Trang chủ Lớp 8 SBT Văn 8 - Chân trời sáng tạo Em hãy tóm tắt quy trình thảo luận ý kiến về một...

Em hãy tóm tắt quy trình thảo luận ý kiến về một vấn đề của đời sống dựa vào bảng sau (làm vào vở)...

Gợi nhớ kiến thức về phần Nói và nghe để hoàn thiện quy trình thảo luận ý kiến. Lời giải Câu 1 trang 51, sách bài tập Ngữ Văn 8, tập một - Bài 4: Sắc thái của tiếng cười.

Câu hỏi/bài tập:

Em hãy tóm tắt quy trình thảo luận ý kiến về một vấn đề của đời sống dựa vào bảng sau (làm vào vở):

Quy trình thảo luận

Thao tác cần làm

Lưu ý

Bước 1: Chuẩn bị

Bước 2: Thảo luận

Method - Phương pháp giải/Hướng dẫn/Gợi ý

Gợi nhớ kiến thức về phần Nói và nghe để hoàn thiện quy trình thảo luận ý kiến.

Answer - Lời giải/Đáp án

Quy trình thảo luận

Thao tác cần làm

Lưu ý

Advertisements (Quảng cáo)

Bước 1: Chuẩn bị

- Một nhóm nhở thảo luận nên gồm sáu thành viên. Nhóm trưởng chịu trách nhiệm phân công công việc, theo dõi tiến độ, chuẩn bị và dẫn dắt buổi thảo luận. Thư kí ghi chép ý chép của các thành viên trong buổi thảo luận.

- Để thống nhất nhất mục tiêu, thời gian của buổi thảo luận, cả nhóm cần trả lời câu hỏi: Mục đích của buổi thảo luận này là gì? Buổi thảo luận dự kiến diễn ra trong bao lâu? Nhóm sẽ dành bao nhiêu thời gian cho mỗi ý kiến khi thảo luận?

- Để việc thảo luận được hiệu quả, mỗi thành viên cần tự trả lời các câu hỏi: Trong buổi thảo luận nhóm, người nghe của em là ai? Với đối tượng người nghe đó, em chọn cách nói nào để thuyết phục?

- Nhóm trưởng thông báo cho các thành viên vấn đề cần thảo luận. Mỗi thành viên về nhà tìm hiểu tư liệu, đưa ra ý kiến, lý lẽ, bằng chứng về vấn đề, dự kiến các ý kiến trái chiều và cách thức phản hồi.

Các ý kiến của em về ý nghĩa của hoạt động xã hội với cộng đồng và bản thân, lý lẽ và bằng chứng để làm sáng tỏ ý kiến

Bước 2: Thảo luận

- Nhóm trưởng dẫn dắt để các thành viên trình bày. Thư kí ghi chép, tổng hợp các ý kiến. Cần đảm bảo mỗi thành viên đều trình bày dựa trên phần chuẩn bị ở nhà.

- Sau khi ghi nhận ý kiến của từng thành viên, cả nhóm cần tập trung phản hồi các ý kiến trọng tâm, các ý kiến trái chiều được nhiều thành viên quan tâm. Các thành viên tranh luận, trả lời các câu hỏi cũng như bảo vệ ý kiến trước sự phản bác của người khác.

- Từ các ý kiến của từng thành viên, cả nhóm thống nhất những ý kiến tiêu biểu, lựa chọn những lý lẽ, bằng chứng xác đáng, thuyết phục. Kết quả thảo luận nhóm có thể được trình bày dưới dạng đoạn văn, sơ đồ tư duy, infographic, …

- Những điều em và nhóm đã làm tốt, chưa tốt.

- Giải pháp khắc phục những điều chưa tốt.