Vật lý lớp 11

Trang chủ Lớp 11 Vật lý lớp 11
Giải Bài tập Sách giáo khoa Vật Lý 11 (SGK Lý 11). Để học tốt môn Vật Lý lớp 11 chương Điện tích điện trường, Dòng điện, Từ trường,cảm ứng điện từ, khúc xạ ánh sáng, mắt,… trên Baitapsgk.com

Nội dung và cách tiến hành bài thực hành: Khảo sát đặc tính chỉnh lưu của điôt bán dẫn...

Bài 18. Thực hành: Khảo sát đặc tính chỉnh lưu của điôt bán dẫn và đặc tính khuếch đại của tranzito – Nội dung và

Nội dung và cách tiến hành bài thực hành: Xác định suất điện động và điện trở trong của...

Bài 12. Thực hành: Xác định suất điện động và điện trở trong của một pin điện hóa – Nội dung và cách tiến hành

Câu 4 trang 93 SGK Vật lý 11, Vì sao dòng điện trong hồ quang điện lại chủ yếu...

Dòng điện trong chất khí – Câu 4 trang 93 SGK Vật lý 11. Vì sao dòng điện trong hồ quang điện lại chủ yếu

Câu 10 trang 203 SGK Lý 11, Một mắt bình thường về già khi điều tiết tối đa thì...

Mắt – Câu 10 trang 203 SGK Vật lí 11. Một mắt bình thường về già khi điều tiết tối đa thì tăng độ tụ

Câu 9 trang 203 Lý 11, Mắt của một người có điểm cực viễn Cv cách mắt 50cm.

Mắt – Câu 9 trang 203 SGK Vật lí 11. Mắt của một người có điểm cực viễn Cv cách mắt 50cm. Mắt của một

Câu 2 trang 138 SGK Lý 11, Phát biểu quy tắc bàn tay trái cho lực Lo-ren-xơ.

Lực Lo-ren-xơ – Câu 2 trang 138 SGK Vật lí 11. Phát biểu quy tắc bàn tay trái cho lực Lo-ren-xơ. Phát biểu quy tắc

Câu 2 trang 133 SGK Lý 11, Độ lớn của cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường...

Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt – Câu 2 trang 133 SGK Vật lí 11. Độ

Câu 1 trang 138 SGK Lý 11, Lực Lo-ren-xơ là gì? Viết công thức của lực Lo-ren-xơ.

Lực Lo-ren-xơ – Câu 1 trang 138 SGK Vật lí 11. Lực Lo-ren-xơ là gì? Viết công thức của lực Lo-ren-xơ. Lực Lo-ren-xơ là gì?

Câu 1 trang 128 SGK Lý 11, Phát biểu các định nghĩa:

Lực từ – Cảm ứng từ – Câu 1 trang 128 SGK Vật lí 11. Phát biểu các định nghĩa: Phát biểu các định nghĩa:

Câu 2 trang 128 SGK Lý 11, Phát biểu định nghĩa đơn vị tesla.

Lực từ – Cảm ứng từ – Câu 2 trang 128 SGK Vật lí 11. Phát biểu định nghĩa đơn vị tesla. Phát biểu định

Luyện tập

B1 – Trang 55 – SGK Địa 11
Tiết 2. EU - Hợp tác liên kết để cùng phát triển - B1 – Trang 55 – SGK Địa lí 11. Vì sao...
Soạn bài Một thời đại trong thi ca SBT Văn 11 tập 2: Giải câu 1, 2, 3 trang 94
Giải câu 1, 2, 3 trang 94 SBT Ngữ văn 11 tập 2. Qua bài tiểu luận, anh (chị) hiểu gì thêm về tâm...
Cảm nhận Bài ca ngắn đi trên bãi cát (Sa hành đoản ca – Cao Bá Quát): Hình tượng bãi cát có ý nghĩa...
Bài ca ngắn đi trên bãi cát - Cao Bá Quát - Cảm nhận Bài ca ngắn đi trên bãi cát (Sa hành đoản...