Trang chủ Lớp 7 SGK Âm nhạc 7 - Cánh diều Hát: Đi cấy Âm nhạc 7 – Cánh diều: Những ca từ...

Hát: Đi cấy Âm nhạc 7 - Cánh diều: Những ca từ nào trong bài hát Đi cấy được hát luyến?...

Hướng dẫn cách giải/trả lời hát: Đi cấy SGK Âm nhạc 7 - Cánh diều. Đi cấy : Những ca từ nào trong bài hát Đi cấy được hát luyến? :

Hát

Đi cấy

Answer - Lời giải/Đáp án


Câu hỏi 1

Những ca từ nào trong bài hát Đi cấy được hát luyến?

Method - Phương pháp giải/Hướng dẫn/Gợi ý

Tìm những từ có nốt luyến

Answer - Lời giải/Đáp án

Đó là: “ bẻ, đi, sáng, bạn, Thắp, ta, chơi, ngoài.”


Câu hỏi 2

Kể tên một số bài dân ca có nội dung về lao động mà em biết.

Method - Phương pháp giải/Hướng dẫn/Gợi ý

Tìm 1 số bài dân ca có nội dung về lao động.

Answer - Lời giải/Đáp án

Rủ nhau đi cấy đi cày, Cày ruộng đang buổi ban trưa, Tình em cô gái đồng chiêm...