Bài 15 trang 102 SBT Sinh 11: Tại sao nạo hút thai không được xem là biện pháp sinh đẻ có kế hoạch mà
Tại sao nạo hút thai không được xem là biện pháp sinh đẻ có kế hoạch mà chỉ là biện pháp tránh đẻ bất đắc dĩ ?
Bài 16 trang 102 Sách bài tập Sinh 11: Tại sao động vật bậc cao khỏng có khả năng sinh sản vô tính bằng...
Tại sao động vật bậc cao khỏng có khả năng sinh sản vô tính bằng cách phân đôi, nảy chồi và phân mảnh ?

Quảng cáo
Bài 13 trang 102 SBT Sinh 11: Nêu các hình thức sinh sản vô tính ở động vật và cơ sở sinh học của...
Nêu các hình thức sinh sản vô tính ở động vật và cơ sở sinh học của sinh sản vô tính.
Bài 14 trang 102 Sách bài tập Sinh 11: Tại sao nữ dưới 19 tuổi không nên sử dụng thuốc tránh thai có chứa...
Tại sao nữ dưới 19 tuổi không nên sử dụng thuốc tránh thai có chứa nhiều hoocmôn sinh dục nữ hoặc biện pháp triệt sản mà nên chọn sử dụng các biện pháp tránh thai khác ?
Bài 9 trang 102 SBT Sinh 11: Trong các hình thức sinh sản hữu tính, hình thức nào tiến hoá nhất
Trong các hình thức sinh sản hữu tính, hình thức nào tiến hoá nhất ?

Luyện tập

Câu 28 trang 115 Đại số và Giải tích 11 Nâng cao, Số đo ba góc của một tam giác vuông
Số đo ba góc của một tam giác vuông . Câu 28 trang 115 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao -...
Tìm hiểu tác phẩm Bài ca ngất ngưởng, .Tìm hiểu chung 1.Tác giả.
Bài ca ngất ngưởng - Nguyễn Công Trứ - Tìm hiểu tác phẩm Bài ca ngất ngưởng.Tìm hiểu chung 1.Tác giả. ...
Bài 6 trang 203 sgk hóa học 11, Ghi Đ(đúng) hoặc S (sai) vào ô trống bên cạnh các câu sau:
Anđehit- xeton - Bài 6 trang 203 sgk hóa học 11. Ghi Đ(đúng) hoặc S (sai) vào ô trống bên cạnh các câu sau: ...
Câu 25 trang 59 Toán Hình 11 Nâng cao , Cho hình tứ diện ABCD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của...
Cho hình tứ diện ABCD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và AC a. Xét vị trí tương đối...
Câu 11 trang 222 Sách bài tập Hình học 11 Nâng cao: Xác định thiết diện của hình chóp khi cắt bởi mp(KMN).
Câu 11 trang 222 Sách bài tập Hình học 11 Nâng cao. c) Xác định thiết diện của hình chóp khi cắt bởi mp(KMN).....