Trang chủ Lớp 6 Toán 6 Sách Chân trời sáng tạo Bài 8 trang 73 Toán 6 Chân trời sáng tạo: Một công...

Bài 8 trang 73 Toán 6 Chân trời sáng tạo: Một công ty có 3 cửa hàng A, B, C. Kết quả kinh doanh sau một năm của từng cửa hàng như sau...

Giải bài 8 trang 73 Toán 6 tập 1 Sách chân trời sáng tạo – Bài tập cuối chương 2: Số nguyên

Câu hỏi: Một công ty có 3 cửa hàng A, B, C. Kết quả kinh doanh sau một năm của từng cửa hàng như sau:

Cửa hàng A: lãi 225 triệu đồng.

Cửa hàng B: lỗ 280 triệu đồng.

Cửa hàng C: lãi 655 triệu đồng.

Hỏi bình quân mỗi tháng công ty lãi hay lỗ bao nhiêu tiền từ ba cửa hàng đó?

Quảng cáo

Giải: Sau một năm, số tiền công ty có được là: 225 – 280 + 655 = 600 (triệu đồng)

=> Sau một năm công ty lãi 600 triệu đồng

Bình quân mỗi tháng công ty lãi: 600 : 12 = 50 (Triệu đồng)

* Kết luận: Bình quân mỗi tháng công ty lãi 50 triệu đồng.