Trang chủ Bài học Bài 17: Phenol (SGK Hóa học 11 – Cánh diều)

Bài 17: Phenol (SGK Hóa học 11 – Cánh diều)

Hướng dẫn giải, trả lời 16 câu hỏi, bài tập thuộc Bài 17: Phenol (SGK Hóa học 11 – Cánh diều). Bài tập bạn đang xem thuộc môn học: SGK Hóa học 11 - Cánh diều


Rutin có nhiều trong hoa hoè. Rutin có tác dụng làm bền vững thành mạch, chống co thắt, chống phóng xạ tia X, chống...
a) Alcohol là những hợp chất hữu cơ trong phân tử có nhóm hydroxy (OH) liên kết trực tiếp với Hướng dẫn giải...
Trình bày cách phân biệt các dung dịch sau: dung dịch phenol, dung dịch ethanol, dung dịch glycerol. Phenol phản ứng với nước bromine...
Phenol phản ứng với nước bromine tạo kết tủa trắng Lời giải bài tập, câu hỏi , Bài tập Bài 3 - trang...
Hãy viết công thức cấu tạo các chất chứa vòng benzene có cùng công thức phân tử C7H8O Viết các đồng phân của cresol...
Viết các đồng phân của cresol và đồng phân ether Hướng dẫn giải , Bài tập Bài 2 - trang 116, 117, 118,...
Hãy trình bày một số ứng dụng của phenol trong thực tiễn. Trong thực tiễn, phenol được dùng để sản xuất nhựa, sản xuất...
Trong thực tiễn, phenol được dùng để sản xuất nhựa, sản xuất phẩm nhuộm, thuốc nổ; tẩy uế, sát trùng Lời giải câu...
Trong các chất có công thức sau, chất nào có nhiệt độ sôi cao nhất?
Phân tử của dẫn xuất halogen phân cực nên chúng có nhiệt độ sôi cao hơn các hydrocarbon có phân Gợi ý giải...
Có ba ống nghiệm chứa các chất lỏng sau: dung dịch propanol, dung dịch phenol và benzene
Sử dụng benzene để nhận biết dung dịch propanol, dung dịch phenol và benzene Giải chi tiết câu hỏi trang 119 Luyện tập...
Thí nghiệm 4. Phản ứng của phenol với nitric acid dặc Cho khoảng 0, 5 g phenol và 1, 5 mL dung dịch H2SO4...
Phản ứng với dung dịch HNO3 đặc: phenol phản ứng với dung dịch nitric acid đặc (xúc tác sulfuric acid Hướng dẫn trả...
Hãy dẫn ra các phương trình hoá học để chứng minh phản ứng thế nguyên tử H ở vòng benzene trong phenol dễ hơn...
Phenol phản ứng bromine: Nhỏ nước bromine vào dung dịch phenol, thấy xuất hiện kết tủa trắng Giải và trình bày phương pháp...
Thí nghiệm 3. Phản ứng của phenol với nước bromine Chuẩn bị: Dung dịch phenol 5%, nước bromine bão hoà, ống nghiệm. Tiến hành:...
Phenol phản ứng bromine: Nhỏ nước bromine vào dung dịch phenol, thấy xuất hiện kết tủa trắng Hướng dẫn giải câu hỏi trang...
Thí nghiệmPhản ứng của phenol và dung dịch NaOH Chuẩn bị: Phenol ở dạng huyền phù, dung dịch NaOH 1M; ống nghiệm. Tiến hành
Phenol ít tan trong nước nhưng tan tốt trong dung dịch sodium hydroxide Phân tích và giải câu hỏi trang 119 TN 1...