Trang chủ Bài học Chủ đề 2. Sóng

Chủ đề 2. Sóng

Hướng dẫn giải, trả lời 51 câu hỏi, bài tập thuộc Chủ đề 2. Sóng. Bài tập bạn đang xem thuộc môn học: SGK Vật Lí 11 - Cánh diều


Người ta đặt lần lượt các tấm kính lọc trước nguồn phát ánh sáng trắng trong thí nghiệm giao thoa Young. Lúc đầu
Sử dụng công thức tính khoảng vân \(i = \frac{{\lambda D}}{a}\) Lời giải bài tập, câu hỏi , Bài tập CĐ 2 Bài...
Dao động của một nguồn âm được ghi lại trên màn hình máy hiện sóng như Hình 3
Quan sát đồ thị hiện trên màn hình để xác định chu kì. Tính tần số sóng \(f = \frac{1}{T}\) Trả lời ,...
Khi xem xét quang phổ thu được từ một thiên thể, các nhà thiên văn nhận thấy các vạch phổ trong vùng ánh sáng...
Dựa vào so sánh bước sóng của bức xạ thu được với bước sóng của bức xạ do thiên thể Giải và trình...
Sử dụng công thức tính khoảng vân (i = frac{{lambda D}}{a})trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Young để giải thích các kết quả...
Dựa vào công thức tính khoảng vân \(i = \frac{{\lambda D}}{a}\) Lời giải bài tập, câu hỏi , Bài tập CĐ 2 Bài...
Hình 2 cho thấy hai sóng được hiển thị trên một màn hình máy hiện sóng. a) Các sóng có cùng pha hay không?...
Quan sát, đối chiếu hai đồ thị để xác định hai sóng có cùng pha hay không Hướng dẫn cách giải/trả lời ,...
Tín hiệu từ một sao nằm trong vùng tử ngoại của quang phổ với bước sóng (7, {5. 10^{ - 8}})m. Tính tần số...
Tốc độ của ánh sáng là 300 000 km/s. Tìm tần số của bức xạ suy ra từ công thức Lời giải ,...
Vì sao ở thí nghiệm tạo sóng dừng trong ống cộng hưởng nếu một đầu ống để hở thì khi có sóng dừng ta...
Dựa vào đặc điểm của sóng dừng khi một đầu ống tự do, không cố định Giải chi tiết câu hỏi trang 58...
Cho sơ đồ một số phân tử không khí khi có một sóng âm truyền qua như Hình1 a) Vẽ lại sơ đồ trên...
Quan sát sơ đồ, đánh dấu vùng sóng cho thấy khí bị nén (khoảng cách giữa các phần tử gần Vận dụng kiến...
Đề xuất phương án ứng dụng hiện tượng sóng dừng để đo tốc độ truyền âm trong không khí
Dựa vào các đặc điểm của sóng dừng Phân tích, đưa ra lời giải câu hỏi trang 57 Câu hỏi 3 Bài 4....
Tiến hành thí nghiệm và lập bảng ghi kết quả như mẫu Bảng 4
Dùng công thức tính sai số tuyệt đối và sai số tương đối của phép đo gián tiếp Vận dụng kiến thức giải...