Bài 15 trang 102 SBT Sinh 11: Tại sao nạo hút thai không được xem là biện pháp sinh đẻ có kế hoạch mà
Tại sao nạo hút thai không được xem là biện pháp sinh đẻ có kế hoạch mà chỉ là biện pháp tránh đẻ bất đắc dĩ ?
Bài 16 trang 102 Sách bài tập Sinh 11: Tại sao động vật bậc cao khỏng có khả năng sinh sản vô tính bằng...
Tại sao động vật bậc cao khỏng có khả năng sinh sản vô tính bằng cách phân đôi, nảy chồi và phân mảnh ?
Quảng cáo


Bài 13 trang 102 SBT Sinh 11: Nêu các hình thức sinh sản vô tính ở động vật và cơ sở sinh học của...
Nêu các hình thức sinh sản vô tính ở động vật và cơ sở sinh học của sinh sản vô tính.
Bài 14 trang 102 Sách bài tập Sinh 11: Tại sao nữ dưới 19 tuổi không nên sử dụng thuốc tránh thai có chứa...
Tại sao nữ dưới 19 tuổi không nên sử dụng thuốc tránh thai có chứa nhiều hoocmôn sinh dục nữ hoặc biện pháp triệt sản mà nên chọn sử dụng các biện pháp tránh thai khác ?
Bài 9 trang 102 SBT Sinh 11: Trong các hình thức sinh sản hữu tính, hình thức nào tiến hoá nhất
Trong các hình thức sinh sản hữu tính, hình thức nào tiến hoá nhất ?

Luyện tập

Câu 7 trang 85 SGK Lý 11, Khi điện phân dung dịch H2SO4 với điện cực bằng graphit, thì ta thu được khí oxi...
Dòng điện trong chất điện phân - Câu 7 trang 85 SGK Vật lí 11. Khi điện phân dung dịch H2SO4 với điện cực...
Câu 6 trang 27 SBT Địa 11: Dựa vào bảng dưới đây, nêu một số nhận xét về đặc điểm dân số Hoa Kì
Dựa vào bảng dưới đây, nêu một số nhận xét về đặc điểm dân số Hoa Kì Phân tích ảnh hưởng của những đặc...
Bài 3 trang 152 sgk vật lí 11, Phát biểu nào dưới đây là đúng?
Suất điện động cảm ứng - Bài 3 trang 152 sgk vật lí 11. Phát biểu nào dưới đây là đúng? ...
Phân tích đoạn trích Mưu trí của Chiêu Vũ của Nguyễn Khoa Chiêm: Hai nhân vật chính là Chiêu Vũ và Thuận Nghĩa, được...
Mưu trí của Chiêu Vũ - Nguyễn Khoa Chiêm - Phân tích đoạn trích Mưu trí của Chiêu Vũ của Nguyễn Khoa Chiêm.. Hai...
Câu 2 – Trang 108 – SGK Địa 11, Lấy ví dụ để thấy rằng việc khai thác và sử dụng tài nguyên thiên...
Tiết 3. Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) - Câu 2 – Trang 108 – SGK Địa lí 11. Lấy ví dụ...