Trang chủ Lớp 7 SBT Khoa học tự nhiên 7 - Chân trời sáng tạo Dựa vào kiến thức đã học, em hãy vẽ sơ đồ thể...

Dựa vào kiến thức đã học, em hãy vẽ sơ đồ thể hiện mối quan hệ giữa tiêu hóa, hệ hô hấp...

Con đường thu nhận và tiêu hóa thức ăn trong ống tiêu hóa ở người diễn ra gồm các giai Lời giải 30.12 - Bài 30. Trao đổi nước và các chất dinh dưỡng ở động vật - SBT Khoa học tự nhiên (KHTN) lớp 7 Chân trời sáng tạo.

Câu hỏi/bài tập:

Dựa vào kiến thức đã học, em hãy vẽ sơ đồ thể hiện mối quan hệ giữa tiêu hóa, hệ hô hấp, hệ tuần hoàn và hệ bài tiết trong quá trình trao đổi nước và các chất dinh dưỡng ở động vật.

Method - Phương pháp giải/Hướng dẫn/Gợi ý

Advertisements (Quảng cáo)

Con đường thu nhận và tiêu hóa thức ăn trong ống tiêu hóa ở người diễn ra gồm các giai đoạn chính: thu nhận, biến đổi thức ăn; hấp thụ các chất dinh dưỡng và thải các chất cặn bã.

Answer - Lời giải/Đáp án