Trang chủ Lớp 8 SGK Âm nhạc 8 - Kết nối tri thức Thường thức âm nhạc: Đàn nguyệt và đàn tính trang 54 Âm...

Thường thức âm nhạc: Đàn nguyệt và đàn tính trang 54 Âm nhạc 8 Kết nối tri thức: So sánh âm sắc của đàn Nguyệt và đàn TínhPhương phápDựa vào bài đọc để so sánh hai loại...

Phương phápDựa vào bài đọc để so sánh hai loại đàn . Phân tích và lời giải Thường thức âm nhạc: Đàn nguyệt và đàn tính trang 54 SGK Âm nhạc 8 Kết nối tri thức - Chủ đề 7. Giai điệu quê hương sách Âm nhạc 8 - Kết nối tri thức. So sánh âm sắc của đàn Nguyệt và đàn Tính. ...

Question - Câu hỏi/Đề bài

So sánh âm sắc của đàn Nguyệt và đàn Tính

Method - Phương pháp giải/Hướng dẫn/Gợi ý

Phương pháp

Dựa vào bài đọc để so sánh hai loại đàn

Answer - Lời giải/Đáp án

Đàn Nguyệt: khỏe khoắn, hơi mờ đục, âm cao tươi sáng.

Đàn Tính: Êm dịu, thanh thoát.