Trang chủ Lớp 7 SBT Văn 7 - Cánh diều Hãy dẫn ra một ví dụ về ý kiến, lý lẽ và...

Hãy dẫn ra một ví dụ về ý kiến, lý lẽ và bằng chứng được tác giả nêu lên trong văn bản Vẻ đẹp của bài thơ “Tiếng...

Đọc văn bản, tìm dẫn chứng để trả lời. Hướng dẫn giải Câu 3 trang 31 SBT Ngữ văn 7 tập 1 - Bài tập đọc hiểu: Vẻ đẹp của bài thơ Tiếng gà trưa trang 30 sách bài tập Ngữ văn 7 - Cánh diều.

Câu hỏi/bài tập:

Câu 3 (trang 31, SBT Ngữ văn 7, tập 1)

(Câu hỏi 3, SGK) Hãy dẫn ra một ví dụ về ý kiến, lý lẽ và bằng chứng được tác giả nêu lên trong văn bản Vẻ đẹp của bài thơ “Tiếng gà trưa” mà em thấy độc đáo, sâu sắc.

Method - Phương pháp giải/Hướng dẫn/Gợi ý

Đọc văn bản, tìm dẫn chứng để trả lời

Answer - Lời giải/Đáp án

Advertisements (Quảng cáo)

Những câu tả có kết cấu sóng đôi và lặp từ vựng đều mở đầu bằng từ “này”, là từ để chỉ và để lưu ý người nghe tưởng tượng:

“Này con gà mái mơ”

“Này con gà mái vàng”

Việc đảo “khắp mình” lên trước “hoa đốm trắng” làm cho bức tranh gà mái mơ trở nên đẹp lộng lẫy. Việc dùng so sánh tu từ “Lông óng như màu nắng” làm cho bức tranh gà mái vàng trở nên đẹp rực rỡ.

– Trong đoạn văn bản trên, câu đầu: “Những câu tả có kết cấu sóng đôi ... để lưu ý người nghe tưởng tượng.” là ý kiến. Các câu: “Việc đảo khắp mình lên trước ... trở nên đẹp rực rỡ.” là lý lẽ và các câu thơ, cụm từ trích dẫn trong ngoặc kép như: khắp mình, hoa đốm trắng, Lông óng như màu nắng,... là bằng chứng.