Trang chủ Bài học Chủ đề 2: Gia đình yêu thương (SGK Âm nhạc 7 – Chân trời sáng tạo)

Chủ đề 2: Gia đình yêu thương (SGK Âm nhạc 7 – Chân trời sáng tạo)

Hướng dẫn giải, trả lời 4 câu hỏi, bài tập thuộc Chủ đề 2: Gia đình yêu thương (SGK Âm nhạc 7 – Chân trời sáng tạo). Bài tập bạn đang xem thuộc môn học: SGK Âm nhạc 7 - Chân trời sáng tạo


Thường thức âm nhạc. Nghe nhạc trang 17, 18 Âm nhạc 7 - Chân trời sáng tạo: Trong các thể loại ca khúc được...
Trả lời thường thức âm nhạc. Nghe nhạc trang 17, 18 SGK Âm nhạc 7 - Chân trời sáng tạo. Thường thức âm...
Góc âm nhạc trang 19 Âm nhạc 7 - Chân trời sáng tạo: Góc âm nhạc
Giải chi tiết góc âm nhạc trang 19 SGK Âm nhạc 7 - Chân trời sáng tạo....
Hát: Niềm vui gia đình trang 13 Âm nhạc 7 - Chân trời sáng tạo: Em cần làm gì để hiện sự kính yêu...
Lời giải bài tập, câu hỏi hát: Niềm vui gia đình trang 13 SGK Âm nhạc 7 - Chân trời sáng tạo. Hát:...
Nhạc cụ trang 14, 15, 16 Âm nhạc 7 - Chân trời sáng tạo: Nhạc cụ
Giải chi tiết nhạc cụ trang 14, 15, 16 SGK Âm nhạc 7 - Chân trời sáng tạo....