Địa lí lớp 11

Trang chủ Lớp 11 Địa lí lớp 11
Để học tốt Địa lí lớp 11 (SGK Địa 11) về Tự nhiên dân cư, Kinh tế và Xã hội: Hoa Kì, Nga, Trung Quốc, Đông Nam Á, Châu Phi, Mỹ La tinh, Châu Âu, Ô-xtrây-li-a...trên Baitapsgk.com

Nền công nghiệp Ô-xtrây-li-a
Gần đây, Ô-xtrây-li-a phát triển mạnh các ngành công nghệ cao như sản xuất thuốc và thiết bị y tế, phần mềm máy tính, viễn thông, khai thác năng lượng mặt trời và công nghiệp hàng...
Nền nông nghiệp của Ô-xtrây-li-a
Ô-xtrây-li-a là nước sản xuất và xuất khẩu nhiều lúa mì : trồng nhiều cây công nghiệp và hoa quả, chủ yếu ở vùng Đông Nam. Chăn nuôi chiếm 60% giá trị sản xuất nông nghiệp. Với đà...
Ngành công nghiệp Ô-xtrây-li-a
Gần đây, Ô-xtrây-li-a phát triển mạnh các ngành công nghệ cao như sản xuất thuốc và thiết bị y tế, phần mềm máy tính, viễn thông, khai thác năng lượng mặt trời và công nghiệp hàng...
Khái quát kinh tế Ô-xtrây-li-a
Ô-xtrây-li-a có nền kinh tế phát triển. Các ngành kinh tế có hàm lượng trí thức cao hiện đang đóng góp 50% giá trị GDP. Trong những năm gần đây, Ô-xtrây-li-a có mức tăng trưởng ki...
Ngành dịch vụ của Ô-xtrây-li-a
Dịch vụ có vai trò rất quan trọng, chiếm tới 71% GDP – năm 2004. Mạng lưới các ngân hàng, các chi nhánh tài chính ngày càng mở rộng, thương mại điện tử rất phát triển....
Dân cư và xã hội Ô-xtrây-li-a
Ô-xtrây-li-a đặc biệt quan tâm phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao, là quốc gia tiên tiến về khoa học và kĩ thuật (chiếm 2,5% các công trình khoa học trên thế giới và đã g...

Luyện tập

Câu 4.22 trang 137 SBT Đại số 11 Nâng cao: Tìm giới hạn của các dãy số
Tìm giới hạn của các dãy số. Câu 4.22 trang 137 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao - Bài...
Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 và hậu quả của nó
Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 và hậu quả của nó. Tháng 10-1929, khủng hoảng kinh tế bùng nổ ở Mĩ. Tháng 10-1929, khủng...
Bài 5 trang 77 Sách bài tập (SBT) Đại số và giải tích 11: Tính xác suất sao cho trong 13 con bài tú...
Tính xác suất sao cho trong 13 con bài tú lơ khơ được chia ngẫu nhiên cho bạn Bình có 4 con pích, 3...