Trang chủ Lớp 7 SGK Âm nhạc 7 - Cánh diều Đọc nhạc: Luyện đọc gam đô trưởng. Bài đọc nhạc số 1...

Đọc nhạc: Luyện đọc gam đô trưởng. Bài đọc nhạc số 1 Âm nhạc 7 - Cánh diều: Luyện đọc gam đô trưởng. Luyện đọc theo Gam đô trưởng :...

Hướng dẫn cách giải/trả lời Đọc nhạc: Luyện đọc gam đô trưởng. Bài đọc nhạc số 1 SGK Âm nhạc 7 - Cánh diều. Đọc nhạc: Luyện đọc gam đô trưởng. Bài đọc nhạc số 1...

Câu 1

Luyện đọc gam đô trưởng.

Method - Phương pháp giải/Hướng dẫn/Gợi ý

Luyện đọc theo Gam đô trưởng

Answer - Lời giải/Đáp án


Câu 2

Method - Phương pháp giải/Hướng dẫn/Gợi ý

Đọc nhạc

Answer - Lời giải/Đáp án