Trang chủ Bài học Bài 3: Kĩ thuật đột phá tấn công

Bài 3: Kĩ thuật đột phá tấn công

Hướng dẫn giải, trả lời 3 câu hỏi, bài tập thuộc Bài 3: Kĩ thuật đột phá tấn công. Bài tập bạn đang xem thuộc môn học: SGK Giáo dục thể chất 8 - Chân trời sáng tạo


Bài 3: Kỹ thuật đột phá tấn công: Trong thi đấu bóng rổ, kỹ thuật đột phá tấn công thường được sử dụng để...
Vận dụng kiến thức giải bài 3: Kĩ thuật đột phá tấn công. Trong thi đấu bóng rổ, kỹ thuật đột phá tấn...
Em hãy tìm hiểu thêm một số kỹ thuật đột phá tấn công trong môn Bóng rổ - Đọc kĩ phần Kiến thức mới...
Đọc kĩ phần Kiến thức mới (SGK trang 94) và tìm hiểu thêm thông tin bên ngoài. Hướng dẫn giải Câu 2 Trang...
Trong thi đấu bóng rổ, kỹ thuật đột phá tấn công thường được sử dụng để làm gì?
Đọc kĩ phần Kiến thức mới (SGK trang 94). Hướng dẫn cách giải/trả lời Câu 1 Trang 95 SGK giáo dục thể chất...