Quảng cáo

Luyện tập

Em có suy nghĩ gì về hành động của Trương Định sau Hiệp ước 1862 ?
Em có suy nghĩ gì về hành động của Trương Định sau Hiệp ước 1862 ?. Trương Định: Tham gia vào cuộc khởi nghĩa...
Bài 1 trang 178 SGK Đại số và giải tích 11: Chứng minh rằng: cos 2(x + k π) = cos 2x
Bài 1 trang 178 SGK Đại số và giải tích 11: ÔN TẬP CUỐI NĂM - ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 11. Chứng minh...
Câu 5.18 trang 181 SBT Đại số 11 Nâng cao: Gọi (C) là đồ thị của hàm số. Chứng minh rằng, tiếp
Gọi (C) là đồ thị của hàm số. Chứng minh rằng, tiếp tuyến của (C) tại điểm A(-1;0) cũng là tiếp tuyến của...
Bài 28.3, 28.4, 28.5, 28.6 trang 76 Sách bài tập Vật Lý 11: Một tia sáng truyền qua lăng kính (xem Hình 28.2).
Một tia sáng truyền qua lăng kính (xem Hình 28.2). Góc lệch D của tia sáng có giá trị phụ thuộc các biến số...
Câu 12 trang 142 Đại số và Giải tích 11 Nâng cao, Tìm giới hạn của các dãy số (un) với
Tìm giới hạn của các dãy số (un) với . Câu 12 trang 142 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao -...