Vật lý lớp 11

Trang chủ Lớp 11 Vật lý lớp 11
Giải Bài tập Sách giáo khoa Vật Lý 11 (SGK Lý 11). Để học tốt môn Vật Lý lớp 11 chương Điện tích điện trường, Dòng điện, Từ trường,cảm ứng điện từ, khúc xạ ánh sáng, mắt,… trên Baitapsgk.com
Câu 4 trang 93 SGK Vật lý 11, Vì sao dòng điện trong hồ quang điện lại chủ yếu là dòng electron chạy từ...
Vì sao dòng điện trong hồ quang điện lại chủ yếu là dòng electron chạy từ catot đến anot?
Câu 10 trang 203 SGK Lý 11, Một mắt bình thường về già khi điều tiết tối đa thì tăng độ tụ của mắt...
10. Một mắt bình thường về già khi điều tiết tối đa thì tăng độ tụ của mắt thêm 1 dp.
Câu 9 trang 203 Lý 11, Mắt của một người có điểm cực viễn Cv cách mắt 50cm.
Mắt của một người có điểm cực viễn Cv cách mắt 50cm.
Câu 2 trang 138 SGK Lý 11, Phát biểu quy tắc bàn tay trái cho lực Lo-ren-xơ.
Phát biểu quy tắc bàn tay trái cho lực Lo-ren-xơ.

Quảng cáo

Luyện tập

Bài 3.32 trang 154 SBT Hình học 11:Chứng minh mặt phẳng (SAD) vuông góc với mặt phẳng (SDC), mặt
a) Chứng minh mặt phẳng (SAD) vuông góc với mặt phẳng (SDC), mặt phẳng (SAC) vuông góc với mặt phẳng (SCB).. Bài 3.32 trang...
Bài 1 trang 62 – Sách giáo khoa vật lý 11, Bài 1. Cho mạch điện như hình 11.3.
Phương pháp giải một số bài toán về toàn mạch - Bài 1 trang 62 - Sách giáo khoa vật lý 11. Bài 1....
Câu 4 trang 107 SGK Đại số và giải tích 11: Ôn tập Chương III – Dãy số – Cấp số cộng và cấp...
Câu 4 trang 107 SGK Đại số và giải tích 11: Ôn tập Chương III - Dãy số - Cấp số cộng và cấp...
Bài 3 trang 14 sgk hóa học 11, Chất chỉ thị axit-bazo là gì? Hãy cho biết màu của quỳ và phenolphtalen trong dinh...
Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị Axit - bazơ - Bài 3 trang 14 sgk hóa học 11. Chất chỉ thị...
Bài 3 trang 63 sách giáo khoa hình học lớp 11: Bài 3. Đường thẳng và mặt phẳng song song
Bài 3 trang 63 sách giáo khoa hình học lớp 11: Bài 3. Đường thẳng và mặt phẳng song song. Cho hình chóp S.ABCD...