Trang chủ Bài học Bài 10. An toàn điện trong gia đình (Công nghệ 6 Chân trời sáng tạo)

Bài 10. An toàn điện trong gia đình (Công nghệ 6 Chân trời sáng tạo)

Hướng dẫn giải, trả lời 7 câu hỏi, bài tập thuộc Bài 10. An toàn điện trong gia đình (Công nghệ 6 Chân trời sáng tạo). Bài tập bạn đang xem thuộc môn học: Công nghệ 6 - Chân trời sáng tạo


Luyện tập 3 trang 76 Công nghệ 6 - Chân trời sáng tạo: Kể tên những trường hợp mất an toàn về điện mà...
Vận dụng kiến thức giải luyện tập 3 trang 76 SGK Công nghệ 6 - Chân trời sáng tạo - Bài 10. An...
Luyện tập 2 trang 76 Công nghệ 6 - Chân trời sáng tạo: Em hãy mô tả những biện pháp an toàn khi sử...
Lời giải bài tập, câu hỏi luyện tập 2 trang 76 SGK Công nghệ 6 - Chân trời sáng tạo - Bài 10....
Vận dụng trang 76 Công nghệ 6 - Chân trời sáng tạo: Khi phát hiện dây dẫn cấp nguồn của các đồ dùng điện...
Trả lời vận dụng trang 76 SGK Công nghệ 6 - Chân trời sáng tạo - Bài 10. An toàn điện trong gia...
Hoạt động mục 2 trang 75 Công nghệ 6 - Chân trời sáng tạo: Em hãy ghép những hình ảnh trong Hình 10
Giải và trình bày phương pháp giải hoạt động mục 2 trang 75 SGK Công nghệ 6 - Chân trời sáng tạo -...
Luyện tập 1 trang 76 Công nghệ 6 - Chân trời sáng tạo: Tai nạn điện xảy ra với con người do những nguyên...
Gợi ý giải luyện tập 1 trang 76 SGK Công nghệ 6 - Chân trời sáng tạo - Bài 10. An toàn điện...
Hoạt động mục 1 trang 74 Công nghệ 6 - Chân trời sáng tạo: Em hãy ghép những ghi chú dưới đây với các...
Phân tích và giải hoạt động mục 1 trang 74 SGK Công nghệ 6 - Chân trời sáng tạo - Bài 10. An...
Lý thuyết Bài 10. An toàn điện trong gia đình Công nghệ 6 - Chân trời sáng tạo: Nguyên nhân gây ra tai nạn...
Trả lời lý thuyết Bài 10. An toàn điện trong gia đình SGK Công nghệ 6 - Chân trời sáng tạo - Bài...