Quảng cáo

Luyện tập

Bài 6.9 trang 14 Sách bài tập (SBT) Vật Lý 11: Tích điện cho tụ điện C1, điện dung 20 μF, dưới hiệu điện...
Tích điện cho tụ điện C1, điện dung 20 μF, dưới hiệu điện thế 200 V. Sau đó nối tụ điện C1 với tụ...
Câu 34 trang 120 SBT Hình 11 nâng cao: Hãy xác định vị trí của đường thẳng ∆ để độ dài SH đạt giá...
Câu 34 trang 120 Sách bài tập Hình học 11 Nâng cao.  . Bài 2 3 4: Hai đường thẳng vuông góc. Đường thẳng...
Bài 3.10 trang 170 SBT Đại số và giải tích 11: Phương trình x4 – 3×2 + 1 = 0 có nghiệm hay không...
Phương trình x4 – 3x2 + 1 = 0 có nghiệm hay không trong khoảng (-1; 3) ?. Bài 3.10 trang 170 Sách bài...
Bài 2 trang 263 SGK Vật Lý 11 Nâng cao, Chọn câu đúng.
Bài 53. Kính hiển vi - Bài 2 trang 263 SGK Vật lí 11 Nâng cao . Chọn câu đúng. Chọn câu đúng. Công thức...
Câu 3 trang 66 – Địa 11, Hãy nêu một số tác phẩm văn học, nghệ thuật, những nhà bác học nổi tiếng của...
Tiết 1. Tự nhiên dân cư xã hội - Câu 3 - Trang 66 - SGK Địa lí 11. Hãy nêu một số tác...