Bài tập trắc nghiệm 7,8,9,10,11,12 trang 104 Sách bài tập (SBT) Sinh học 11: 7. Thụ tinh chéo tiến...

Bài tập trắc nghiệm 7,8,9,10,11,12 trang 104 Sách bài tập (SBT) Sinh học 11: 7. Thụ tinh chéo tiến hoá hơn tự thụ tinh vì

Bài tập trắc nghiệm 13,14,15,16 trang 105 SBT Sinh 11: 13. Kích thích phát triển ống sinh tinh và

Bài tập trắc nghiệm 13,14,15,16 trang 105 Sách bài tập (SBT) Sinh học 11: 13. Kích thích phát triển ống sinh tinh và sản sinh

Bài tập trắc nghiệm 1,2,3,4,5,6 trang 103 SBT Sinh 11: Chọn phương án đúng hoặc đúng nhất trong mỗi

Bài tập trắc nghiệm 1,2,3,4,5,6 trang 103 Sách bài tập (SBT) Sinh học 11: Chọn phương án đúng hoặc đúng nhất trong mỗi câu sau:

Bài 15 trang 102 SBT Sinh 11: Tại sao nạo hút thai không được xem là biện pháp sinh...

Bài 15 trang 102 Sách bài tập (SBT) Sinh 11: Tại sao nạo hút thai không được xem là biện pháp sinh đẻ có kế

Bài 16 trang 102 Sách bài tập Sinh 11: Tại sao động vật bậc cao khỏng có khả năng...

Bài 16 trang 102 Sách bài tập (SBT) Sinh 11: Tại sao động vật bậc cao khỏng có khả năng sinh sản vô tính bằng

Bài 12 trang 102 Sách bài tập (SBT) Sinh 11: Tại sao quá trình sinh trứng lại diễn ra...

Bài 12 trang 102 Sách bài tập (SBT) Sinh 11: Tại sao quá trình sinh trứng lại diễn ra theo chu kì ? Tại sao

Bài 13 trang 102 SBT Sinh 11: Nêu các hình thức sinh sản vô tính ở động vật và...

Bài 13 trang 102 Sách bài tập (SBT) Sinh 11: Nêu các hình thức sinh sản vô tính ở động vật và cơ sở sinh

Bài 14 trang 102 Sách bài tập Sinh 11: Tại sao nữ dưới 19 tuổi không nên sử dụng...

Bài 14 trang 102 Sách bài tập (SBT) Sinh 11: Tại sao nữ dưới 19 tuổi không nên sử dụng thuốc tránh thai có chứa

Bài 9 trang 102 SBT Sinh 11: Trong các hình thức sinh sản hữu tính, hình thức nào tiến...

Bài 9 trang 102 Sách bài tập (SBT) Sinh 11: Trong các hình thức sinh sản hữu tính, hình thức nào tiến hoá nhất ?

Bài 10 trang 102 Sách bài tập Sinh 11: Vì sao đẻ con tiến hoá hơn đẻ trứng ?

Bài 10 trang 102 Sách bài tập (SBT) Sinh 11: Vì sao đẻ con tiến hoá hơn đẻ trứng ? Vì sao đẻ con tiến

Luyện tập

Câu 5 trang 224 Đại số và Giải tích 11 Nâng cao, Giải các phương trình sau :
Giải các phương trình sau :. Câu 5 trang 224 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao - ÔN TẬP CUỐI NĂM...
Lý thuyết khoảng cách: Bài 5. Khoảng cách
Lý thuyết khoảng cách: Bài 5. Khoảng cách. Khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng, đến một đường thẳng.    A. TÓM...
Bài 5 trang 30 SBT Sinh 11 : Quan sát hình sau, hãy mô tả quá trinh trao đổi khí ở giun đất và...
Bài 5 trang 30 Sách bài tập ( SBT) Sinh 11 : Quan sát hình sau, hãy mô tả quá trinh trao đổi khí...