Trang chủ Lớp 7 SBT Khoa học tự nhiên 7 - Kết nối tri thức Em hãy giải thích vì sao cây bị héo khi thiếu nước?

Em hãy giải thích vì sao cây bị héo khi thiếu nước?...

Lời giải 29.9 - Bài 29. Vai trò của nước và chất dinh dưỡng đối với sinh vật - SBT Khoa học tự nhiên (KHTN) lớp 7 Kết nối tri thức.

Câu hỏi/bài tập:

Em hãy giải thích vì sao cây bị héo khi thiếu nước?

Answer - Lời giải/Đáp án

Tế bào thực vật chứa khoảng 70% là nước, ở thực vật thủy sinh, tỉ lệ này có thể lên đến 90%. Tế bào thực vật khi có đủ nước sẽ cứng và chắc. Ngược lại, khi thiếu nước, tế bào sẽ không duy trì được hình dạng, mất sức trương nước dẫn đến hiện tượng cây bị héo.