Trang chủ Bài học Bài 12: Nồi cơm điện (Kết nối tri thức)

Bài 12: Nồi cơm điện (Kết nối tri thức)

Hướng dẫn giải, trả lời 5 câu hỏi, bài tập thuộc Bài 12: Nồi cơm điện (Kết nối tri thức). Bài tập bạn đang xem thuộc môn học: Công Nghệ 6 sách Kết nối tri thức


Tìm hiểu và cho biết thông tin về loại nồi cơm điện nhà em, hoặc nhà người thân của em đang sử dụng.
Giải bài tập vận dụng trang 67 Công nghệ lớp 6 Sách Kết nối tri thức và cuộc sống: Bài 12: Nồi cơm...
Quan sát hình 12.5 và chỉ ra những điểm có thể gây mất an toàn khi sử dụng nồi cơm điện.
Hướng dẫn trả lời câu hỏi luyện tập trang 67 Công nghệ lớp 6 sách Kết nối tri thức và cuộc sống: Bài...
Gia đình bạn Hoa có bốn người: mẹ, Hoa và em trai gần một tuổi. Em hãy giúp Hoa lựa chọn một chiếc nồi...
Hướng dẫn trả lời câu hỏi kết nối năng lực trang 66 Công nghệ lớp 6 sách Kết nối tri thức và cuộc...
Quan sát hình 12.2 và cho biết tên gọi của các bộ phận 1,2,3,4,5
Hướng dẫn trả lời câu hỏi khám phá trang 65 Công nghệ lớp 6 sách Kết nối tri thức và cuộc sống: Bài...
Cơm được nấu như thế nào trước khi có nồi cơm điện? Nồi cơm điện làm việc như thế nào?
Hướng dẫn trả lời câu hỏi trang 64 Công nghệ lớp 6 sách Kết nối tri thức và cuộc sống: Bài 12: Nồi...