Vật lý lớp 11

Trang chủ Lớp 11 Vật lý lớp 11
Giải Bài tập Sách giáo khoa Vật Lý 11 (SGK Lý 11). Để học tốt môn Vật Lý lớp 11 chương Điện tích điện trường, Dòng điện, Từ trường,cảm ứng điện từ, khúc xạ ánh sáng, mắt,… trên Baitapsgk.com
Câu 4 trang 93 SGK Vật lý 11, Vì sao dòng điện trong hồ quang điện lại chủ yếu là dòng electron chạy từ...
Vì sao dòng điện trong hồ quang điện lại chủ yếu là dòng electron chạy từ catot đến anot?
Câu 10 trang 203 SGK Lý 11, Một mắt bình thường về già khi điều tiết tối đa thì tăng độ tụ của mắt...
10. Một mắt bình thường về già khi điều tiết tối đa thì tăng độ tụ của mắt thêm 1 dp.
Câu 9 trang 203 Lý 11, Mắt của một người có điểm cực viễn Cv cách mắt 50cm.
Mắt của một người có điểm cực viễn Cv cách mắt 50cm.
Câu 2 trang 138 SGK Lý 11, Phát biểu quy tắc bàn tay trái cho lực Lo-ren-xơ.
Phát biểu quy tắc bàn tay trái cho lực Lo-ren-xơ.

Quảng cáo

Luyện tập

Bài 1 trang 132 sgk hóa học 11, So sánh anken với ankan về đặc điểm cấu tạo và tính chất hóa học.
Anken - Bài 1 trang 132 sgk hóa học 11. So sánh anken với ankan về đặc điểm cấu tạo và tính chất hóa...
Bài 2.42 trang 85 SBT Hình học 11:Chứng minh rằng hai đường chéo AC’ và A’C cắt nhau và hai đường
a) Chứng minh rằng hai đường chéo AC’ và A’C cắt nhau và hai đường chéo BD’ và B’Dcắt nhau.. Bài 2.42 trang 85...
Sự hội ngộ ba nhân vật trong Chữ người tử tù của Nguyễn Tuân: Nguyễn Tuân đã sử dụng một loạt từ Hán Việt...
Chữ người tử tù - Nguyễn Tuân - Sự hội ngộ ba nhân vật trong Chữ người tử tù của Nguyễn Tuân.. Nguyễn Tuân...
Câu 3 trang 26 SBT Địa 11: Chọn ý trả lời đúng
Chọn ý trả lời đúng. Câu 3 trang 26 Sách bài tập (SBT) Địa lí 11 - Tiết 1. TỰ NHIÊN VÀ DÂN CƯ...
Câu 2 trang 178 SGK Hóa Học 11 Nâng cao, Viết công thức cấu tạo và gọi tên các hiđrocabon mạch hở ứng với...
Bài 43: Ankin - Câu 2 trang 178 SGK Hóa Học 11 Nâng cao. Viết công thức cấu tạo và gọi tên các hiđrocabon...