Trang chủ Bài học Bài 10. Nguyên nhân gây tai nạn điện và biện pháp an toàn điện

Bài 10. Nguyên nhân gây tai nạn điện và biện pháp an toàn điện

Hướng dẫn giải, trả lời 11 câu hỏi, bài tập thuộc Bài 10. Nguyên nhân gây tai nạn điện và biện pháp an toàn điện. Bài tập bạn đang xem thuộc môn học: SGK Công nghệ 8 - Cánh diều


Bài 10. Nguyên nhân gây tai nạn điện và biện pháp an toàn điện trang 57, 58, 59, 60 Công nghệ 8 Cánh diều:...
Gợi ý giải bài 10. Nguyên nhân gây tai nạn điện và biện pháp an toàn điện trang 57, 58, 59, 60 SGK...
Câu hỏi trang 60 Luyện tập Công nghệ 8 - Cánh diều: Một bạn học sinh có ý định thay bóng đèn học bị...
Dựa vào nguyên tắc an toàn điện khi sử dụng đồ dùng điện. Lời giải Câu hỏi trang 60 Luyện tập, Bài 10....
Câu hỏi trang 60 Vận dụng Công nghệ 8 - Cánh diều: Hãy vẽ tranh hoặc áp phích để tuyên truyền về các nguyên...
học sinh vẽ các hành động không được làm để đảm bảo an toàn điện khi sử dụng. Trả lời Câu hỏi trang...
Câu hỏi trang 60 Khám phá 2 Công nghệ 8 - Cánh diều: Nêu cách xử lý khi khu vực trong nhà bị ngập...
Dựa vào nguyên tắc phòng ngừa tai nạn điện trong mùa mưa bão. Lời giải bài tập, câu hỏi Câu hỏi trang 60...
Câu hỏi trang 60 Khám phá 1 Công nghệ 8 - Cánh diều: Khi sử dụng thiết bị, đồ dùng điện, cần phải làm...
Dựa vào nguyên tắc an toàn khi sử dụng thiết bị, đồ dùng điện. Vận dụng kiến thức giải Câu hỏi trang 60...
Câu hỏi trang 59 Công nghệ 8 - Cánh diều: Hãy nêu những nguy hiểm có thể xảy ra với người và đồ dùng...
Dựa vào hình 10.4 để nêu những nguy hiểm xảy ra trong hình. Hướng dẫn cách giải/trả lời Câu hỏi trang 59, Bài...
Câu hỏi trang 58 Khám phá 3 Công nghệ 8 - Cánh diều: Có nên điều khiển các vật thể bay như máy bay...
Dựa vào vi phạm an toàn lưới điện nên đây là hình động không nên làm. Phân tích, đưa ra lời giải Câu...
Câu hỏi trang 58 Khám phá 1 Công nghệ 8 - Cánh diều: Vì sao khi mưa bão rất dễ xảy ra tai nạn...
Dựa vào hình 10.2 đê nêu các nguy cơ gây ra tai nạn điện. Hướng dẫn cách giải/trả lời Câu hỏi trang 58...
Câu hỏi trang 58 Khám phá 2 Công nghệ 8 - Cánh diều: Vì sao không nên đến gần đường dây cao áp hoặc...
nêu các nguy cơ tiềm ẩn khi đến gần trạm cao áp. Lời giải bài tập, câu hỏi Câu hỏi trang 58 Khám...
Câu hỏi trang 57 Khởi động Công nghệ 8 - Cánh diều: Theo em, việc sử dụng điện không an toàn có thể gây...
Nêu tác hại của việc sử dụng điện không an toàn. Hướng dẫn giải Câu hỏi trang 57 Khởi động, Bài 10. Nguyên...