Trang chủ Lớp 8 SBT Văn 8 - Kết nối tri thức Bài tập 2 trang 4 SBT Văn 8 – Kết nối tri...

Bài tập 2 trang 4 SBT Văn 8 - Kết nối tri thức với cuộc sống: Trong đoạn trích có câu “Hoài Văn không chịu được nữa. ”. Lí do nào khiến Hoài Văn có tâm trạng như vậy?...

Giải và trình bày phương pháp giải Câu 1, 2, 3, 4, 5 Bài tập 2 trang 4 sách bài tập (SBT) Ngữ văn 8 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Đọc hiểu và thực hành Tiếng Việt - Bài 1. Bài tập từ câu “Suốt ngày hôm qua, Hoài Văn ruổi ngựa đi tìm vua,...Trong đoạn trích có câu “Hoài Văn không chịu được nữa.”. Lí do nào khiến Hoài Văn có tâm trạng như vậy?

Bài tập 2. Đọc từ câu “Suốt ngày hôm qua, Hoài Văn ruổi ngựa đi tìm vua, quên không ăn uống!” đến câu “Tiếng kêu, tiếng thét náo động cả bến sông”. trong văn bản Lá cờ thêu sáu chữ vàng của Nguyễn Huy Tưởng (SGK, tr. 12) và chọn phương án trả lời đúng:

Câu 1

Trong đoạn trích có câu “Hoài Văn không chịu được nữa.”. Lí do nào khiến Hoài Văn có tâm trạng như vậy?

A. Đường sá xa xôi, cưỡi ngựa đi lại suốt hai ngày, quá đói, quá mệt

B. Giặc Nguyên đã đến tận bờ cõi đất nước, tình hình nguy cấp

C. Bị quân Thánh Dực ngăn cản, không cho xuống gặp vua

D. Bức xúc vì chưa nói được điều nung nấu trong lòng

Method - Phương pháp giải/Hướng dẫn/Gợi ý

Đọc kĩ đoạn trích

Answer - Lời giải/Đáp án

D. Bức xúc vì chưa nói được điều nung nấu trong lòng


Câu 2

Câu văn nào sau đây tóm lược đúng về sự kiện được kế lại ở đoạn trích?

A. Do nóng lòng muốn tâu trình ý nguyên đánh giặc, Hoài Văn Hậu đã làm liều, xung đột với quân Thánh Dực để được gặp vua.

B. Quân Thánh Dực bực bội, ngăn cản quyết liệt hành động khinh thường phép nước của Hoài Văn Hầu.

C. Hoài Văn Hầu tự ái vì không được xuống bến Bình Than dự họp, đã tuốt gươm dọa quân Thánh Dực.

D. Hoài Văn Hầu biết mình thuộc hoàng tộc nên đã coi thường phép nước, vượt sự ngăn cản của quân Thánh Dực.

Method - Phương pháp giải/Hướng dẫn/Gợi ý

Đọc kĩ đoạn trích

Answer - Lời giải/Đáp án

A. Do nóng lòng muốn tâu trình ý nguyên đánh giặc, Hoài Văn Hậu đã làm liều, xung đột với quân Thánh Dực để được gặp vua.


Câu 3

Trong các câu văn sau, câu nào giúp ta hiểu và thông cảm với hành động gây náo loạn của Hoài Văn Hầu?

A. Suốt ngày hôm qua, Hoài Văn ruổi ngựa đi tìm vua, quên không ăn uống.

B. Ta cứ xuống, chỉ nói hai tiếng xin đánh, rồi mặc cho triều đình luận tội.

C. Hoài Văn xô mấy người lính Thánh Dực ngã chúi, xăm xăm xuống bến.

Advertisements (Quảng cáo)

D. Thực ra, vì nể chàng là một vương hầu, nên họ đã để cho chàng đứng đấy từ sáng.

Method - Phương pháp giải/Hướng dẫn/Gợi ý

Đọc kĩ đoạn trích

Answer - Lời giải/Đáp án

B. Ta cứ xuống, chỉ nói hai tiếng xin đánh, rồi mặc cho triều đình luận tội.


Câu 4

Những câu nào nêu ĐÚNG đặc điểm của truyện lịch sử được thể hiện qua đoạn trích?

A. Câu chuyện được kể bằng lời của người kể chuyện ngôi thứ ba.

B. Đoạn trích kể về Trần Quốc Toản – một người anh hùng trẻ tuổi sống vào thời nhà Trần.

C. Trong đoạn trích có các nhân vật thời xưa (vua, các vương hầu, quân Thánh Dực,...).

D. Lời đối thoại giữa các nhân vật mang đặc điểm cách nói năng của người thời xưa.

Method - Phương pháp giải/Hướng dẫn/Gợi ý

Đọc kĩ phần Tri thức ngữ văn về Truyện lịch sử và đoạn trích

Answer - Lời giải/Đáp án

B, C, D


Câu 5

Quân pháp vô thân, hầu không có phận sự ở đây, nên trở ra cho anh em làm việc. Trong câu này, quân pháp vô thân là:

A. Một thành ngữ thuần Việt

B. Một cụm động từ có yếu tố Hán Việt

C. Một cụm tính từ có yếu tố Hán Việt

D. Một thành ngữ có yếu tố Hán Việt

Method - Phương pháp giải/Hướng dẫn/Gợi ý

Áp dụng kiến thức từ Hán Việt

Answer - Lời giải/Đáp án

Áp dụng kiến thức từ Hán Việt