Trang chủ Bài học Ôn tập Chương 2 (Công nghệ 6 Chân trời sáng tạo)

Ôn tập Chương 2 (Công nghệ 6 Chân trời sáng tạo)

Hướng dẫn giải, trả lời 8 câu hỏi, bài tập thuộc Ôn tập Chương 2 (Công nghệ 6 Chân trời sáng tạo). Bài tập bạn đang xem thuộc môn học: Công nghệ 6 - Chân trời sáng tạo


Câu hỏi 8 trang 43 Công nghệ 6 - Chân trời sáng tạo: Trình bày cách tính chi phí cho một bữa ăn
Trả lời câu hỏi 8 trang 43 SGK Công nghệ 6 - Chân trời sáng tạo - Ôn tập Chương 2. Trình bày...
Câu hỏi 6 trang 43 Công nghệ 6 - Chân trời sáng tạo: Hãy trình bày các phương pháp bảo quản thực phẩm mà...
Trả lời câu hỏi 6 trang 43 SGK Công nghệ 6 - Chân trời sáng tạo - Ôn tập Chương 2. Hãy trình...
Câu hỏi 7 trang 43 Công nghệ 6 - Chân trời sáng tạo: Hãy kể các phương pháp chế biến thực phẩm không sử...
Hướng dẫn trả lời câu hỏi 7 trang 43 SGK Công nghệ 6 - Chân trời sáng tạo - Ôn tập Chương 2....
Câu hỏi 5 trang 43 Công nghệ 6 - Chân trời sáng tạo: Nếu không được bảo quản đúng cách, thực phẩm sẽ bị...
Vận dụng kiến thức giải câu hỏi 5 trang 43 SGK Công nghệ 6 - Chân trời sáng tạo - Ôn tập Chương...
Câu hỏi 4 trang 43 Công nghệ 6 - Chân trời sáng tạo: Em hãy tự đánh giá mức độ dinh dưỡng trong bữa...
Trả lời câu hỏi 4 trang 43 SGK Công nghệ 6 - Chân trời sáng tạo - Ôn tập Chương 2. Em hãy...
Câu hỏi 2 trang 43 Công nghệ 6 - Chân trời sáng tạo: Cho biết những thực phẩm sau thuộc nhóm thực phẩm nào....
Giải và trình bày phương pháp giải câu hỏi 2 trang 43 SGK Công nghệ 6 - Chân trời sáng tạo - Ôn...
Câu hỏi 3 trang 43 Công nghệ 6 - Chân trời sáng tạo: Chế độ ăn uống khoa học cần phải đạt những yêu...
Hướng dẫn giải câu hỏi 3 trang 43 SGK Công nghệ 6 - Chân trời sáng tạo - Ôn tập Chương 2. Chế...
Câu hỏi 1 trang 43 Công nghệ 6 - Chân trời sáng tạo: Hãy cho biết vai trò của mỗi nhóm thực phẩm chính...
Gợi ý giải câu hỏi 1 trang 43 SGK Công nghệ 6 - Chân trời sáng tạo - Ôn tập Chương 2. Hãy...