Bài 15 trang 102 SBT Sinh 11: Tại sao nạo hút thai không được xem là biện pháp sinh đẻ có kế hoạch mà
Tại sao nạo hút thai không được xem là biện pháp sinh đẻ có kế hoạch mà chỉ là biện pháp tránh đẻ bất đắc dĩ ?
Bài 16 trang 102 Sách bài tập Sinh 11: Tại sao động vật bậc cao khỏng có khả năng sinh sản vô tính bằng...
Tại sao động vật bậc cao khỏng có khả năng sinh sản vô tính bằng cách phân đôi, nảy chồi và phân mảnh ?

Quảng cáo
Bài 13 trang 102 SBT Sinh 11: Nêu các hình thức sinh sản vô tính ở động vật và cơ sở sinh học của...
Nêu các hình thức sinh sản vô tính ở động vật và cơ sở sinh học của sinh sản vô tính.
Bài 14 trang 102 Sách bài tập Sinh 11: Tại sao nữ dưới 19 tuổi không nên sử dụng thuốc tránh thai có chứa...
Tại sao nữ dưới 19 tuổi không nên sử dụng thuốc tránh thai có chứa nhiều hoocmôn sinh dục nữ hoặc biện pháp triệt sản mà nên chọn sử dụng các biện pháp tránh thai khác ?
Bài 9 trang 102 SBT Sinh 11: Trong các hình thức sinh sản hữu tính, hình thức nào tiến hoá nhất
Trong các hình thức sinh sản hữu tính, hình thức nào tiến hoá nhất ?

Luyện tập

Bài 5.9 trang 13 Sách bài tập Vật Lý 11: Ở sát mặt Trái Đất, vectơ cường độ điện trường hướng thẳng đứng từ...
Ở sát mặt Trái Đất, vectơ cường độ điện trường hướng thẳng đứng từ trên xuống dưới và có độ lớn vào khoảng 150...
Câu 5 trang 216 SGK Hóa 11 Nâng cao, Hãy viết phương trình hóa học của các phản ứng sau và gọi tên sản...
Bài 51: Dẫn xuất Halogen của Hiđrocacbon - Câu 5 trang 216 SGK Hóa học 11 Nâng cao. Hãy viết phương trình hóa...
Câu 1.31 trang 12 SBT Đại số nâng cao lớp 11 Từ đó hãy tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm...
Câu 1.31 trang 12 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Vậy giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ...
Câu hỏi 4 trang 159 SGK Đại số và Giải tích 11: Bài 2. Quy tắc tính đạo hàm
Câu hỏi 4 trang 159 SGK Đại số và Giải tích 11. (1) y' = (5x3 - 2x5 )' = (5x3 )' - (2x5 )'. Bài 2. Quy...
Câu 4 trang 246 Hóa lớp 11 Nâng cao,Hãy nêu phương pháp chung điều chế anđehit và xeton
Bài 59: Luyện tập Anđehit và Xeton - Câu 4 trang 246 SGK Hóa học 11 Nâng cao. a) Hãy nêu phương pháp chung...