Bài 15 trang 102 SBT Sinh 11: Tại sao nạo hút thai không được xem là biện pháp sinh đẻ có kế hoạch mà
Tại sao nạo hút thai không được xem là biện pháp sinh đẻ có kế hoạch mà chỉ là biện pháp tránh đẻ bất đắc dĩ ?
Bài 16 trang 102 Sách bài tập Sinh 11: Tại sao động vật bậc cao khỏng có khả năng sinh sản vô tính bằng...
Tại sao động vật bậc cao khỏng có khả năng sinh sản vô tính bằng cách phân đôi, nảy chồi và phân mảnh ?

Quảng cáo
Bài 13 trang 102 SBT Sinh 11: Nêu các hình thức sinh sản vô tính ở động vật và cơ sở sinh học của...
Nêu các hình thức sinh sản vô tính ở động vật và cơ sở sinh học của sinh sản vô tính.
Bài 14 trang 102 Sách bài tập Sinh 11: Tại sao nữ dưới 19 tuổi không nên sử dụng thuốc tránh thai có chứa...
Tại sao nữ dưới 19 tuổi không nên sử dụng thuốc tránh thai có chứa nhiều hoocmôn sinh dục nữ hoặc biện pháp triệt sản mà nên chọn sử dụng các biện pháp tránh thai khác ?
Bài 9 trang 102 SBT Sinh 11: Trong các hình thức sinh sản hữu tính, hình thức nào tiến hoá nhất
Trong các hình thức sinh sản hữu tính, hình thức nào tiến hoá nhất ?

Luyện tập

Bài 4 trang 14 – SGK Lý 11, Phát biểu định luật bảo toàn điện tích và vận dụng để giải thích hiện tượng...
Thuyết electron - Định luật bảo toàn điện tích - Bài 4 - Trang 14 - SGK Vật lí 11. Phát biểu định luật...
Câu 48 trang 123 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao, Hãy chọn khẳng định đúng
Hãy chọn khẳng định đúng . Câu 48 trang 123 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao - Câu hỏi và bài...
Bài 2.5 trang 112 Sách bài tập (SBT) Đại số và giải tích 11: Viết năm số hạng đầu của dãy
Viết năm số hạng đầu của dãy số;. Bài 2.5 trang 112 Sách bài tập (SBT) Đại số và giải tích 11 - Bài...
Câu hỏi 7 trang 112 Hình học 11: Có tồn tại một hình chóp tứ giác S.ABCD có hai mặt bên (SAB) và (SCD)...
Câu hỏi 7 trang 112 SGK Hình học 11. Bài 4. Hai mặt phẳng vuông góc ...
Câu hỏi 5 trang 160 Đại số và Giải tích lớp 11: Thật vậy, ta có:
Câu hỏi 5 trang 160 SGK Đại số và Giải tích 11. Thật vậy, ta có:. Bài 2. Quy tắc tính đạo hàm ...