Trang chủ Lớp 7 SBT Khoa học tự nhiên 7 - Kết nối tri thức Chọn các từ/cụm từ phù hợp để hoàn thành đoạn thông tin...

Chọn các từ/cụm từ phù hợp để hoàn thành đoạn thông tin sau...

Các tế bào và cơ quan trong cơ thể động vật được nuôi dưỡng bởi oxygen và các chất dinh Hướng dẫn cách giải/trả lời 31.4 - Bài 31. Trao đổi nước và chất dinh dưỡng ở động vật - SBT Khoa học tự nhiên (KHTN) lớp 7 Kết nối tri thức.

Câu hỏi/bài tập:

Chọn các từ/cụm từ phù hợp để hoàn thành đoạn thông tin sau:

Các tế bào và cơ quan trọng cơ thể động vật được nuôi dưỡng bởi …(1)… và các chất dinh dưỡng. Oxygen được lấy từ …(2)… còn chất dinh dưỡng do cơ quan tiêu hóa cung cấp. Quá trình trao đổi chất ở các tế bào cũng như hoạt động của các cơ quan sẽ sản sinh ra các …(3)… Những sản phẩm này cần được vận chuyển đến cơ quan …(4)… để thải ra ngoài …(5)… là hệ cơ quan thực hiện vận chuyển các chất trong cơ thể động vật.

Method - Phương pháp giải/Hướng dẫn/Gợi ý

Các tế bào và cơ quan trong cơ thể động vật được nuôi dưỡng bởi oxygen và các chất dinh dưỡng. Oxygen được lấy từ phổi còn chất dinh dưỡng do cơ quan tiêu hóa cung cấp. Quá trình trao đổi chất ở các tế bào cũng như hoạt động của các cơ quan sẽ sản sinh ra các sản phẩm thải (trong đó có CO2). Những sản phẩm này cần được vận chuyển đến cơ quan bài tiết để thải ra ngoài. Hệ tuần hoàn là hệ cơ quan thực hiện vận chuyển các chất trong cơ thể động vật.

Ở người, các chất được vận chuyển theo hai vòng tuần hoàn. Vòng tuần hoàn nhỏ đưa máu có màu đỏ thẫm nghèo O2 từ tim đến phổi, tại đây máu nhận O2 và thải CO2 trở thành máu có màu đỏ tươi rồi trở về tim. Vòng tuần hoàn lớn đưa máu có màu đỏ tươi giàu O2 và các chất dinh dưỡng đi nuôi cơ thể. Tại các tế bào, mô, cơ quan, máu nhận các chất bài tiết và CO2 trở thành máu có màu đỏ thẫm và trở về tim (Hình 31.5).

DiagramDescription automatically generated

Advertisements (Quảng cáo)

Answer - Lời giải/Đáp án

(1) oxygen

(2) phổi

(3) sản phẩm độc hại

(4) bài tiết

(5) hệ tuần hoàn