Trang chủ Bài học Bài 12. Điện trường

Bài 12. Điện trường

Hướng dẫn giải, trả lời 14 câu hỏi, bài tập thuộc Bài 12. Điện trường. Bài tập bạn đang xem thuộc môn học: SGK Vật Lí 11 - Chân trời sáng tạo


Đặt lần lượt một electron và một proton vào cùng một điện trường đều. Hạt nào sẽ chịu tác dụng của lực tĩnh điện...
Giải chi tiết , Bài tập Bài 2 - trang 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 Bài 12. Điện trường SGK Vật...
Đặt hai quả cầu nhỏ có điện tích lần lượt là 3, 0 μC và –3, 5 μC tại 2 điểm A và B...
Hướng dẫn giải , Bài tập Bài 3 - trang 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 Bài 12. Điện trường SGK Vật...
Từ các dụng cụ: pin, dây nổi, 2 thanh kim loại, dầu cách điện (như dầu máy), thuốc tím (KMnO4)
Trả lời câu hỏi trang 79 Vận dụng Bài 12. Điện trường sách Vật lý 11 - Chân trời sáng tạo Từ các dụng...
Trong điều kiện thời tiết bình thường, bên ngoài bề mặt Trái Đất được bao phủ bởi một điện trường
Lời giải bài tập, câu hỏi , Bài tập Bài 1 - trang 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 Bài 12. Điện...
Quan sát Hình 12. 9, vẽ đường sức điện trường trong vùng không gian giữa hai tấm kim loại phẳng
Lời giải câu hỏi trang 78 Câu hỏi 2 Bài 12. Điện trường sách Vật lý 11 - Chân trời sáng tạo Quan sát...
Xét đường sức điện của hai điện tích điểm q1 và q2 như Hình 12. 10. Em hãy xác định dầu của hai điện...
q1 có điện tích âm vì hướng của các đường sức điện đều hướng vào và kết thúc ở điện Hướng dẫn cách...
Dựa vào hình ảnh điện phổ quan sát được ở Hình 12. 6, ta có thể kết luận được dấu của mỗi điện tích...
Giải và trình bày phương pháp giải câu hỏi trang 77 Câu hỏi Bài 12. Điện trường sách Vật lý 11 - Chân...
Quan sát Hình 12. 7, em hãy mô tả hình dạng, điểm xuất phát
Hướng dẫn cách giải/trả lời câu hỏi trang 78 Câu hỏi 1 Bài 12. Điện trường sách Vật lý 11 - Chân trời...
Trong một vùng không gian có điện trường mà các đường sức điện trường có phương nằm ngang, song song với nhau và chiều...
Hướng dẫn giải câu hỏi trang 75 Luyện tập Bài 12. Điện trường sách Vật lý 11 - Chân trời sáng tạo Trong một...
Tại hai điểm A và B trong chân không, người ta đặt hai điện tích trái dấu q1 và q2 Tìm những điểm sao...
Hướng dẫn trả lời câu hỏi trang 76 Câu hỏi Bài 12. Điện trường sách Vật lý 11 - Chân trời sáng tạo Tại...