Vật lý lớp 11

Trang chủ Lớp 11 Vật lý lớp 11
Giải Bài tập Sách giáo khoa Vật Lý 11 (SGK Lý 11). Để học tốt môn Vật Lý lớp 11 chương Điện tích điện trường, Dòng điện, Từ trường,cảm ứng điện từ, khúc xạ ánh sáng, mắt,… trên Baitapsgk.com
Câu 4 trang 93 SGK Vật lý 11, Vì sao dòng điện trong hồ quang điện lại chủ yếu là dòng electron chạy từ...
Vì sao dòng điện trong hồ quang điện lại chủ yếu là dòng electron chạy từ catot đến anot?
Câu 10 trang 203 SGK Lý 11, Một mắt bình thường về già khi điều tiết tối đa thì tăng độ tụ của mắt...
10. Một mắt bình thường về già khi điều tiết tối đa thì tăng độ tụ của mắt thêm 1 dp.
Câu 9 trang 203 Lý 11, Mắt của một người có điểm cực viễn Cv cách mắt 50cm.
Mắt của một người có điểm cực viễn Cv cách mắt 50cm.
Câu 2 trang 138 SGK Lý 11, Phát biểu quy tắc bàn tay trái cho lực Lo-ren-xơ.
Phát biểu quy tắc bàn tay trái cho lực Lo-ren-xơ.

Luyện tập

Bài 6 trang 119 sgk Hình học 11: Bài 5. Khoảng cách
Bài 6 trang 119 sgk Hình học 11: Bài 5. Khoảng cách. Chứng minh rằng nếu đường thẳng nối trung điểm hai cạnh AB...
Câu 5 trang 14 Sách bài tập Địa 11: Ghi chữ Đ trước ý trả lời đúng
Ghi chữ Đ trước ý trả lời đúng. Câu 5 trang 14 Sách bài tập (SBT) Địa lí 11 - Bài 3. MỘT SỐ...
Bài 7.6 trang 56 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao: A tác dụng với dung dịch bạc nitrat trong amoniac tạo...
Bài 7.6 trang 56 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao. A :  (CH = CC{H_2}C{H_2}C equiv CH) ; hex-1,5-điin ; B...
Câu 46 trang 48 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao, Giải các phương trình sau
Giải các phương trình sau :. Câu 46 trang 48 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao - Câu hỏi và bài...
Bài 4 trang 179 sgk vật lý 11, Có ba trường hợp truyền tia sáng qua lăng kính
Lăng kính. Bài 4 trang 179 sgk vật lý 11. Có ba trường hợp truyền tia sáng qua lăng kính ...