Trang chủ Lớp 6 Toán 6 Sách Chân trời sáng tạo Bài 4 trang 53 Toán 6 tập 1 Chân trời sáng tạo:...

Bài 4 trang 53 Toán 6 tập 1 Chân trời sáng tạo: Vẽ một đoạn trục số từ – 10 đến 10. Biểu diễn các số nguyên sau đây:...

Giải bài 4 trang 53 Toán 6 tập 1 Sách chân trời sáng tạo – Bài 1: Số nguyên âm và tập hợp các số nguyên

Câu hỏi: Vẽ một đoạn trục số từ – 10 đến 10. Biểu diễn các số nguyên sau đây:

+ 5;            -4;           0;           – 7;           – 8;           2;           3;           9;           – 9

Giải: Trục số biễu diễn các số như sau: