Vật lý lớp 11

Trang chủ Lớp 11 Vật lý lớp 11
Giải Bài tập Sách giáo khoa Vật Lý 11 (SGK Lý 11). Để học tốt môn Vật Lý lớp 11 chương Điện tích điện trường, Dòng điện, Từ trường,cảm ứng điện từ, khúc xạ ánh sáng, mắt,… trên Baitapsgk.com
Câu 4 trang 93 SGK Vật lý 11, Vì sao dòng điện trong hồ quang điện lại chủ yếu là dòng electron chạy từ...
Vì sao dòng điện trong hồ quang điện lại chủ yếu là dòng electron chạy từ catot đến anot?
Câu 10 trang 203 SGK Lý 11, Một mắt bình thường về già khi điều tiết tối đa thì tăng độ tụ của mắt...
10. Một mắt bình thường về già khi điều tiết tối đa thì tăng độ tụ của mắt thêm 1 dp.
Câu 9 trang 203 Lý 11, Mắt của một người có điểm cực viễn Cv cách mắt 50cm.
Mắt của một người có điểm cực viễn Cv cách mắt 50cm.
Câu 2 trang 138 SGK Lý 11, Phát biểu quy tắc bàn tay trái cho lực Lo-ren-xơ.
Phát biểu quy tắc bàn tay trái cho lực Lo-ren-xơ.

Quảng cáo

Luyện tập

Lý thuyết cấp số cộng: Bài 3. Cấp số cộng
Lý thuyết cấp số cộng: Bài 3. Cấp số cộng. 1. Định nghĩa ...
Bài 3 trang 63 SGK Vật Lý lớp 11 Nâng cao, Hai bóng đèn có công suất
Bài 12. Điện năng và công suất điện. Định luật Jun - len - xơ - Bài 3 trang 63 SGK Vật Lý 11...
Bài tập 9.19 trang 67 sách bài tập(SBT) môn Hóa 11: Người ta có thể điều chế axit axetic xuất phát từ một trong...
Người ta có thể điều chế axit axetic xuất phát từ một trong các hiđrocacbon dưới đây. Bài tập 9.19 trang 67 sách bài...
Bài 5 trang 116 sgk Hóa 11, Hãy giải thích:
Ankan - Bài 5 trang 116 sgk Hóa học 11. Hãy giải thích: ...
Bài 7 trang 160 môn Hóa 11, Cho benzen tác dụng với lượng dư
Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác - Bài 7 trang 160 SGK hóa học 11. Cho benzen tác dụng với lượng...