Hãy nêu một số thành tựu nổi bật về ngoại giao của nước ta trong năm vừa qua.
Hãy nêu một số thành tựu nổi bật về ngoại giao của nước ta trong những năm vừa qua.
Trình bày những phương hướng cơ bản để thực hiện chính sách đối ngoại của Nhà nước ta.
Trình bày những phương hướng cơ bản để thực hiện chính sách đối ngoại của Nhà nước ta.
Em nhận thức như thế nào về chính sách đối ngoại và cần làm gì để thực hiện chính sách đối ngoại?
Em nhận thức như thế nào về chính sách đối ngoại và cần làm gì để thực hiện chính sách đối ngoại?
Em hãy cho biết: Hiện nay, nước ta có quan hệ với bao nhiêu nước trên thế giới? Nêu một số tổ chức quốc...
Em hãy cho biết: Hiện nay, nước ta có quan hệ với bao nhiêu nước trên thế giới? Nêu một số tổ chức quốc tế toàn cầu và khu vực mà nước ta có quan hệ hợp tác trên các lĩnh
Tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của Đảng,...
Tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của Đảng, Nhà nước và của toàn dân, trong đó lực lượng nòng cốt là
Trình bày vai trò, nhiệm vụ của chính sách đối ngoại.
Trình bày vai trò, nhiệm vụ của chính sách đối ngoại.

Quảng cáo
Em hãy phân tích những nguyên tắc cơ bản trong chính sách đối ngoại ở nước ta hiện nay.
Em hãy phân tích những nguyên tắc cơ bản trong chính sách đối ngoại ở nước ta hiện nay.
Lấy ví dụ về cá nhân hay tập thể tiêu biểu trong việc thực hiện chính sách quốc phòng và an ninh.
–         100% thanh niên địa phương tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự theo đúng quy định.
Nêu những phương hướng cơ bản nhằm tăng cường quốc phòng và an ninh.
Nêu những phương hướng cơ bản nhằm tăng cường quốc phòng và an ninh.
Em suy nghĩ như thế nào về trách nhiệm của công dân đối với chính sách quốc phòng và an ninh.
Em suy nghĩ như thế nào về trách nhiệm của công dân đối với chính sách quốc phòng và an ninh.

Luyện tập

Tại sao phải tăng cường vai trò và nâng cao hiệu lực quản lí kinh tế của nhà nước?
Bài 7. Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần và tăng cường vai trò quản lí kinh tế của Nhà nước - Câu...
Bài 2 trang 242 SGK Vật Lý 11 Nâng cao, Chọn câu đúng
Bài 48. Thấu kính mỏng - Bài 2 trang 242 SGK Vật lí 11 Nâng cao. Chọn câu đúng Chọn câu đúng Quan sát ảnh...
Câu 5.27 trang 183 SBT Đại số 11 Nâng cao: Giải và biện luận phương trình
Giải và biện luận phương trình. Câu 5.27 trang 183 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao - Bài 3:...
Phân tích hình ảnh người nghĩa sĩ cần Giuộc trong bài Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc của Nguyễn Đinh Chiểu: Nhà thơ Nguyễn...
Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc - Nguyễn Đình Chiểu - Phân tích hình ảnh người nghĩa sĩ cần Giuộc trong bài Văn tế...
Câu 46 trang 75 Toán Hình 11 Nâng cao, Vẽ hình biểu diễn của một lục giác đều
Vẽ hình biểu diễn của một lục giác đều. Câu 46 trang 75 SGK Hình học 11 Nâng cao - Bài 5: Phép...