Trang chủ Lớp 7 SBT Khoa học tự nhiên 7 - Kết nối tri thức Theo khuyến nghị của Viện Dinh dưỡng Quốc gia, trẻ vị thành...

Theo khuyến nghị của Viện Dinh dưỡng Quốc gia, trẻ vị thành niên nên bổ sung nước theo tỉ lệ 40 mL/kg cân nặng. Dựa vào khuyến nghị trên...

Tùy thuộc vào thể trạng của từng người mà ta cần bổ sung đầy đủ nước và các chất dinh Hướng dẫn cách giải/trả lời 31.2 - Bài 31. Trao đổi nước và chất dinh dưỡng ở động vật - SBT Khoa học tự nhiên (KHTN) lớp 7 Kết nối tri thức.

Câu hỏi/bài tập:

Theo khuyến nghị của Viện Dinh dưỡng Quốc gia, trẻ vị thành niên nên bổ sung nước theo tỉ lệ 40 mL/kg cân nặng. Dựa vào khuyến nghị trên, em hãy tính lượng nước mà một học sinh lớp 8 có cân nặng 50 kg cần uống trong một ngày.

A. 2 000 mL.

B. 1 500 mL.

C. 1 000 mL.

D. 3 000 mL.

Advertisements (Quảng cáo)

Method - Phương pháp giải/Hướng dẫn/Gợi ý

Tùy thuộc vào thể trạng của từng người mà ta cần bổ sung đầy đủ nước và các chất dinh dưỡng.

Answer - Lời giải/Đáp án

Đáp án A

1kg cần 40 mL nước trong 1 ngày => 50 kg cần 40 x 50 = 2000 mL nước trong một ngày.