Vật lý lớp 11

Trang chủ Lớp 11 Vật lý lớp 11
Giải Bài tập Sách giáo khoa Vật Lý 11 (SGK Lý 11). Để học tốt môn Vật Lý lớp 11 chương Điện tích điện trường, Dòng điện, Từ trường,cảm ứng điện từ, khúc xạ ánh sáng, mắt,… trên Baitapsgk.com
Câu 4 trang 93 SGK Vật lý 11, Vì sao dòng điện trong hồ quang điện lại chủ yếu là dòng electron chạy từ...
Vì sao dòng điện trong hồ quang điện lại chủ yếu là dòng electron chạy từ catot đến anot?
Câu 10 trang 203 SGK Lý 11, Một mắt bình thường về già khi điều tiết tối đa thì tăng độ tụ của mắt...
10. Một mắt bình thường về già khi điều tiết tối đa thì tăng độ tụ của mắt thêm 1 dp.
Câu 9 trang 203 Lý 11, Mắt của một người có điểm cực viễn Cv cách mắt 50cm.
Mắt của một người có điểm cực viễn Cv cách mắt 50cm.
Câu 2 trang 138 SGK Lý 11, Phát biểu quy tắc bàn tay trái cho lực Lo-ren-xơ.
Phát biểu quy tắc bàn tay trái cho lực Lo-ren-xơ.

Quảng cáo

Luyện tập

Câu hỏi 3 trang 150 Đại số và Giải tích 11: Tính f’(1).
Câu hỏi 3 trang 150 SGK Đại số và Giải tích 11. Bài 1. Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm ...
Có ý kiến cho rằng, năng suất lao động tăng lên làm cho lượng giá trị của một hàng hóa tăng lên. Điều đó...
Bài 3. Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa - Câu 5 trang 35 SGK GDCD lớp 11. Có...
Những sự kiện nào chứng tỏ vào cuối thế kỉ XIX, Nhật Bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa ?
Những sự kiện nào chứng tỏ vào cuối thế kỉ XIX, Nhật Bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa ?. Tập trung...
Bài tập trắc nghiệm 7.3, 7.4 trang 50 SBT Hóa 11: Stiren có công thức phân tử C8H8 và có công thức
Stiren có công thức phân tử C8H8 và có công thức cấu tạo . Bài tập trắc nghiệm 7.3, 7.4 trang 50 sách...
Bài 2 trang 199 Vật Lý lớp 11 Nâng cao, Tính hệ sô tự cảm
Bài 41. Hiện tượng tự cảm - Bài 2 trang 199 SGK Vật Lý 11 Nâng cao. Tính hệ sô tự cảm Tính...