Hãy nêu một số thành tựu nổi bật về ngoại giao của nước ta trong năm vừa qua.
Hãy nêu một số thành tựu nổi bật về ngoại giao của nước ta trong những năm vừa qua.
Trình bày những phương hướng cơ bản để thực hiện chính sách đối ngoại của Nhà nước ta.
Trình bày những phương hướng cơ bản để thực hiện chính sách đối ngoại của Nhà nước ta.
Em nhận thức như thế nào về chính sách đối ngoại và cần làm gì để thực hiện chính sách đối ngoại?
Em nhận thức như thế nào về chính sách đối ngoại và cần làm gì để thực hiện chính sách đối ngoại?
Em hãy cho biết: Hiện nay, nước ta có quan hệ với bao nhiêu nước trên thế giới? Nêu một số tổ chức quốc...
Em hãy cho biết: Hiện nay, nước ta có quan hệ với bao nhiêu nước trên thế giới? Nêu một số tổ chức quốc tế toàn cầu và khu vực mà nước ta có quan hệ hợp tác trên các lĩnh
Tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của Đảng,...
Tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của Đảng, Nhà nước và của toàn dân, trong đó lực lượng nòng cốt là
Trình bày vai trò, nhiệm vụ của chính sách đối ngoại.
Trình bày vai trò, nhiệm vụ của chính sách đối ngoại.

Quảng cáo
Em hãy phân tích những nguyên tắc cơ bản trong chính sách đối ngoại ở nước ta hiện nay.
Em hãy phân tích những nguyên tắc cơ bản trong chính sách đối ngoại ở nước ta hiện nay.
Lấy ví dụ về cá nhân hay tập thể tiêu biểu trong việc thực hiện chính sách quốc phòng và an ninh.
–         100% thanh niên địa phương tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự theo đúng quy định.
Nêu những phương hướng cơ bản nhằm tăng cường quốc phòng và an ninh.
Nêu những phương hướng cơ bản nhằm tăng cường quốc phòng và an ninh.
Em suy nghĩ như thế nào về trách nhiệm của công dân đối với chính sách quốc phòng và an ninh.
Em suy nghĩ như thế nào về trách nhiệm của công dân đối với chính sách quốc phòng và an ninh.

Luyện tập

Bài 6 trang 49 – Sách giáo khoa môn Lý 11, Bài 6. Công suất điện được đo bằng đơn vị nào sau đây?
Điện năng - Công suất điện - Bài 6 trang 49 - Sách giáo khoa vật lí 11. Bài 6. Công suất điện được...
Bài 2.60 trang 24 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao: Có thể dùng quỳ tím để nhận biết mỗi dung dịch...
Bài 2.60 trang 24 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao. Giải:. Bài 17: Luyện tập: Tính chất của photpho và các...
Bài 8 trang 186 sgk Hóa 11, Cho ancol có công thức cấu tạo:
Ancol - Bài 8 trang 186 sgk Hóa học 11. Cho ancol có công thức cấu tạo: ...
Câu 5.3 trang 179 SBT Đại số 11 Nâng cao: Cho hàm số f (x) = x3 (C) Tại những điểm nào của
Cho hàm số f (x) = x3 (C) a) Tại những điểm nào của (C) thì tiếp tuyến của (C) có hệ số góc bằng 1. ....
Bài tập trắc nghiệm 13,14,15,16 trang 105 SBT Sinh 11: 13. Kích thích phát triển ống sinh tinh và
Bài tập trắc nghiệm 13,14,15,16 trang 105 Sách bài tập (SBT) Sinh học 11: 13. Kích thích phát triển ống sinh tinh và sản...