Hãy nêu một số thành tựu nổi bật về ngoại giao của nước ta trong năm vừa qua.
Hãy nêu một số thành tựu nổi bật về ngoại giao của nước ta trong những năm vừa qua.
Trình bày những phương hướng cơ bản để thực hiện chính sách đối ngoại của Nhà nước ta.
Trình bày những phương hướng cơ bản để thực hiện chính sách đối ngoại của Nhà nước ta.
Em nhận thức như thế nào về chính sách đối ngoại và cần làm gì để thực hiện chính...
Em nhận thức như thế nào về chính sách đối ngoại và cần làm gì để thực hiện chính sách đối ngoại?
Em hãy cho biết: Hiện nay, nước ta có quan hệ với bao nhiêu nước trên thế giới? Nêu...
Em hãy cho biết: Hiện nay, nước ta có quan hệ với bao nhiêu nước trên thế giới? Nêu một số tổ chức quốc tế toàn cầu và khu vực mà nước ta có quan hệ hợp tác trên các lĩnh
Tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ là nhiệm vụ trọng...
Tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của Đảng, Nhà nước và của toàn dân, trong đó lực lượng nòng cốt là
Trình bày vai trò, nhiệm vụ của chính sách đối ngoại.
Trình bày vai trò, nhiệm vụ của chính sách đối ngoại.
Nêu những phương hướng cơ bản nhằm tăng cường quốc phòng và an ninh.
Nêu những phương hướng cơ bản nhằm tăng cường quốc phòng và an ninh.
Em suy nghĩ như thế nào về trách nhiệm của công dân đối với chính sách quốc phòng và...
Em suy nghĩ như thế nào về trách nhiệm của công dân đối với chính sách quốc phòng và an ninh.

Luyện tập

Câu 7 trang 100 Hóa lớp 11 Nâng cao, Xác định thể tích hiđro (đktc) thoát ra khí cho lượng dư dung dịch natri...
BÀI 24: Luyện tập tính chất của cacbon silic và hợp chất của chúng - Câu 7 trang 100 SGK Hóa học 11 Nâng...
Câu 3.80 trang 99 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao: Cho cấp số nhân
Cho cấp số nhân. Câu 3.80 trang 99 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao - Ôn tập chương III...
Câu 3 trang 13 Tin học 11: Bài 2: Các thành phần của ngôn ngữ lập trình
Câu 3 trang 13 SGK Tin học 11: Bài 2: Các thành phần của ngôn ngữ lập trình. Biên dịch và thông dịch khác...