Bài 15 trang 102 SBT Sinh 11: Tại sao nạo hút thai không được xem là biện pháp sinh đẻ có kế hoạch mà
Tại sao nạo hút thai không được xem là biện pháp sinh đẻ có kế hoạch mà chỉ là biện pháp tránh đẻ bất đắc dĩ ?
Bài 16 trang 102 Sách bài tập Sinh 11: Tại sao động vật bậc cao khỏng có khả năng sinh sản vô tính bằng...
Tại sao động vật bậc cao khỏng có khả năng sinh sản vô tính bằng cách phân đôi, nảy chồi và phân mảnh ?

Quảng cáo
Bài 13 trang 102 SBT Sinh 11: Nêu các hình thức sinh sản vô tính ở động vật và cơ sở sinh học của...
Nêu các hình thức sinh sản vô tính ở động vật và cơ sở sinh học của sinh sản vô tính.
Bài 14 trang 102 Sách bài tập Sinh 11: Tại sao nữ dưới 19 tuổi không nên sử dụng thuốc tránh thai có chứa...
Tại sao nữ dưới 19 tuổi không nên sử dụng thuốc tránh thai có chứa nhiều hoocmôn sinh dục nữ hoặc biện pháp triệt sản mà nên chọn sử dụng các biện pháp tránh thai khác ?
Bài 9 trang 102 SBT Sinh 11: Trong các hình thức sinh sản hữu tính, hình thức nào tiến hoá nhất
Trong các hình thức sinh sản hữu tính, hình thức nào tiến hoá nhất ?

Luyện tập

Đọc hiểu Tống biệt hành, – Gợi dẫn 1. Thâm Tâm (1917 – 1950) tên khai sinh là Nguyễn Tuấn Trình, sinh tại thị...
Tống biệt hành - Thâm Tâm - Đọc hiểu Tống biệt hành. Gợi dẫn 1. Thâm Tâm (1917 – 1950) tên khai sinh...
Câu 2.46 trang 67 SBT Đại số nâng cao lớp 11 Bài 4 5: Biến cố và xác suất của biến cố – Các...
Câu 2.46 trang 67 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Anh ta trở lại điểm xuất phát khi và...
Câu 3 trang 135 Sinh 11 Nâng cao: Khi dùng các hoocmôn thực vật cần chú ý những vấn đề gì?
Câu 3 trang 135 SGK Sinh học 11 Nâng cao. Khi dùng các hoocmôn thực vật cần chú ý những vấn đề gì?. Bài...
Lý thuyết Vận chuyển các chất trong cây: Bài 2. Vận chuyển các chất trong cây
Lý thuyết Vận chuyển các chất trong cây: Bài 2. Vận chuyển các chất trong cây. Mạch gỗ gồm các tế bào chết...
Soạn văn bài Một số thể loại văn học: kịch, văn nghị luận: Đặc trưng của kịch: tái hiện những xung đột trong cuộc...
Soạn văn lớp 11: Một số thể loại văn học: kịch, văn nghị luận. - Trong bài hệ thống luận điểm rõ ràng và...