Vật lý lớp 11

Trang chủ Lớp 11 Vật lý lớp 11
Giải Bài tập Sách giáo khoa Vật Lý 11 (SGK Lý 11). Để học tốt môn Vật Lý lớp 11 chương Điện tích điện trường, Dòng điện, Từ trường,cảm ứng điện từ, khúc xạ ánh sáng, mắt,… trên Baitapsgk.com
Câu 4 trang 93 SGK Vật lý 11, Vì sao dòng điện trong hồ quang điện lại chủ yếu là dòng electron chạy từ...
Vì sao dòng điện trong hồ quang điện lại chủ yếu là dòng electron chạy từ catot đến anot?
Câu 10 trang 203 SGK Lý 11, Một mắt bình thường về già khi điều tiết tối đa thì tăng độ tụ của mắt...
10. Một mắt bình thường về già khi điều tiết tối đa thì tăng độ tụ của mắt thêm 1 dp.
Câu 9 trang 203 Lý 11, Mắt của một người có điểm cực viễn Cv cách mắt 50cm.
Mắt của một người có điểm cực viễn Cv cách mắt 50cm.
Câu 2 trang 138 SGK Lý 11, Phát biểu quy tắc bàn tay trái cho lực Lo-ren-xơ.
Phát biểu quy tắc bàn tay trái cho lực Lo-ren-xơ.
Quảng cáo


Luyện tập

Review 2 – Language trang 70 Anh 11 mới, Nghe và vòng lại những câu được nói với ngữ điệu xuống. Sau đó đọc...
Review 2 trang 70 SGK Tiếng Anh 11 mới - Review 2 - Language trang 70 SGK Tiếng Anh 11 mới. Nghe và vòng...
Bài 1.45 trang 40 Sách bài tập Hình học 11: Tìm phép đối xứng qua trục biến d thành d’.
Tìm phép đối xứng qua trục biến d thành d’.. Bài 1.45 trang 40 Sách bài tập (SBT) Hình học 11 - Đề toán...
Bài 5.7 trang 42 SBT Hóa lớp 11 – Nâng cao: Bài 34. Ankan : Cấu trúc phân tử và tính chất vật lí
Bài 5.7 trang 42 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao. Giải :. Bài 34. Ankan : Cấu trúc phân tử và...
Bài 5.3, 5.4, 5.5 trang 12 Sách bài tập Vật Lý 11: Một êlectron (-e = -1,6.10-19 C) bay từ điểm M đến điểm...
Một êlectron (-e = -1,6.10-19 C) bay từ điểm M đến điểm N trong một điện trường, giữa hai điểm có hiệu điện thế...
Câu 6 trang 153 SGK Hóa học 11 Nâng cao, Hãy viết các đồng phân cấu tạo
Bài 37: Luyện tập Ankan và Xicloankan - Câu 6 trang 153 SGK Hóa học 11 Nâng cao. Hãy viết các đồng phân cấu...