Hãy nêu một số thành tựu nổi bật về ngoại giao của nước ta trong năm vừa qua.
Hãy nêu một số thành tựu nổi bật về ngoại giao của nước ta trong những năm vừa qua.
Trình bày những phương hướng cơ bản để thực hiện chính sách đối ngoại của Nhà nước ta.
Trình bày những phương hướng cơ bản để thực hiện chính sách đối ngoại của Nhà nước ta.
Em nhận thức như thế nào về chính sách đối ngoại và cần làm gì để thực hiện chính sách đối ngoại?
Em nhận thức như thế nào về chính sách đối ngoại và cần làm gì để thực hiện chính sách đối ngoại?
Em hãy cho biết: Hiện nay, nước ta có quan hệ với bao nhiêu nước trên thế giới? Nêu một số tổ chức quốc...
Em hãy cho biết: Hiện nay, nước ta có quan hệ với bao nhiêu nước trên thế giới? Nêu một số tổ chức quốc tế toàn cầu và khu vực mà nước ta có quan hệ hợp tác trên các lĩnh
Tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của Đảng,...
Tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của Đảng, Nhà nước và của toàn dân, trong đó lực lượng nòng cốt là
Trình bày vai trò, nhiệm vụ của chính sách đối ngoại.
Trình bày vai trò, nhiệm vụ của chính sách đối ngoại.

Quảng cáo
Em hãy phân tích những nguyên tắc cơ bản trong chính sách đối ngoại ở nước ta hiện nay.
Em hãy phân tích những nguyên tắc cơ bản trong chính sách đối ngoại ở nước ta hiện nay.
Lấy ví dụ về cá nhân hay tập thể tiêu biểu trong việc thực hiện chính sách quốc phòng và an ninh.
–         100% thanh niên địa phương tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự theo đúng quy định.
Nêu những phương hướng cơ bản nhằm tăng cường quốc phòng và an ninh.
Nêu những phương hướng cơ bản nhằm tăng cường quốc phòng và an ninh.
Em suy nghĩ như thế nào về trách nhiệm của công dân đối với chính sách quốc phòng và an ninh.
Em suy nghĩ như thế nào về trách nhiệm của công dân đối với chính sách quốc phòng và an ninh.

Luyện tập

Bài tập 1 trang 85 bài tập SBT Sử 11: Sự phát triển khoa học-kĩ thuật đã thúc đẩy kinh tế thế giới phát
Sự phát triển khoa học-kĩ thuật đã thúc đẩy kinh tế thế giới phát triển với tốc độ cao, làm thay đổi đời sống...
Soạn bài tác giả Nguyễn Đình Chiểu trang 56 SGK Văn 11 – Ngữ văn lớp 11
Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc - Nguyễn Đình Chiểu - Soạn bài tác giả Nguyễn Đình Chiểu trang 56 SGK Văn 11. Cuộc...
Câu 2 trang 115 SGK Sinh học 11 Nâng cao: Hãy trình bày những biến đổi xảy ra trong phản ứng của cơ thể...
Câu 2 trang 115 SGK Sinh học 11 Nâng cao. Bài 29. Dẫn truyền xung thần kinh trong cung phản xạ ...
Bài tập 2.25 trang 15 SBT Hóa 11: Có năm lọ không dán nhãn đựng
Có năm lọ không dán nhãn đựng. Bài tập 2.25 trang 15 sách bài tập(SBT) hóa học 11 - Bài 9: Axit nitric và...
Bài 3 trang 212 sgk Hóa 11, Dẫn hỗn hợp khí X
Luyện tập anđehit - xeton - axit cacboxylic - Bài 3 trang 212 sgk hóa học 11. Dẫn hỗn hợp khí X ...