Bài 15 trang 102 SBT Sinh 11: Tại sao nạo hút thai không được xem là biện pháp sinh...
Tại sao nạo hút thai không được xem là biện pháp sinh đẻ có kế hoạch mà chỉ là biện pháp tránh đẻ bất đắc dĩ ?
Bài 16 trang 102 Sách bài tập Sinh 11: Tại sao động vật bậc cao khỏng có khả năng...
Tại sao động vật bậc cao khỏng có khả năng sinh sản vô tính bằng cách phân đôi, nảy chồi và phân mảnh ?
Bài 13 trang 102 SBT Sinh 11: Nêu các hình thức sinh sản vô tính ở động vật và...
Nêu các hình thức sinh sản vô tính ở động vật và cơ sở sinh học của sinh sản vô tính.
Bài 14 trang 102 Sách bài tập Sinh 11: Tại sao nữ dưới 19 tuổi không nên sử dụng...
Tại sao nữ dưới 19 tuổi không nên sử dụng thuốc tránh thai có chứa nhiều hoocmôn sinh dục nữ hoặc biện pháp triệt sản mà nên chọn sử dụng các biện pháp tránh thai khác ?
Bài 9 trang 102 SBT Sinh 11: Trong các hình thức sinh sản hữu tính, hình thức nào tiến...
Trong các hình thức sinh sản hữu tính, hình thức nào tiến hoá nhất ?

Luyện tập

Speaking – trang 8 Unit 6 Sách BT Anh 11 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần Speaking – trang 8 Unit
Tổng hợp các bài tập trong phần Speaking - trang 8 Unit 6 Sách bài tập (SBT) Tiếng anh 11 mới. Speaking - trang...
Câu 2 trang 14 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao, Xét tính chẵn – lẻ của hàm số sau
Xét tính chẵn – lẻ của hàm số sau :. Câu 2 trang 14 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao ...
Câu 4 trang 73 SBT Địa 11: Đưa các nội dung sau vào các ô trống rồi nối các ô để hình thành sơ...
Đưa các nội dung sau vào các ô trống rồi nối các ô để hình thành sơ đồ : dân số đông, dân số...