Vật lý lớp 11

Trang chủ Lớp 11 Vật lý lớp 11
Giải Bài tập Sách giáo khoa Vật Lý 11 (SGK Lý 11). Để học tốt môn Vật Lý lớp 11 chương Điện tích điện trường, Dòng điện, Từ trường,cảm ứng điện từ, khúc xạ ánh sáng, mắt,… trên Baitapsgk.com
Câu 4 trang 93 SGK Vật lý 11, Vì sao dòng điện trong hồ quang điện lại chủ yếu là dòng electron chạy từ...
Vì sao dòng điện trong hồ quang điện lại chủ yếu là dòng electron chạy từ catot đến anot?
Câu 10 trang 203 SGK Lý 11, Một mắt bình thường về già khi điều tiết tối đa thì tăng độ tụ của mắt...
10. Một mắt bình thường về già khi điều tiết tối đa thì tăng độ tụ của mắt thêm 1 dp.
Câu 9 trang 203 Lý 11, Mắt của một người có điểm cực viễn Cv cách mắt 50cm.
Mắt của một người có điểm cực viễn Cv cách mắt 50cm.
Câu 2 trang 138 SGK Lý 11, Phát biểu quy tắc bàn tay trái cho lực Lo-ren-xơ.
Phát biểu quy tắc bàn tay trái cho lực Lo-ren-xơ.

Quảng cáo

Luyện tập

Bài 10 trang 80 sách giáo khoa hình học 11: Ôn tập Chương II – Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan...
Bài 10 trang 80 sách giáo khoa hình học 11: Ôn tập Chương II - Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan...
Bài 5.33 trang 66 SBT Lý 11 Nâng cao: CHƯƠNG V: CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ
Bài 5.33 trang 66 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 Nâng cao. Cho hai thanh ray dẫn điện đặt thẳng đứng, hai đầu...
Bài tập 5 trang 49 SBT Sử 11: Trong nông nghiệp, 93% số nông hộ với trên 90% diện tích canh tác đã
Trong nông nghiệp, 93% số nông hộ với trên 90% diện tích canh tác đã được đưa vào nền nông nghiệp tập thể hóa,...
Bài tập 3.4 trang 21 SBT Hóa 11: Để xác định hàm lượng phần trăm cacbon
Để xác định hàm lượng phần trăm cacbon. Bài tập 3.4 trang 21 sách bài tập(SBT) hóa học 11 - Bài 15: Cacbon ...
Bài 4.8 trang 126 Sách bài tập Đại số và giải tích 11: Ba số khác nhau có tổng bằng 114 có thể coi...
Ba số khác nhau có tổng bằng 114 có thể coi là ba số hạng liên tiếp của một cấp số nhân, hoặc coi...