Trang chủ Lớp 10 Ngữ Văn lớp 10 sách Chân trời sáng tạo Văn bản viết ra nhằm mục đích gì? Quan điểm của Mác-tin...

Văn bản viết ra nhằm mục đích gì? Quan điểm của Mác-tin Lu-thơ Kinh là gì?...

Hướng dẫn soạn bài Tôi có một giấc mơ – Ngữ Văn 10 CTST. Trả lời câu 1 trang 104 SGK Văn lớp 10 tập 2 Chân trời sáng tạo

Văn bản viết ra nhằm mục đích gì? Quan điểm của Mác-tin Lu-thơ Kinh là gì?

– Văn bản viết ra nhằm mục đích khẳng định quyền bình đẳng của người da đen và kêu gọi sự đấu tranh giành quyền bình đẳng cho người da đen.

Advertisements

– Quan điểm của Mác-tin Lu-thơ Kinh là người da đen được đối xử bình đẳng với người da trắng, như trong Tuyên ngôn Độc lập Mỹ: “Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng”.