Vật lý lớp 11 Nâng cao

Trang chủ Lớp 11 Vật lý lớp 11 Nâng cao
Giải bài tập Vật Lý lớp 11 Nâng cao: Giải tất cả Bài tập, câu hỏi trong SGK Vật Lý Nâng cao 11 chi tiết nhất trên Baitapsgk.com
Câu C3 trang 17 SGK Vật Lý lớp 11 Nâng cao, Có hai diện tích q1, q2
Có hai diện tích q1, q2 đặt tại hai điểm A,B. Hãy tìm những điểm mà tại đó hai vectơ cường độ điện trường của hai điện tích :
Câu C2 trang 16 SGK Vật Lý 11 Nâng cao, Có thể coi các “đường hạt bột”
Các đường hạt bột cho ta hình ảnh về đường sức của điện trường, các đường sức này tồn tại khách quan, các hạt mạt sắt trong thí nghiệm chỉ là phương tiện giúp ta phát hiện sự tồn
Câu C1 trang 14 SGK Vật Lý 11 Nâng cao, Một bạn phát biểu:
Một bạn phát biểu: “Từ (3.1 SGK) ta có nhận xét, tại một điểm xác định trong điện trường thì cường độ điện trường E tỉ lệ nghịch với độ lớn của điện tích q”. Câu phát

Quảng cáo
Câu C3 trang 11 SGK Vật Lý 11 Nâng cao, Nhiều khi, người ta cũng nói
      Nhiều khi, người ta cũng nói “quả cầu nhiễm diện dương tiếp xúc với thanh kim loại thì diện tích dương từ quả cầu truyền sang thanh kim loại làm cho thanh kim loại nhi
Câu C2 trang 10 SGK Vật Lý lớp 11 Nâng cao, Nhiều khi, người ta củng nói
     Nhiều khi, người ta củng nói “vật nhiễm điện dương là vật thừa diện tích dương, vật nhiễm điện âm là vật thừa diện tích âm”. Trong câu nói đó, em hiểu “thừa
Câu C1 trang 10 SGK Vật Lý 11 Nâng cao, Có thể nói
Có thể nói “một nguyên tủ bị mất đi một số prôtôn thì nó trở thành ion âm, nhận thêm một số prôtôn thì trở thành ion dương” được không? 
Bài 4 trang 9 Lý 11 Nâng cao, Tính lực tương tác tĩnh điện
 Tính lực tương tác tĩnh điện giữa một êlectron và một prôtôn nếu khoảng cách giữa chúng bằng \(5.10^{-9}\) (cm). Coi êlectron và prôtôn như những điện tích điểm.

Luyện tập

Bài tập trắc nghiệm 10,11,12,13,14,15 trang 66 Sách bài tập Sinh học 11: 10. Động vật có hệ thần kinh dạng chuỗi
Bài tập trắc nghiệm 10,11,12,13,14,15 trang 66 Sách bài tập (SBT) Sinh học 11: 10. Động vật có hệ thần kinh dạng chuỗi hạch...
Bài tập trắc nghiệm 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 trang 64 sách bài tập(SBT) hóa học 11: Trong các chất có công thức cấu...
Trong các chất có công thức cấu tạo ghi ở dưới đây, chất nào không phải là anđehit. Bài tập trắc nghiệm 9.1, 9.2,...
Bài III.9 trang 45 bài tập SBT Vật Lý 11: Cho dòng điện không đổi chạy qua hai bình điện phân mắc nối tiếp
Cho dòng điện không đổi chạy qua hai bình điện phân mắc nối tiếp : bình thứ nhất dung dịch đồng sun phát (CuSO4),...
Language focus – Unit 7 trang 86 tiếng Anh 11, Put the verbs in brackets into the correct form. Add ’ll/will,or ’d/would if necessary.
Unit 7: World Population - Dân số thế giới - Language focus - Unit 7 trang 86 tiếng Anh 11. Put the verbs in...
Câu 4 trang 176 Đại số 11: Cho hai hàm số f (x) = tan và g(x)=.
Câu 4 trang 176 SGK Đại số và giải tích 11: Ôn tập chương V - Đạo hàm. Cho hai hàm số: ...