Trang chủ Lớp 6 Toán 6 Sách Chân trời sáng tạo Bài 4 trang 117 Toán 6 Chân trời sáng tạo: Vẽ biểu...

Bài 4 trang 117 Toán 6 Chân trời sáng tạo: Vẽ biểu đồ cột kép biểu diễn sĩ số học sinh đầu năm học và cuối năm học của 4 lớp khối 6...

Giải bài 4 trang 117 Toán 6 tập 1 Sách chân trời sáng tạo – Bài 4: Biểu đồ cột – Biểu đồ cột kép

Câu hỏi: Vẽ biểu đồ cột kép biểu diễn sĩ số học sinh đầu năm học và cuối năm học của 4 lớp khối 6 được cho trong bảng sau

Giải: