Bài 15 trang 102 SBT Sinh 11: Tại sao nạo hút thai không được xem là biện pháp sinh đẻ có kế hoạch mà
Tại sao nạo hút thai không được xem là biện pháp sinh đẻ có kế hoạch mà chỉ là biện pháp tránh đẻ bất đắc dĩ ?
Bài 16 trang 102 Sách bài tập Sinh 11: Tại sao động vật bậc cao khỏng có khả năng sinh sản vô tính bằng...
Tại sao động vật bậc cao khỏng có khả năng sinh sản vô tính bằng cách phân đôi, nảy chồi và phân mảnh ?

Quảng cáo
Bài 13 trang 102 SBT Sinh 11: Nêu các hình thức sinh sản vô tính ở động vật và cơ sở sinh học của...
Nêu các hình thức sinh sản vô tính ở động vật và cơ sở sinh học của sinh sản vô tính.
Bài 14 trang 102 Sách bài tập Sinh 11: Tại sao nữ dưới 19 tuổi không nên sử dụng thuốc tránh thai có chứa...
Tại sao nữ dưới 19 tuổi không nên sử dụng thuốc tránh thai có chứa nhiều hoocmôn sinh dục nữ hoặc biện pháp triệt sản mà nên chọn sử dụng các biện pháp tránh thai khác ?
Bài 9 trang 102 SBT Sinh 11: Trong các hình thức sinh sản hữu tính, hình thức nào tiến hoá nhất
Trong các hình thức sinh sản hữu tính, hình thức nào tiến hoá nhất ?

Luyện tập

Bài 1.67 trang 17 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 Nâng cao: Đầu con rắn giấy bị hút về phía thanh nhựa tích...
Bài 1.67 trang 17 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 Nâng cao. Cắt một tờ giấy hình tròn theo đường xoắn ốc để...
Soạn bài Câu cá mùa thu (Thu điếu ) Nguyễn Khuyến trang 21 SGK Văn 11 – Văn lớp 11
Câu cá mùa thu - Nguyễn Khuyến - Soạn bài Câu cá mùa thu (Thu điếu ) Nguyễn Khuyến trang 21 SGK Văn 11....
Tại sao phải quy định các tiêu chuẩn về bản vẽ kĩ thuật?
Bài 1: Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kĩ thuật - Câu 1 trang 10 SGK Công nghệ 11. Tại sao phải quy định...
Phân tích ‘Tương tư’- Nguyễn Bính, Tô Hoài đã hoàn toàn đúng khi cho rằng: “Thơ và cuộc đời ràng buộc nhà thơ. Trước...
Đọc thêm: Tương Tư - Nguyễn Bính - Phân tích ‘Tương tư’- Nguyễn Bính. Tô Hoài đã hoàn toàn đúng khi cho rằng: “Thơ...
Phân tích phẩm chất cao đẹp của nhăn vật Khương Linh Tá qua trích đoạn Dũng khí của Linh Tá trong tuồng Sơn Hậu...
Tuồng Sơn Hậu - Đào Tấn - Phân tích phẩm chất cao đẹp của nhăn vật Khương Linh Tá qua trích đoạn Dũng khí...