Vật lý lớp 11

Trang chủ Lớp 11 Vật lý lớp 11
Giải Bài tập Sách giáo khoa Vật Lý 11 (SGK Lý 11). Để học tốt môn Vật Lý lớp 11 chương Điện tích điện trường, Dòng điện, Từ trường,cảm ứng điện từ, khúc xạ ánh sáng, mắt,… trên Baitapsgk.com
Câu 4 trang 93 SGK Vật lý 11, Vì sao dòng điện trong hồ quang điện lại chủ yếu là dòng electron chạy từ...
Vì sao dòng điện trong hồ quang điện lại chủ yếu là dòng electron chạy từ catot đến anot?
Câu 10 trang 203 SGK Lý 11, Một mắt bình thường về già khi điều tiết tối đa thì tăng độ tụ của mắt...
10. Một mắt bình thường về già khi điều tiết tối đa thì tăng độ tụ của mắt thêm 1 dp.
Câu 9 trang 203 Lý 11, Mắt của một người có điểm cực viễn Cv cách mắt 50cm.
Mắt của một người có điểm cực viễn Cv cách mắt 50cm.
Câu 2 trang 138 SGK Lý 11, Phát biểu quy tắc bàn tay trái cho lực Lo-ren-xơ.
Phát biểu quy tắc bàn tay trái cho lực Lo-ren-xơ.
Quảng cáo


Luyện tập

Chí Phèo giết Bá Kiến trong trạng thái nào? Tỉnh hay say rượu? Ý nghĩa cái chết của hai nhân vật Chí Phèo và...
Chí Phèo - Nam Cao - Chí Phèo giết Bá Kiến trong trạng thái nào? Tỉnh hay say rượu? Ý nghĩa cái chết...
Câu 8 trang 224 Đại số và Giải tích 11 Nâng cao, Cho tập hợp
Cho tập hợp . Câu 8 trang 224 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao - ÔN TẬP CUỐI NĂM ĐẠI SỐ...
Câu 5 trang 93 SGK Lý 12, Trình bày thao tác hàn điện và giải thích vì sao phải làm thế?
Dòng điện trong chất khí - Câu 5 trang 93 SGK Vật lí 12. Trình bày thao tác hàn điện và giải thích vì...
Câu 7 trang 182 SGK Hóa 11 Nâng cao, Hãy cho biết hiđrocacbon đó có thể nhận những công thức phân tử như thế...
Bài 44: Luyện tập Hiđrocacbon không no - Câu 7 trang 182 SGK Hóa học 11 Nâng cao. Hãy cho biết hiđrocacbon đó có...
Trình bày đặc điểm của hệ thống truyền lực trên tàu thuỷ.
Bài 35: Động cơ đốt trong dùng cho tàu thủy - Câu 2 trang 149 SGK Công nghệ 11. Trình bày đặc điểm của...