Bài 15 trang 102 SBT Sinh 11: Tại sao nạo hút thai không được xem là biện pháp sinh đẻ có kế hoạch mà
Tại sao nạo hút thai không được xem là biện pháp sinh đẻ có kế hoạch mà chỉ là biện pháp tránh đẻ bất đắc dĩ ?
Bài 16 trang 102 Sách bài tập Sinh 11: Tại sao động vật bậc cao khỏng có khả năng sinh sản vô tính bằng...
Tại sao động vật bậc cao khỏng có khả năng sinh sản vô tính bằng cách phân đôi, nảy chồi và phân mảnh ?
Bài 13 trang 102 SBT Sinh 11: Nêu các hình thức sinh sản vô tính ở động vật và cơ sở sinh học của...
Nêu các hình thức sinh sản vô tính ở động vật và cơ sở sinh học của sinh sản vô tính.
Bài 14 trang 102 Sách bài tập Sinh 11: Tại sao nữ dưới 19 tuổi không nên sử dụng thuốc tránh thai có chứa...
Tại sao nữ dưới 19 tuổi không nên sử dụng thuốc tránh thai có chứa nhiều hoocmôn sinh dục nữ hoặc biện pháp triệt sản mà nên chọn sử dụng các biện pháp tránh thai khác ?
Bài 9 trang 102 SBT Sinh 11: Trong các hình thức sinh sản hữu tính, hình thức nào tiến hoá nhất
Trong các hình thức sinh sản hữu tính, hình thức nào tiến hoá nhất ?

Luyện tập

Câu C3 trang 61 SGK Vật Lý lớp 11 Nâng cao, Hãy tìm công thức
Bài 12. Điện năng và công suất điện. Định luật Jun - len - xơ - Câu C3 trang 61 SGK Vật Lý 11...
Câu 1.58 trang 18 SBT Đại Số – Giải tích Nâng cao 11 Giải
Câu 1.58 trang 18 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. b) Cùng nghịch biến ?. Ôn tập chương I...
Lý thuyết: Thư viện chương trình con chuẩn trang 110 SGK Tin học 10: Bài 19: Thư viện chương trình con chuẩn
Lý thuyết: Thư viện chương trình con chuẩn trang 110 SGK Tin học 10: Bài 19: Thư viện chương trình con chuẩn. Thư viện...
Lý thuyết từ trường, Trên một nam châm, có những miền hút sắt vụn mạnh nhất đó là các cực của nam châm
Từ trường - Lý thuyết từ trường. Trên một nam châm, có những miền hút sắt vụn mạnh nhất đó là các cực của...
Bài 2.13 trang 203 Sách bài tập (SBT) Đại số và giải tích 11: Chứng minh rằng
Chứng minh rằng . Bài 2.13 trang 203 Sách bài tập (SBT) Đại số và giải tích 11 - Bài 2. Các quy tắc...