Hãy nêu một số thành tựu nổi bật về ngoại giao của nước ta trong năm vừa qua.
Hãy nêu một số thành tựu nổi bật về ngoại giao của nước ta trong những năm vừa qua.
Trình bày những phương hướng cơ bản để thực hiện chính sách đối ngoại của Nhà nước ta.
Trình bày những phương hướng cơ bản để thực hiện chính sách đối ngoại của Nhà nước ta.
Em nhận thức như thế nào về chính sách đối ngoại và cần làm gì để thực hiện chính sách đối ngoại?
Em nhận thức như thế nào về chính sách đối ngoại và cần làm gì để thực hiện chính sách đối ngoại?
Em hãy cho biết: Hiện nay, nước ta có quan hệ với bao nhiêu nước trên thế giới? Nêu một số tổ chức quốc...
Em hãy cho biết: Hiện nay, nước ta có quan hệ với bao nhiêu nước trên thế giới? Nêu một số tổ chức quốc tế toàn cầu và khu vực mà nước ta có quan hệ hợp tác trên các lĩnh
Tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của Đảng,...
Tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của Đảng, Nhà nước và của toàn dân, trong đó lực lượng nòng cốt là
Trình bày vai trò, nhiệm vụ của chính sách đối ngoại.
Trình bày vai trò, nhiệm vụ của chính sách đối ngoại.
Quảng cáo


Nêu những phương hướng cơ bản nhằm tăng cường quốc phòng và an ninh.
Nêu những phương hướng cơ bản nhằm tăng cường quốc phòng và an ninh.
Em suy nghĩ như thế nào về trách nhiệm của công dân đối với chính sách quốc phòng và an ninh.
Em suy nghĩ như thế nào về trách nhiệm của công dân đối với chính sách quốc phòng và an ninh.

Luyện tập

Anh (chị) hãy trình bày-suy nghĩ của mình về Giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp, trang 35 SGK Văn 11, Môi trường xanh,...
Viết bài làm văn số 6: Nghị luận xã hội - Anh (chị) hãy trình bày-suy nghĩ của mình về Giữ gìn môi trường...
Câu 3 trang 70 SGK Hóa học 11 Nâng cao, Từ không khí, than, nước và các chất xác tác cần thiết, hãy lập...
Bài 16: Phân bón hóa học - Câu 3 trang 70 SGK Hóa học 11 Nâng cao. Từ không khí, than, nước và...
Câu 31 trang 121 Đại số và Giải tích 11 Nâng cao, Cho cấp số nhân (un)
Cho cấp số nhân (un) . Câu 31 trang 121 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao - Bài 4. Cấp số...
Tình hình nước Đức trong những năm 1924-1929 như thế nào?
Tình hình nước Đức trong những năm 1924-1929 như thế nào?. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới cuối năm 1929 đã giáng đòn...
Câu 61 trang 15 Sách bài tập Hình Học 11 Nâng cao: F biến tam giác ABC thành tam giác nào?
F biến tam giác ABC thành tam giác nào?. Câu 61 trang 15 Sách bài tập Hình Học 11 Nâng cao - Bài 6...