Trang chủ Bài học Ôn tập chủ đề 5 (SGK Công nghệ 8 – Cánh diều)

Ôn tập chủ đề 5 (SGK Công nghệ 8 – Cánh diều)

Hướng dẫn giải, trả lời 4 câu hỏi, bài tập thuộc Ôn tập chủ đề 5 (SGK Công nghệ 8 – Cánh diều). Bài tập bạn đang xem thuộc môn học: SGK Công nghệ 8 - Cánh diều


Ôn tập chủ đề 5 trang 99 Công nghệ 8 Cánh diều: Thiết kế kỹ thuật có vai trò như thế nào đối với...
Trả lời Ôn tập chủ đề 5 trang 99 SGK Công nghệ 8 Cánh diều. Thiết kế kỹ thuật có vai trò như...
Câu 3 Công nghệ 8 - Cánh diều: Hãy mô tả nội dung các bước chính trong thiết kế kỹ thuật. Vì sao thiết...
Nêu các bước thiết kế kỹ thuật. Lời giải bài tập, câu hỏi Câu 3, Ôn tập chủ đề 5 - SGK Công...
Câu 1 Công nghệ 8 - Cánh diều: Thiết kế kỹ thuật có vai trò như thế nào đối với sản xuất và đời...
Dựa vào vai trò của thiết kế kỹ thuật. Trả lời Câu 1, Ôn tập chủ đề 5 - SGK Công nghệ 8...
Câu 2 Công nghệ 8 - Cánh diều: Hãy kể tên một số ngành nghề liên quan đến thiết kế. Lấy ví dụ minh...
Nêu các ngành nghề liên quan đến thiết kế theo hiểu biết. Giải chi tiết Câu 2, Ôn tập chủ đề 5 -...