Trang chủ Lớp 7 SBT Văn 7 - Chân trời sáng tạo Bài tập Viết trang 59 sách bài tập Văn 7 – Chân...

Bài tập Viết trang 59 sách bài tập Văn 7 - Chân trời sáng tạo: Vẽ sơ đồ tóm tắt nội dung văn bản Phòng sô-cô-la tivi...

Vận dụng kiến thức giải Câu 1, 2, 3, 4 giải Bài tập Viết trang 59 sách bài tập Ngữ văn 7 - Chân trời sáng tạo. Tìm từ ngữ thích hợp điền vào chỗ trống...

Câu 1

Tìm từ ngữ thích hợp điền vào chỗ trống:

Đoạn văn tóm tắt văn bản được viết ra để ................ được nêu trong văn bản. Việc viết đoạn văn tóm tắt văn bản giúp chùng ta .................... nội dung chính của văn bản.

Method - Phương pháp giải/Hướng dẫn/Gợi ý

Đọc lại khái niệm đoạn văn tóm tắt văn bản trong SGK

Answer - Lời giải/Đáp án

Đoạn văn tóm tắt văn bản viết ra để tóm tắt ý chính được nêu trong văn bản. Việc viết đoạn văn tóm tắt văn bản giúp chúng ta nhận ra nội dung chính của văn bản.


Câu 2

Trình bày những yêu cầu của đoạn văn tóm tắt văn bản.

Method - Phương pháp giải/Hướng dẫn/Gợi ý

Dựa vào phần gợi ý trong SGK ngữ văn 7, tập hai.

Answer - Lời giải/Đáp án

Đảm bảo yêu cầu về hình thức của đoạn văn.

• Tóm tắt các ý chính nêu trong văn bản.

• Đảm bảo được yêu cầu về độ dài đoạn văn.

• Đảm bảo được nội dung chính của văn bản.

Advertisements (Quảng cáo)

• Cấu trúc đoạn gồm hai phần:

Giới thiệu nhan đề và tác giả của văn bản cần tóm tắt.

Trình bày ngắn gọn các ý lớn, ý bổ trợ được nêu trong văn bản


Câu 3

Vẽ sơ đồ tóm tắt nội dung văn bản Phòng sô-cô-la tivi

Method - Phương pháp giải/Hướng dẫn/Gợi ý

Vẽ sơ đồ tóm tắt nội dung văn bản Phòng sô-cô-la tivi

Answer - Lời giải/Đáp án


Câu 4

Dựa trên sơ đồ đã vẽ, em hãy viết từ 150-200 chữ để tóm tắt văn bản Phòng sô-cô-la ti vi.

Method - Phương pháp giải/Hướng dẫn/Gợi ý

Đọc kĩ đề bài và hoàn thiện

Answer - Lời giải/Đáp án

Văn bản “Phòng sô-cô-la ti vi” trích từ tác phẩm “Charlie và nhà máy sô-cô-la” của Rô-a Đan. Truyện xảy ra ở căn phòng ti vi sô-cô-la với những chiếc máy móc khổng lồ, những người tí hon mặc đồ của các nhà du hành vũ trụ. Gia đình Mai Ti-vi cùng Sác-li và ông nội Châu được ông Quơn-cơ dẫn vào phòng sô-cô-la ti-vi. Sác-li và các bạn được trải nghiệm phòng sản xuất ti vi sô-cô-la. Dựa trên phát minh về ti vi, ông Quơn-cơ đã sáng tạo nên chiếc ti vi có thể thu, phóng thanh kẹo sô-cô-la, giúp người xem có thể thò tay vào ti vi, lấy thanh kẹo để ăn. Ông Quơn-cơ tiến hành thử nghiệm phóng một thanh sô-cô-la khổng lồ từ đầu phòng này sang đầu kia – bằng ti vi. Sác-li đưa tay ra, sờ vào màn hình và đột nhiên, như bởi phép màu, thanh sô-cô-la nằm gọn trong những ngón tay của câu. Cậu ngạc nhiên đến nỗi suýt đánh rơi. Ông nội Châu há hốc miệng ngạc nhiên và reo lên: Nó sẽ làm thay đổi cả thế giới.