Trang chủ Bài học Chủ đề 2. Chủ nghĩa xã hội từ năm 1917 đến nay

Chủ đề 2. Chủ nghĩa xã hội từ năm 1917 đến nay

Hướng dẫn giải, trả lời 15 câu hỏi, bài tập thuộc Chủ đề 2. Chủ nghĩa xã hội từ năm 1917 đến nay. Bài tập bạn đang xem thuộc môn học: SGK Lịch sử 11 - Kết nối tri thức


Bài 4. Sự phát triển của chủ nghĩa xã hội từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay Lịch sử 11 Kết...
Vận dụng kiến thức giải bài 4. Sự phát triển của chủ nghĩa xã hội từ sau chiến tranh thế giới thứ hai...
Bài 3. Sự hình thành Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết Lịch sử 11 Kết nối tri thức: Theo kết...
Giải chi tiết bài 3. Sự hình thành Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết SGK Lịch sử 11 Kết...
Sự sụp đổ mô hình chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu và Liên Xô đã để lại những bài học gì đối với...
Phân tích, đưa ra lời giải , Vận dụng 1 - Bài 4. Sự phát triển của chủ nghĩa xã hội từ sau...
Nêu hành động cụ thể mà em có thể làm để đóng góp vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt...
Giải và trình bày phương pháp giải , Vận dụng 2 - Bài 4. Sự phát triển của chủ nghĩa xã hội từ...
Lập bảng tóm tắt những nét chính về sự phát triển của chủ nghĩa xã hội ở các nước Đông Âu
Vận dụng kiến thức giải , Luyện tập - Bài 4. Sự phát triển của chủ nghĩa xã hội từ sau chiến tranh...
Nêu thành tựu và ý nghĩa của công cuộc cải cách – mở cửa của Trung Quốc. Đọc nội dung trang 27
Đọc nội dung trang 27, 28 SGK Vận dụng kiến thức giải , Câu hỏi mục 3 b - Bài 4. Sự phát...
Khai thác tư liệu trên và thông tin trong mục, giải thích nguyên nhân dẫn tới sự sụp đổ mô hình chủ nghĩa xã...
Đọc nội dung mục 2 trang 24, 25 SGK Trả lời , Câu hỏi mục 2 - Bài 4. Sự phát triển của...
Nêu những nét chính về chủ nghĩa xã hội từ năm 1991 đến nay Đọc nội dung mục 3a trang 25 – 27 SGK...
Đọc nội dung mục 3a trang 25 – 27 SGK Giải và trình bày phương pháp giải , Câu hỏi mục 3 a...
Trình bày nét chính về sự phát triển của chủ nghĩa xã hội ở các nước Đông Âu từ sau Chiến tranh thế giới...
Đọc nội dung mục 1a trang 22, 23 SGK Trả lời , Câu hỏi mục 1 a - Bài 4. Sự phát triển...
Nêu những nét chính về sự mở rộng của chủ nghĩa xã hội ở châu Á (Trung Quốc, Lào, Việt Nam) và khu vực...
Đọc nội dung mục 1b trang 23, 24 SGK Giải và trình bày phương pháp giải , Câu hỏi mục 1 b -...