Vật lý lớp 11

Trang chủ Lớp 11 Vật lý lớp 11
Giải Bài tập Sách giáo khoa Vật Lý 11 (SGK Lý 11). Để học tốt môn Vật Lý lớp 11 chương Điện tích điện trường, Dòng điện, Từ trường,cảm ứng điện từ, khúc xạ ánh sáng, mắt,… trên Baitapsgk.com
Câu 4 trang 93 SGK Vật lý 11, Vì sao dòng điện trong hồ quang điện lại chủ yếu là dòng electron chạy từ...
Vì sao dòng điện trong hồ quang điện lại chủ yếu là dòng electron chạy từ catot đến anot?
Câu 10 trang 203 SGK Lý 11, Một mắt bình thường về già khi điều tiết tối đa thì tăng độ tụ của mắt...
10. Một mắt bình thường về già khi điều tiết tối đa thì tăng độ tụ của mắt thêm 1 dp.
Câu 9 trang 203 Lý 11, Mắt của một người có điểm cực viễn Cv cách mắt 50cm.
Mắt của một người có điểm cực viễn Cv cách mắt 50cm.
Câu 2 trang 138 SGK Lý 11, Phát biểu quy tắc bàn tay trái cho lực Lo-ren-xơ.
Phát biểu quy tắc bàn tay trái cho lực Lo-ren-xơ.

Quảng cáo

Luyện tập

Bài 1 trang 140 sgk đại số 11: Bài 3. Hàm số liên tục
Bài 1 trang 140 sgk đại số 11: Bài 3. Hàm số liên tục. Dùng định nghĩa xét tính liên tục của hàm số ...
Câu 1.47 trang 15 SBT Đại số nâng cao lớp 11
Câu 1.47 trang 15 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. b) Tìm các giá trị của m để phương...
Phân tích hình ảnh thiên nhiên trong truyện Kiều, Nhận xét về thiên nhiên trong “Truyện Kiều”, Đặng Thanh Lê từng nói “Có thể...
Truyện Kiều - Phân tích hình ảnh thiên nhiên trong truyện Kiều. Nhận xét về thiên nhiên trong “Truyện Kiều”, Đặng Thanh Lê từng...
Bài 2 trang 28 Tập bản đồ Địa lí 11: Các nước trong Liên minh châu Âu đã hình thành thị trường chung châu...
Bài 2 trang 28 Tập bản đồ Địa lí 11. ☐ Tự do lưu thông tiền vốn. Bài 7: Tiết 2: EU - Hợp...
Đọc hiểu bài thơ “Xuất dương lưu biệt”, Phan Bội Châu (1867 1940) là nhà yêu nước và cách mạng của dân tộc Việt...
Lưu biệt khi xuất dương - Phan Bội Châu - Đọc hiểu bài thơ “Xuất dương lưu biệt”. Phan Bội Châu (1867 1940) là...