Vật lý lớp 11

Trang chủ Lớp 11 Vật lý lớp 11
Giải Bài tập Sách giáo khoa Vật Lý 11 (SGK Lý 11). Để học tốt môn Vật Lý lớp 11 chương Điện tích điện trường, Dòng điện, Từ trường,cảm ứng điện từ, khúc xạ ánh sáng, mắt,… trên Baitapsgk.com

Câu 4 trang 93 SGK Vật lý 11, Vì sao dòng điện trong hồ quang điện lại chủ yếu...
Dòng điện trong hồ quang điện được tạo ra do quá trình phóng điện tự lực được hình thành khi dòng điện qua chất khí có thể giữ được nhiệt độ cao của catot để nó phát được electron...
Câu 2 trang 138 SGK Lý 11, Phát biểu quy tắc bàn tay trái cho lực Lo-ren-xơ.
Quy tắc: Để bàn tay trái mở rộng sao cho từ trường hướng vào lòng bàn tay, chiều từ cổ tay đến ngón giữa là chiều v khi q0 > 0 và ngược chiều v khi q0 < 0, lúc đó chiều của ...
Câu 2 trang 133 SGK Lý 11, Độ lớn của cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường...
– Độ lớn của cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường của dòng điện thẳng dài không thay đổi khi điểm ấy dịch chuyển song song với dây. B = 2.10-7.I/r, khi r không đổi thì B ...
Câu 1 trang 138 SGK Lý 11, Lực Lo-ren-xơ là gì? Viết công thức của lực Lo-ren-xơ.
– Lực Lo-ren-xơ là lực do từ trường tác dụng lên hạt mang điện chuyển động trong từ trường đó....
Câu 1 trang 128 SGK Lý 11, Phát biểu các định nghĩa:
a) Từ trường đều là từ trường mà đặc tính của nó giống nhau tại mọi điểm; các đường sức từ là những đường thẳng song song, cùng chiều và cách đều nhau. ...
Câu 2 trang 128 SGK Lý 11, Phát biểu định nghĩa đơn vị tesla.
Một tesle là cảm ứng từ của một từ trường đều sao cho khi đặt một dây dẫn dài lm vào từ trường đó và vuông góc với các đường sức từ, nếu dòng điện qua dây dẫn có cường độ 1A thì l...

Luyện tập

Báo cáo thực hành: Phát hiện hô hấp ở thực vật: Bài 14. Thực hành: Phát hiện hô hấp ở thực vật
Báo cáo thực hành: Phát hiện hô hấp ở thực vật: Bài 14. Thực hành: Phát hiện hô hấp ở thực vật. Báo cáo...
Bài 2.1, 2.2, 2.3 trang 5,6 Sách bài tập (SBT) Vật Lý 11: Môi trường nào dưới đây không chứa điện tích tự do
Môi trường nào dưới đây không chứa điện tích tự do ?. Bài 2.1, 2.2, 2.3 trang 5,6 Sách bài tập (SBT) Vật Lí...
Bài 2 trang 20 sgk Hóa 11, Tại sao các phản ứng giữa dung dịch axit và hiđroxit có tính bazơ và phản ứng...
Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li. - Bài 2 trang 20 sgk Hóa học 11. Tại sao các...