Trang chủ Bài học Bài 11. Cuộc cải cách của Minh Mạng (nửa đầu thể kỉ XIX) (SGK Lịch sử 11 – Cánh diều)

Bài 11. Cuộc cải cách của Minh Mạng (nửa đầu thể kỉ XIX) (SGK Lịch sử 11 – Cánh diều)

Hướng dẫn giải, trả lời 8 câu hỏi, bài tập thuộc Bài 11. Cuộc cải cách của Minh Mạng (nửa đầu thể kỉ XIX) (SGK Lịch sử 11 – Cánh diều). Bài tập bạn đang xem thuộc môn học: SGK Lịch sử 11 - Cánh diều


Bài 11. Cuộc cải cách của Minh Mạng (nửa đầu thể kỉ XIX) Lịch sử 11 Cánh diều: Trình bày bối cảnh lịch sử...
Giải bài 11. Cuộc cải cách của Minh Mạng (nửa đầu thể kỉ XIX) SGK Lịch sử 11 Cánh diều. Trình bày bối...
Nêu một số nội dung cải cách của Minh Mạng có thể kế thừa trong đời sống xã hội hiện nay. Đọc lại nội...
Đọc lại nội dung mục 2 trang 73, 74, 75 SGK và liên hệ thực tế Lời giải bài tập, câu hỏi ,...
Vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy chính quyền trung ương thời Nguyễn từ sau cải cách của Minh Mạng. Đọc lại nội dung...
Đọc lại nội dung phần a, mục 2 trang 73, 74 SGK Phân tích và giải , Luyện tập 2 - Bài 11....
Trình bày kết quả, ý nghĩa cuộc cải cách của Minh Mạng. Đọc nội dung mục 3 trang 76 SGK. Kết quả, ý nghĩa...
Đọc nội dung mục 3 trang 76 SGK Phân tích và giải , Câu hỏi mục 3 - Bài 11. Cuộc cải cách...
Vẽ sơ đồ tư duy thể hiện nội dung chính trong cuộc cải cách của Minh Mạng. Bước Đọc lại nội dung mục 2...
Bước 1: Đọc lại nội dung mục 2 trang 73, 74, 75 SGK Giải chi tiết , Luyện tập 1 - Bài 11....
Đọc thông tin, tư liệu và quan sát Hình 2, trình bày những cải cách của Minh Mạng đối với bộ máy chính quyền...
Bước 1: Đọc nội dung phần a, mục 2 trang 73, 74 SGK Phân tích, đưa ra lời giải , Câu hỏi mục...
Trình bày những cải cách của Minh Mạng đối với bộ máy chính quyền và địa phương. Đọc nội dung phần b, mục 2...
Đọc nội dung phần b, mục 2 trang 74, 75 SGK Hướng dẫn trả lời , Câu hỏi mục 2 b - Bài...
Trình bày bối cảnh lịch sử cuộc cải cách của Minh Mạng. Đọc nội dung mục 1 trang 72 SGK. Bối cảnh lịch sử...
Đọc nội dung mục 1 trang 72 SGK Hướng dẫn trả lời , Câu hỏi mục 1 - Bài 11. Cuộc cải cách...