Trang chủ Lớp 7 SBT Khoa học tự nhiên 7 - Chân trời sáng tạo Phát biểu nào sau đây đúng? Trong quá trình quang hợp, cây...

Phát biểu nào sau đây đúng? Trong quá trình quang hợp, cây hấp thụ khí oxygen tổng hợp chất hữu cơ. B ... Phát biểu nào sau đây đúng?...

Quang hợp là quá trình tổng hợp các chất hữu cơ từ các chất vô cơ nhờ năng lượng ánh Hướng dẫn giải 23.3 - Bài 23: Quang hợp ở thực vật - SBT Khoa học tự nhiên (KHTN) lớp 7 Chân trời sáng tạo.

Câu hỏi/bài tập:

Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Trong quá trình quang hợp, cây hấp thụ khí oxygen tổng hợp chất hữu cơ.

B. Quang hợp là quá trình sinh vật sử dụng ánh sáng để phân giải chất hữu cơ.

C. Một trong các sản phẩm của quang hợp là khí oxygen.

D. Quang hợp là quá trình sinh lý quan trọng xảy ra trong cơ thể mọi sinh vật.

Method - Phương pháp giải/Hướng dẫn/Gợi ý

Quang hợp là quá trình tổng hợp các chất hữu cơ từ các chất vô cơ nhờ năng lượng ánh sáng. Trong đó, năng lượng ánh sáng mặt trời được lục lạp ở lá cây hấp thụ, chuyển hóa thành dạng năng lượng hóa học tích trữ trong các hợp chất hữu cơ (glucose, tinh bột,), đồng thời giải phóng khí oxygen.

Advertisements (Quảng cáo)

Phương trình quang hợp:

Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng luôn diễn ra đồng thời trong quá trình quang hợp.

Lá cây có chức năng quang hợp. Các đặc điểm về cấu tạo và hình thái giúp lá thực hiện chức năng quang hợp như: phiến lá dẹt, rộng; mạng lưới gân lá dày đặc; lớp biểu bì có các khí khổng; các tế bào thịt lá chứa lục lạp;…

Một số yếu tố ảnh hưởng đến quang hợp ở thực vật như: ánh sáng, nước, hàm lượng khí carbon dioxide, nhiệt độ,…

Trồng và bảo vệ cây xanh mang lại nhiều lợi ích như: cung cấp thức ăn cho các sinh vật, cân bằng hàm lượng khí carbon dioxide và oxygen trong không khí, làm sạch không khí,…

Answer - Lời giải/Đáp án

Đáp án C