Trang chủ Lớp 8 SGK Âm nhạc 8 - Kết nối tri thức Thường thức âm nhạc: Đàn guitar và ukulele trang 30, 31 Âm...

Thường thức âm nhạc: Đàn guitar và ukulele trang 30, 31 Âm nhạc 8 Kết nối tri thức: Nêu một số đặc điểm cơ bản của đàn guitar và ukulele.Dựa vào kiến thức đã học,......

Dựa vào kiến thức đã học, nêu một số đặc điểm cơ bản của đàn guitar và ukulele . Hướng dẫn giải Thường thức âm nhạc: Đàn guitar và ukulele trang 30, 31 SGK Âm nhạc 8 Kết nối tri thức - Chủ đề 4: Biển đảo quê hương sách Âm nhạc 8 - Kết nối tri thức. Nêu một số đặc điểm cơ bản của đàn guitar và ukulele. ...

Question - Câu hỏi/Đề bài

Nêu một số đặc điểm cơ bản của đàn guitar và ukulele.

Method - Phương pháp giải/Hướng dẫn/Gợi ý

Dựa vào kiến thức đã học, nêu một số đặc điểm cơ bản của đàn guitar và ukulele

Answer - Lời giải/Đáp án

Đặc điểm của đàn guitar:

- Gồm 6 dây

Advertisements (Quảng cáo)

- Hộp cộng hưởng được làm bằng gỗ

- Có âm thanh vang, trầm ấm phù hợp với phong cách nhạc cổ điển,thính phòng

Đặc điểm của đàn ukulele:

- Xuất hiện ở Hawaii vào khoảng thế kỉ XIX

- Hình dáng chất liệu giống với đàn guitar gỗ nhưng nhỏ hơn

- Thường có 4 dây

- Âm thanh nghe trong trẻo