Trang chủ Lớp 7 SGK Âm nhạc 7 - Kết nối tri thức Hát: Khai trường trang 6 Âm nhạc 7 – Kết nối tri...

Hát: Khai trường trang 6 Âm nhạc 7 - Kết nối tri thức: Nêu những hình ảnh được nhắc đến trong bài hát Khai trường. Em có ấn tượng với hình ảnh nào nhất? Vì sao?...

Trả lời hát: Khai trường trang 6 SGK Âm nhạc 7 - Kết nối tri thức. Nêu những hình ảnh được nhắc đến trong bài hát Khai trường.

Question - Câu hỏi/Đề bài

Nêu những hình ảnh được nhắc đến trong bài hát Khai trường. Em có ấn tượng với hình ảnh nào nhất? Vì sao?

Method - Phương pháp giải/Hướng dẫn/Gợi ý

Đọc lời bài hát và cảm nhận

Answer - Lời giải/Đáp án

Những hình ảnh được nhắc đến trong bài hát Khai trường là: Lớp học, bạn bè, sân trường, thầy cô, áo trắng, khăn đỏ, vở mới.