

Câu hỏi: Lan muốn tìm hiểu về món ăn sáng nay của các bạn trong lớp. Em hãy giúp Lan hoàn thành công việc.

Giải: