Hãy nêu một số thành tựu nổi bật về ngoại giao của nước ta trong năm vừa qua.

Bài 15. Chính sách đối ngoại – Câu 6 trang 118 SGK GDCD lớp 11. Hãy nêu một số thành tựu nổi bật về ngoại

Trình bày những phương hướng cơ bản để thực hiện chính sách đối ngoại của Nhà nước ta.

Bài 15. Chính sách đối ngoại – Câu 3 trang 118 SGK GDCD lớp 11. Trình bày những phương hướng cơ bản để thực hiện

Em nhận thức như thế nào về chính sách đối ngoại và cần làm gì để thực hiện chính...

Bài 15. Chính sách đối ngoại – Câu 4 trang 118 SGK GDCD lớp 11. Em nhận thức như thế nào về chính sách đối

Em hãy cho biết: Hiện nay, nước ta có quan hệ với bao nhiêu nước trên thế giới? Nêu...

Bài 15. Chính sách đối ngoại – Câu 5 trang 118 SGK GDCD lớp 11. Em hãy cho biết: Hiện nay, nước ta có quan

Tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ là nhiệm vụ trọng...

Bài 14. Chính sách quốc phòng và an ninh – Câu 5 trang 114 SGK GDCD lớp 11. Tăng cường quốc phòng, giữ vững an

Trình bày vai trò, nhiệm vụ của chính sách đối ngoại.

Bài 15. Chính sách đối ngoại – Câu 1 trang 118 SGK GDCD lớp 11. Trình bày vai trò, nhiệm vụ của chính sách đối

Em hãy phân tích những nguyên tắc cơ bản trong chính sách đối ngoại ở nước ta hiện nay.

Bài 15. Chính sách đối ngoại – Câu 2 trang 118 SGK GDCD lớp 11. Em hãy phân tích những nguyên tắc cơ bản trong

Lấy ví dụ về cá nhân hay tập thể tiêu biểu trong việc thực hiện chính sách quốc phòng...

Bài 14. Chính sách quốc phòng và an ninh – Câu 4 trang 114 SGK GDCD lớp 11. Lấy ví dụ về cá nhân hay

Nêu những phương hướng cơ bản nhằm tăng cường quốc phòng và an ninh.

Bài 14. Chính sách quốc phòng và an ninh – Câu 2 trang 114 SGK GDCD lớp 11. Nêu những phương hướng cơ bản nhằm

Em suy nghĩ như thế nào về trách nhiệm của công dân đối với chính sách quốc phòng và...

Bài 14. Chính sách quốc phòng và an ninh – Câu 3 trang 114 SGK GDCD lớp 11. Em suy nghĩ như thế nào về

Luyện tập

Câu 7 trang 34 SGK Hình học 11 Nâng cao , a. Cho tam giác ABC và hình vuông MNPQ như hình 27. Gọi...
a. Cho tam giác ABC và hình vuông MNPQ như hình 27. Gọi V là phép vị tự tâm A . Câu 7 trang...
Phân tích và chứng minh chất thép trong tập thơ “Nhật kí trong tù”, Thế nào là chất thép? Biểu hiện của chất thép...
Nhật kí trong tù - Hồ Chí Minh - Phân tích và chứng minh chất thép trong tập thơ “Nhật kí trong tù”. Thế...
Câu 5 trang 31 Hóa lớp 11 Nâng cao, Hòa tan hoàn toàn 0,1022g một muối kim loại hóa trị hai trong 20,00 mldung...
Bài 7: Luyện tập phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li - Câu 5 trang 31 SGK Hóa học...