Hãy nêu một số thành tựu nổi bật về ngoại giao của nước ta trong năm vừa qua.
Hãy nêu một số thành tựu nổi bật về ngoại giao của nước ta trong những năm vừa qua.
Trình bày những phương hướng cơ bản để thực hiện chính sách đối ngoại của Nhà nước ta.
Trình bày những phương hướng cơ bản để thực hiện chính sách đối ngoại của Nhà nước ta.
Em nhận thức như thế nào về chính sách đối ngoại và cần làm gì để thực hiện chính sách đối ngoại?
Em nhận thức như thế nào về chính sách đối ngoại và cần làm gì để thực hiện chính sách đối ngoại?
Em hãy cho biết: Hiện nay, nước ta có quan hệ với bao nhiêu nước trên thế giới? Nêu một số tổ chức quốc...
Em hãy cho biết: Hiện nay, nước ta có quan hệ với bao nhiêu nước trên thế giới? Nêu một số tổ chức quốc tế toàn cầu và khu vực mà nước ta có quan hệ hợp tác trên các lĩnh
Tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của Đảng,...
Tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của Đảng, Nhà nước và của toàn dân, trong đó lực lượng nòng cốt là
Trình bày vai trò, nhiệm vụ của chính sách đối ngoại.
Trình bày vai trò, nhiệm vụ của chính sách đối ngoại.
Quảng cáo


Em hãy phân tích những nguyên tắc cơ bản trong chính sách đối ngoại ở nước ta hiện nay.
Em hãy phân tích những nguyên tắc cơ bản trong chính sách đối ngoại ở nước ta hiện nay.
Lấy ví dụ về cá nhân hay tập thể tiêu biểu trong việc thực hiện chính sách quốc phòng và an ninh.
–         100% thanh niên địa phương tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự theo đúng quy định.
Nêu những phương hướng cơ bản nhằm tăng cường quốc phòng và an ninh.
Nêu những phương hướng cơ bản nhằm tăng cường quốc phòng và an ninh.
Em suy nghĩ như thế nào về trách nhiệm của công dân đối với chính sách quốc phòng và an ninh.
Em suy nghĩ như thế nào về trách nhiệm của công dân đối với chính sách quốc phòng và an ninh.

Luyện tập

Bài 2 trang 14 – SGK Lý 11, Giải thích hiện tượng nhiễm điện âm của một quả cầu kim loại do tiếp xúc...
Thuyết electron - Định luật bảo toàn điện tích - Bài 2 - Trang 14 - SGK Vật lí 11. Giải thích hiện tượng...
Bài 7 trang 75 sgk đại số và giải tích 11: Bài 5. Xác suất và biến cố
Bài 7 trang 75 sgk đại số và giải tích 11: Bài 5. Xác suất và biến cố. Có hai hộp chứa các quả...
Bài 9 trang 187 Hóa 11, Cho 3,70 gam một ancol
Ancol - Bài 9 trang 187 sgk Hóa học 11. Cho 3,70 gam một ancol ...
Câu 6 trang 129 Hóa 11 Nâng cao,Chất đồng phân là gì ?
Bài 30: Cấu trúc phân tử của hợp chất hữu cơ - Câu 6 trang 129 SGK Hóa học 11 Nâng cao. a)...
Nhận xét về bi kịch cái chết của Chí Phèo, Cái chết cua Chí Phèo là tiếng chuông cảnh tỉnh cả một xã hội...
Chí Phèo - Nam Cao - Nhận xét về bi kịch cái chết của Chí Phèo. Cái chết cua Chí Phèo là tiếng chuông...