Trang chủ Lớp 10 Ngữ Văn lớp 10 sách Chân trời sáng tạo Có thể thay đổi trật tự các luận điểm trong văn bản...

Có thể thay đổi trật tự các luận điểm trong văn bản trên được không? Từ đó, bạn hãy nhận xét về cách sắp xếp luận điểm trong văn...

Hướng dẫn soạn bài Tôi có một giấc mơ – Ngữ Văn 10 CTST. Trả lời câu 3 trang 104 SGK Văn lớp 10 tập 2 Chân trời sáng tạo

Có thể thay đổi trật tự các luận điểm trong văn bản trên được không? Từ đó, bạn hãy nhận xét về cách sắp xếp luận điểm trong văn bản.

Không thể thay đổi trật tự các luận điểm trong văn bản trên. Vì các luận điểm được trình bày theo thứ tự của một quá trình đấu tranh, mang tính liên kết cao.

Advertisements (Quảng cáo)