Hãy nêu một số thành tựu nổi bật về ngoại giao của nước ta trong năm vừa qua.
Hãy nêu một số thành tựu nổi bật về ngoại giao của nước ta trong những năm vừa qua.
Trình bày những phương hướng cơ bản để thực hiện chính sách đối ngoại của Nhà nước ta.
Trình bày những phương hướng cơ bản để thực hiện chính sách đối ngoại của Nhà nước ta.
Em nhận thức như thế nào về chính sách đối ngoại và cần làm gì để thực hiện chính sách đối ngoại?
Em nhận thức như thế nào về chính sách đối ngoại và cần làm gì để thực hiện chính sách đối ngoại?
Em hãy cho biết: Hiện nay, nước ta có quan hệ với bao nhiêu nước trên thế giới? Nêu một số tổ chức quốc...
Em hãy cho biết: Hiện nay, nước ta có quan hệ với bao nhiêu nước trên thế giới? Nêu một số tổ chức quốc tế toàn cầu và khu vực mà nước ta có quan hệ hợp tác trên các lĩnh
Tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của Đảng,...
Tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của Đảng, Nhà nước và của toàn dân, trong đó lực lượng nòng cốt là
Trình bày vai trò, nhiệm vụ của chính sách đối ngoại.
Trình bày vai trò, nhiệm vụ của chính sách đối ngoại.

Quảng cáo
Em hãy phân tích những nguyên tắc cơ bản trong chính sách đối ngoại ở nước ta hiện nay.
Em hãy phân tích những nguyên tắc cơ bản trong chính sách đối ngoại ở nước ta hiện nay.
Lấy ví dụ về cá nhân hay tập thể tiêu biểu trong việc thực hiện chính sách quốc phòng và an ninh.
–         100% thanh niên địa phương tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự theo đúng quy định.
Nêu những phương hướng cơ bản nhằm tăng cường quốc phòng và an ninh.
Nêu những phương hướng cơ bản nhằm tăng cường quốc phòng và an ninh.
Em suy nghĩ như thế nào về trách nhiệm của công dân đối với chính sách quốc phòng và an ninh.
Em suy nghĩ như thế nào về trách nhiệm của công dân đối với chính sách quốc phòng và an ninh.

Luyện tập

Bài 8.45 trang 68 SBT Hóa 11 Nâng cao: Hay 2x+3y = 0,25 mol.
Bài 8.45 trang 68 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao. (C{H_2} = CH - C{H_2} - OH + Na to C{H_2}...
Bài 3 trang 38 Tập bản đồ Địa lí 11: Quan sát “Lược đồ Phan bố sản xuất Nông nghiệp LB Nga”, em hãy...
Bài 3 trang 38 Tập bản đồ Địa lí 11. Rừng lá kim phân bố ở phía bắc và vùng đông Xibia, nơi này...
Communication and Culture trang 66 Unit 10 Anh 11 mới, Những câu phát biểu dưới đây đúng (T), sai (F), hay không có thông...
Unit 10: Healthy lifestyle and longevity - Communication and Culture trang 66 Unit 10 Tiếng Anh 11 mới. Những câu phát biểu dưới đây...
Bài 10.1, 10.2 trang 26 Sách bài tập Vật Lý 11: Bộ nguồn nối tiếp là bộ nguồn gồm các nguồn
Bộ nguồn nối tiếp là bộ nguồn gồm các nguồn điện. Bài 10.1, 10.2 trang 26 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 11 -...
Language Focus – Unit 6 trang 73 SGK Anh 11, Change direct speech into reported speech. Begin each of the sentences in the wav...
Unit 6: Competitions - Những cuộc thi - Language Focus - Unit 6 trang 73 SGK Tiếng Anh 11. Change direct speech into reported...