Vật lý lớp 11

Trang chủ Lớp 11 Vật lý lớp 11
Giải Bài tập Sách giáo khoa Vật Lý 11 (SGK Lý 11). Để học tốt môn Vật Lý lớp 11 chương Điện tích điện trường, Dòng điện, Từ trường,cảm ứng điện từ, khúc xạ ánh sáng, mắt,… trên Baitapsgk.com
Câu 4 trang 93 SGK Vật lý 11, Vì sao dòng điện trong hồ quang điện lại chủ yếu là dòng electron chạy từ...
Vì sao dòng điện trong hồ quang điện lại chủ yếu là dòng electron chạy từ catot đến anot?
Câu 10 trang 203 SGK Lý 11, Một mắt bình thường về già khi điều tiết tối đa thì tăng độ tụ của mắt...
10. Một mắt bình thường về già khi điều tiết tối đa thì tăng độ tụ của mắt thêm 1 dp.
Câu 9 trang 203 Lý 11, Mắt của một người có điểm cực viễn Cv cách mắt 50cm.
Mắt của một người có điểm cực viễn Cv cách mắt 50cm.
Câu 2 trang 138 SGK Lý 11, Phát biểu quy tắc bàn tay trái cho lực Lo-ren-xơ.
Phát biểu quy tắc bàn tay trái cho lực Lo-ren-xơ.
Quảng cáo


Luyện tập

Bài 4 trang 83 sgk Toán 11: Bài 1. Phương pháp quy nạp Toán học
Bài 4 trang 83 sgk toán 11: Bài 1. Phương pháp quy nạp toán học. Bài 4 trang 83 sgk toán 11 Bài 4....
Bài 2 trang 101 Sách bài tập Sinh 11: Nêu tầm quan trọng của khả năng sinh sản ở động vật.
Bài 2 trang 101 Sách bài tập (SBT) Sinh 11: Nêu tầm quan trọng của khả năng sinh sản ở động vật. ...
Câu 6 trang 176 SGK Đại số và giải tích 11: Cho f 1 (x)
Câu 6 trang 176 SGK Đại số và giải tích 11: Ôn tập chương V - Đạo hàm. Tính: ...
Bài tập 4 trang 19 SBT Sử 11: BÀI TẬP 4: Dựa vào lược đổ (hình 13) trong, hãy thống kê những
BÀI TẬP 4: Dựa vào lược đổ (hình 13) trong SGK, hãy thống kê những nội dung thích hợp vào bảng sau . Bài...
Bài 4 trang 203 sgk vật lý 11, Năng suất phân li của mắt là gì ?
Mắt - Bài 4 trang 203 sgk vật lý 11. Năng suất phân li của mắt là gì ? ...