Quảng cáo

Luyện tập

Câu hỏi 1 trang 45 Hình học 11: Bài 1. Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng
Câu hỏi 1 trang 45 SGK Hình học 11. Lời giải chi tiết Bài 1. Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng ...
Bài tập 8 trang 26 Sách bài tập Sử 11: Mĩ là nước hưởng lợi nhiều nhất từ cuộc chiến, các nước châu Âu...
Mĩ là nước hưởng lợi nhiều nhất từ cuộc chiến, các nước châu Âu đều trở thành con nợ của Mĩ, thu nhập quốc...
Bài 1 trang 123 sgk Hóa lớp 11, Viết các công thức cấu tạo của các ankan sau
Luyện tập ankan và xicloankan - Bài 1 trang 123 sgk Hóa học lớp 11. Viết các công thức cấu tạo của các ankan...
Bàn về thơ Xuân Diệu, nhà phê bình Hoài Thanh đã khẳng định: Thơ Xuân Diệu còn là một nguồn sống dào dạt chưa...
Vội vàng - Xuân Diệu - Bàn về thơ Xuân Diệu, nhà phê bình Hoài Thanh đã khẳng định: Thơ Xuân Diệu còn là...
Bài 9.20 trang 73 SBT Hóa 11 Nâng cao: Công thức nào dưới đây là của axit 2,4-đimetylpentanoic ?
Bài 9.20 trang 73 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao. Chọn đáp án B. Bài 60. Axit cacboxylic : cấu trúc...