Trang chủ Lớp 6 Toán 6 Sách Chân trời sáng tạo Bài 3 trang 100 Toán 6 Chân trời sáng tạo: Hãy thực...

Bài 3 trang 100 Toán 6 Chân trời sáng tạo: Hãy thực hiện điều tra như bạn Lan cho chính lớp của em về một chủ đề mà lớp em quan tâm....

Giải bài 3 trang 100 Toán 6 tập 1 Sách chân trời sáng tạo – Bài 1: Thu thập và phân loại dữ liệu

Câu hỏi: Hãy thực hiện điều tra như bạn Lan cho chính lớp của em về một chủ đề mà lớp em quan tâm. (Gợi ý một số chủ đề: Các môn học, loại sách truyện, loại phim ảnh, … mà các bạn yêu thích).

Giải: 

Em lựa chọn một mục để phỏng vấn các bạn rồi điền vào bảng

Quảng cáo

* Ví dụ:

Các môn học được các bạn trong lớp yêu thích

Các môn học  Kiểm điểm Số bạn
Toán l l l l l l l l l l l l 12
l l l l l l l 7
Văn l l l 3
Tiếng Anh l l l l l 5
GDCD l l l l l l l l l l 10