Trang chủ Lớp 7 Ngữ văn lớp 7 sách Kết nối tri thức Giải Thực hành Tiếng Việt trang 90 SGK Văn 7 tập 2...

Giải Thực hành Tiếng Việt trang 90 SGK Văn 7 tập 2 Kết nối tri thức...

Hướng dẫn làm bài 1, 2 trang 90 SGK Ngữ văn lớp 7 tập 2 sách Kết nối tri thức: Soạn bài Thực Hành Tiếng Việt

Advertisements (Quảng cáo)

Bài 1 trang 90 – Văn 7 tập 2 KNTT

Em hiểu như thế nào về nghĩa của các yếu tố Hán Việt tạo nên từ tín ngưỡng được dùng trong văn bản Lễ rửa làng của người Lô Lô? Theo em, khi chưa có từ điển trong tay ta có thể suy đoán nghĩa của các yếu tố đó và nghĩa của từ chứa đựng chúng theo cách nào?

– Em hiểu về nghĩa của các yếu tố Hán Việt tạo nên từ tín ngưỡng được dùng trong văn bản Lễ rửa làng của người Lô Lô là: Tín là niềm tin, ngưỡng là những lễ nghi gắn liền với phong tục, tập quán. Vậy tín ngưỡng là niềm tin của con người được thể hiện thông qua những lễ nghi gắn liền với phong tục tập quán truyền thống để mang lại sự bình an về tinh thần.

– Theo em, khi chưa có sẵn từ điển trong tay, ta có thể suy đoán nghĩa của các yếu tố đó và nghĩa của từ chứa đựng chúng theo cách tách chúng ra thành các yếu tố riêng biệt để xem xét, rồi tập hợp những từ đã biết có một trong các yếu tố của từ được tách ở trên và xếp chúng vào các nhóm khác nhau. Sau đó, em dựa vào nghĩa chung của từ đã biết trong mỗi nhóm để suy ra nghĩa của từng yếu tố.

Bài 2 trang 90 – Văn 7 tập 2 KNTT

Bản sắc, ưu tư, truyền thông là các từ có yếu tố Hán Việt. Lập bảng theo mẫu được gợi ý sau đây để xác định nghĩa của chúng:

Từ cần xác định nghĩa Những từ khác có yếu tố Hán Việt tương tự Nghĩa của từng yếu tố Nghĩa chung của từ
Bản sắc Bản bản chất, bản lĩnh, bản quán, nguyên bản,… Bản:… Bản sắc:…
Sắc sắc thái, sắc độ, sắc tố,… Sắc:…
Ưu tú Ưu
 
 

Từ cần xác định nghĩa Những từ khác có yếu tố Hán Việt tương tự Nghĩa của từng yếu tố Nghĩa của từng yếu tố
bản sắc bản

 

 

 

sắc

bản chất, bản lĩnh, bản quán, nguyên bản, …

 

sắc thái, sắc độ, sắc tố, …

bản: của mình

 

 

 

sắc: dung mạo

bản sắc: tính chất đặc biệt vốn có, tạo thành đặc trưng riêng, dung mạo, phẩm cách riêng
ưu tư ưu

 

ưu phiền, ưu ái, ưu tú, …

tư tưởng, tư cách,

ưu: lo lắng

 

tư: nghĩ ngợi

 

ưu tư: lo lắng, nghĩ ngợi
truyền thông truyền

 

 

thông

truyền đạt,

 

 

thông tin, thông minh, thông thái

truyền: truyền đạt, lưu truyền

 

thông: thông tin

truyền thông: là quá trình trao đổi và tương tác các thông tin giữa hai người hoặc nhiều người với nhau để tăng sự hiểu biết, nhận thức. Hoặc có thể hiểu truyền thông chính là những sản phẩm do chính con người tạo ra là động thực thúc đẩy sự phát triển của xác hội.