Vật lý lớp 11 Nâng cao

Trang chủ Lớp 11 Vật lý lớp 11 Nâng cao
Giải bài tập Vật Lý lớp 11 Nâng cao: Giải tất cả Bài tập, câu hỏi trong SGK Vật Lý Nâng cao 11 chi tiết nhất trên Baitapsgk.com
Câu C3 trang 17 SGK Vật Lý lớp 11 Nâng cao, Có hai diện tích q1, q2
Có hai diện tích q1, q2 đặt tại hai điểm A,B. Hãy tìm những điểm mà tại đó hai vectơ cường độ điện trường của hai điện tích :
Câu C2 trang 16 SGK Vật Lý 11 Nâng cao, Có thể coi các “đường hạt bột”
Các đường hạt bột cho ta hình ảnh về đường sức của điện trường, các đường sức này tồn tại khách quan, các hạt mạt sắt trong thí nghiệm chỉ là phương tiện giúp ta phát hiện sự tồn
Câu C1 trang 14 SGK Vật Lý 11 Nâng cao, Một bạn phát biểu:
Một bạn phát biểu: “Từ (3.1 SGK) ta có nhận xét, tại một điểm xác định trong điện trường thì cường độ điện trường E tỉ lệ nghịch với độ lớn của điện tích q”. Câu phát

Quảng cáo
Câu C3 trang 11 SGK Vật Lý 11 Nâng cao, Nhiều khi, người ta cũng nói
      Nhiều khi, người ta cũng nói “quả cầu nhiễm diện dương tiếp xúc với thanh kim loại thì diện tích dương từ quả cầu truyền sang thanh kim loại làm cho thanh kim loại nhi
Câu C2 trang 10 SGK Vật Lý lớp 11 Nâng cao, Nhiều khi, người ta củng nói
     Nhiều khi, người ta củng nói “vật nhiễm điện dương là vật thừa diện tích dương, vật nhiễm điện âm là vật thừa diện tích âm”. Trong câu nói đó, em hiểu “thừa
Câu C1 trang 10 SGK Vật Lý 11 Nâng cao, Có thể nói
Có thể nói “một nguyên tủ bị mất đi một số prôtôn thì nó trở thành ion âm, nhận thêm một số prôtôn thì trở thành ion dương” được không? 
Bài 4 trang 9 Lý 11 Nâng cao, Tính lực tương tác tĩnh điện
 Tính lực tương tác tĩnh điện giữa một êlectron và một prôtôn nếu khoảng cách giữa chúng bằng \(5.10^{-9}\) (cm). Coi êlectron và prôtôn như những điện tích điểm.

Luyện tập

Câu 14 trang 51 SGK Hình học 11 Nâng cao, Dùng bìa cứng cắt và dán lại để thành a. Một tứ diện đều b....
Dùng bìa cứng cắt và dán lại để thành a. Một tứ diện đều b. Một hình chóp tứ giác có đáy là hình vuông...
Bài tập 2.9 trang 12 sách bài tập(SBT) hóa học 11: Có hiện tượng gì xảy ra khi tiến hành các thí nghiệm
Có hiện tượng gì xảy ra khi tiến hành các thí nghiệm sau. Bài tập 2.9 trang 12 sách bài tập(SBT) hóa học 11...
Bài 9 trang 59 SBT Sinh 11 Tập tính là gì ? Phân biệt và cho ví dụ về tập tính bẩm sinh và...
Bài 9 trang 59 Sách bài tập ( SBT) Sinh 11 : Tập tính là gì ? Phân biệt và cho ví dụ về...
Hãy cho biết vài nét về phát triển kinh tế của gia đình mình và em có thể làm gì để phát triển kinh...
Bài 1. Công dân với sự phát triển kinh tế - Câu 7 trang 12 SGK GDCD lớp 11. Hãy cho biết vài nét...
Câu 1 trang 42 Sinh 11 Nâng cao: Phân tích mối quan hệ giữa quang hợp và nồng độ C02.
Câu 1 trang 42 SGK Sinh học 11 Nâng cao. Bài 9. Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp ...