Vật lý lớp 11 Nâng cao

Trang chủ Lớp 11 Vật lý lớp 11 Nâng cao
Giải bài tập Vật Lý lớp 11 Nâng cao: Giải tất cả Bài tập, câu hỏi trong SGK Vật Lý Nâng cao 11 chi tiết nhất trên Baitapsgk.com
Câu C3 trang 17 SGK Vật Lý lớp 11 Nâng cao, Có hai diện tích q1, q2
Có hai diện tích q1, q2 đặt tại hai điểm A,B. Hãy tìm những điểm mà tại đó hai vectơ cường độ điện trường của hai điện tích :
Câu C2 trang 16 SGK Vật Lý 11 Nâng cao, Có thể coi các “đường hạt bột”
Các đường hạt bột cho ta hình ảnh về đường sức của điện trường, các đường sức này tồn tại khách quan, các hạt mạt sắt trong thí nghiệm chỉ là phương tiện giúp ta phát hiện sự tồn
Câu C1 trang 14 SGK Vật Lý 11 Nâng cao, Một bạn phát biểu:
Một bạn phát biểu: “Từ (3.1 SGK) ta có nhận xét, tại một điểm xác định trong điện trường thì cường độ điện trường E tỉ lệ nghịch với độ lớn của điện tích q”. Câu phát

Quảng cáo
Câu C3 trang 11 SGK Vật Lý 11 Nâng cao, Nhiều khi, người ta cũng nói
      Nhiều khi, người ta cũng nói “quả cầu nhiễm diện dương tiếp xúc với thanh kim loại thì diện tích dương từ quả cầu truyền sang thanh kim loại làm cho thanh kim loại nhi
Câu C2 trang 10 SGK Vật Lý lớp 11 Nâng cao, Nhiều khi, người ta củng nói
     Nhiều khi, người ta củng nói “vật nhiễm điện dương là vật thừa diện tích dương, vật nhiễm điện âm là vật thừa diện tích âm”. Trong câu nói đó, em hiểu “thừa
Câu C1 trang 10 SGK Vật Lý 11 Nâng cao, Có thể nói
Có thể nói “một nguyên tủ bị mất đi một số prôtôn thì nó trở thành ion âm, nhận thêm một số prôtôn thì trở thành ion dương” được không? 
Bài 4 trang 9 Lý 11 Nâng cao, Tính lực tương tác tĩnh điện
 Tính lực tương tác tĩnh điện giữa một êlectron và một prôtôn nếu khoảng cách giữa chúng bằng \(5.10^{-9}\) (cm). Coi êlectron và prôtôn như những điện tích điểm.

Luyện tập

Câu 58 trang 14 Sách bài tập Toán Hình 11 NC: Chứng minh rằng B’C’ là đường kính của (O3).
Chứng minh rằng B’C’ là đường kính của (O3).. Câu 58 trang 14 Sách bài tập Hình Học 11 Nâng cao - Bài 6...
Bài 1 trang 63 đại số và giải tích 11: Bài 4. Phép thử và biến cố
Bài 1 trang 63 sgk đại số và giải tích 11: Bài 4. Phép thử và biến cố. Gieo một đồng tiền ba lần: ...
Bài 1.20 trang 6 SBT Hóa 11 Nâng cao: Trong 1 lít dung dịch axit propanoic có 0,10 mol axit. Giả sử có x...
Bài 1.20 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao. Đến lúc cân bằng (eqalign{  & left = left = x,(mol/l). ...
Câu 9 trang 17 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao, Cho hàm số y = f(x) = Asin(ωx + ∝) (A,...
Cho hàm số y = f(x) = Asin(ωx + ∝) (A, ω và ∝ là những hằng số ; A và ω khác 0)....
Bài 2.9 trang 13 SBT Hóa 11 Nâng cao: Có thể phân biệt như sau :
Bài 2.9 trang 13 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao. - Dùng giấy màu ẩm để nhận biết khí clo do...