Hãy nêu một số thành tựu nổi bật về ngoại giao của nước ta trong năm vừa qua.
Hãy nêu một số thành tựu nổi bật về ngoại giao của nước ta trong những năm vừa qua.
Trình bày những phương hướng cơ bản để thực hiện chính sách đối ngoại của Nhà nước ta.
Trình bày những phương hướng cơ bản để thực hiện chính sách đối ngoại của Nhà nước ta.
Em nhận thức như thế nào về chính sách đối ngoại và cần làm gì để thực hiện chính sách đối ngoại?
Em nhận thức như thế nào về chính sách đối ngoại và cần làm gì để thực hiện chính sách đối ngoại?
Em hãy cho biết: Hiện nay, nước ta có quan hệ với bao nhiêu nước trên thế giới? Nêu một số tổ chức quốc...
Em hãy cho biết: Hiện nay, nước ta có quan hệ với bao nhiêu nước trên thế giới? Nêu một số tổ chức quốc tế toàn cầu và khu vực mà nước ta có quan hệ hợp tác trên các lĩnh
Tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của Đảng,...
Tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của Đảng, Nhà nước và của toàn dân, trong đó lực lượng nòng cốt là
Trình bày vai trò, nhiệm vụ của chính sách đối ngoại.
Trình bày vai trò, nhiệm vụ của chính sách đối ngoại.
Em hãy phân tích những nguyên tắc cơ bản trong chính sách đối ngoại ở nước ta hiện nay.
Em hãy phân tích những nguyên tắc cơ bản trong chính sách đối ngoại ở nước ta hiện nay.
Lấy ví dụ về cá nhân hay tập thể tiêu biểu trong việc thực hiện chính sách quốc phòng và an ninh.
–         100% thanh niên địa phương tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự theo đúng quy định.
Nêu những phương hướng cơ bản nhằm tăng cường quốc phòng và an ninh.
Nêu những phương hướng cơ bản nhằm tăng cường quốc phòng và an ninh.
Em suy nghĩ như thế nào về trách nhiệm của công dân đối với chính sách quốc phòng và an ninh.
Em suy nghĩ như thế nào về trách nhiệm của công dân đối với chính sách quốc phòng và an ninh.

Luyện tập

Bài 5 trang 60 Tập bản đồ Địa lí 11: Em hãy cho biết:
Bài 5 trang 60 Tập bản đồ Địa lí 11. Lời giải chi tiết Bài 12: Tiết 1: Khái quát về Ô-xtrây-li-a - Tập...
Bài 2 trang 5 SBT Sinh 11: Theo một nghiên cứu của Kixenbec ở cây ngô – Số lượng khí khổng trên
Bài 2 trang 5 Sách bài tập (SBT) Sinh 11: Theo một nghiên cứu của Kixenbec ở cây ngô : - Số lượng khí khổng...
Phân tích diễn biến tâm trạng nhân vật Chí phèo trong truyện ngắn cùng tên của Nam Cao (đoạn từ khi gặp thị Nở...
Chí Phèo - Nam Cao - Phân tích diễn biến tâm trạng nhân vật Chí phèo trong truyện ngắn cùng tên của Nam Cao...
Grammar – Unit 6 SGK Tiếng Anh 11, Reported speech with gerund Verb + (OBJECT) + Preposition + (NOT) V- ing
Unit 6: Competitions - Những cuộc thi - Grammar - Unit 6 SGK Tiếng Anh 11. Reported speech with gerund Verb + (OBJECT) +...
Câu 3 trang 181 Sinh lớp 11 Nâng cao: Vẽ sơ đồ và giải thích cơ chế điều hòa sinh trứng.
Câu 3 trang 181 SGK Sinh học 11 Nâng cao Vẽ sơ đồ và giải thích cơ chế điều hòa sinh trứng. Giải chi tiết Vẽ sơ...