SGK Toán 1 - Cánh diều

Trang chủ Lớp 1 SGK Toán 1 - Cánh diều

Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi SGK Toán 1 - Cánh diều trên Baitapsgk.com. Vui lòng chọn bài tập phía dưới cần xem lời giải, đáp án của môn SGK Toán 1 - Cánh diều.

Ôn tập trang 168 SGK Toán 1 – Cánh diều: Trong các số trên, số nào lớn nhất? số nào bé nhất?
Câu 1, 2, 3, 4, 5 Hướng dẫn giải toán lớp 1 trang 168 – Ôn tập – SGK Cánh diều. ...
Ôn tập phép cộng – phép trừ trong phạm vi 100 trang 164 SGK Toán 1 – Cánh diều: Chị Mai bẻ được 32...
Gợi ý giải Câu 1, 2, 3, 4, 5 toán lớp 1 trang 164 – Ôn tập phép cộng, phép trừ...
Ôn tập về thời gian trang 166 SGK Toán 1 – Cánh diều: Mỗi đồng hồ sau chỉ mấy giờ?
Lời Giải Câu 1, 2, 3, 4 toán lớp 1 trang 166 – Ôn tập về thời gian – SGK Cánh...
Ôn tập các số trong phạm vi 100 trang 162 SGK Toán 1 – Cánh diều: Quan sát hình, đếm số quả trong mỗi...
Giải chi tiết Câu 1, 2, 3, 4, 5 toán lớp 1 trang 162 – Ôn tập các số trong phạm...
Ôn tập phép cộng – phép trừ trong phạm vi 10 trang 160 SGK Toán 1 – Cánh diều: Ổ trứng có 7 quả,...
Trả lời Câu 1, 2, 3, 4, 5 toán lớp 1 trang 160 – Ôn tập phép cộng, phép trừ trong...
Em ôn lại những gì đã học trang 153 SGK Toán 1 – Cánh diều: Hình sau có bao nhiêu hình vuông? Hình tròn?...
Vận dụng kiến thức giải Câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 toán lớp 1 trang 153 – Em ôn lại...
Ôn tập các số trong phạm vi 10 trang 158 SGK Toán 1 – Cánh diều: Xem tranh rồi đếm số đồ vật mỗi...
Câu 1, 2, 3, 4, 5 Lời Giải toán lớp 1 trang 158 – Ôn tập các số trong phạm vi 10...
Các ngày trong tuần lễ trang 148 SGK Toán 1 – Cánh diều: Ngày mai là thứ mấy?
Phân tích và giải Câu 1, 2, 3, 4 toán lớp 1 trang 148 – Các ngày trong tuần lễ –...
Đồng hồ – thời gian trang 150 SGK Toán 1 – Cánh diều: Mỗi đồng hồ sau chỉ mấy giờ?
Hướng dẫn giải Câu 1, 2, 3, 4 toán lớp 1 trang 150 – Đồng hồ – thời gian – SGK...
Luyện tập trang 144 SGK Toán 1 – Cánh diều: Vườn nhà chú Doanh có 38 buồng chuối, chú đã cắt 5 buồng
Hướng dẫn giải Câu 1, 2, 3, 4, 5 toán lớp 1 trang 144 – Luyện tập – SGK Cánh diều....

Mới cập nhật

Những cụm từ in nghiêng đặt trong ngoặc đơn như: . . . “Ông Giuốc-đanh (nhìn áo của bác phó may). . . ”,...
Hướng dẫn trả lời Câu 4 trang 59, sách bài tập Ngữ Văn 8, tập một - Bài 5: Những tình huống khôi hài....
Theo em, vì sao hành động của các nhân vật và cách giải quyết xung đột trong màn kịch Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục...
Đọc kĩ văn bản để chỉ ra hành động của các nhân vật và cách giải quyết xung đột làm. Gợi ý giải Câu...
Tìm từ ngữ thích hợp (đã sử dụng trong mục Tri thức ngữ văn của bài học) điền vào chỗ trống trong các câu...
Gợi nhớ kiến thức và điền từ ngữ thích hợp. Phân tích và giải Câu 1 trang 59, sách bài tập Ngữ Văn 8,...
Phân tích một số khía cạnh của vấn đề, chẳng hạn: hiện tượng bắt nạt trên mạng là gì? Hiện tượng này có xảy...
Gợi nhớ kiến thức kết hợp với những hiểu biết của bản thân thảo luận về vấn đề. Lời giải bài tập, câu hỏi...
Em hãy tóm tắt quy trình thảo luận ý kiến về một vấn đề của đời sống dựa vào bảng sau (làm vào vở)
Gợi nhớ kiến thức về phần Nói và nghe để hoàn thiện quy trình thảo luận ý kiến. Lời giải Câu 1 trang 51,...
Thực hiện đề bài sau: Tình huống: Thời gian cận Tết là lúc các hoạt động vì cộng đồng được các trường học tổ...
Đọc kĩ phần yêu cầu và đề bài để thực hiện bài viết. Trả lời Câu 2 trang 50, sách bài tập Ngữ Văn...