Vật lý lớp 11 Nâng cao

Trang chủ Lớp 11 Vật lý lớp 11 Nâng cao
Giải bài tập Vật Lý lớp 11 Nâng cao: Giải tất cả Bài tập, câu hỏi trong SGK Vật Lý Nâng cao 11 chi tiết nhất trên Baitapsgk.com
Câu C3 trang 17 SGK Vật Lý lớp 11 Nâng cao, Có hai diện tích q1, q2
Có hai diện tích q1, q2 đặt tại hai điểm A,B. Hãy tìm những điểm mà tại đó hai vectơ cường độ điện trường của hai điện tích :
Câu C2 trang 16 SGK Vật Lý 11 Nâng cao, Có thể coi các “đường hạt bột”
Các đường hạt bột cho ta hình ảnh về đường sức của điện trường, các đường sức này tồn tại khách quan, các hạt mạt sắt trong thí nghiệm chỉ là phương tiện giúp ta phát hiện sự tồn
Câu C1 trang 14 SGK Vật Lý 11 Nâng cao, Một bạn phát biểu:
Một bạn phát biểu: “Từ (3.1 SGK) ta có nhận xét, tại một điểm xác định trong điện trường thì cường độ điện trường E tỉ lệ nghịch với độ lớn của điện tích q”. Câu phát
Quảng cáo


Câu C3 trang 11 SGK Vật Lý 11 Nâng cao, Nhiều khi, người ta cũng nói
      Nhiều khi, người ta cũng nói “quả cầu nhiễm diện dương tiếp xúc với thanh kim loại thì diện tích dương từ quả cầu truyền sang thanh kim loại làm cho thanh kim loại nhi
Câu C2 trang 10 SGK Vật Lý lớp 11 Nâng cao, Nhiều khi, người ta củng nói
     Nhiều khi, người ta củng nói “vật nhiễm điện dương là vật thừa diện tích dương, vật nhiễm điện âm là vật thừa diện tích âm”. Trong câu nói đó, em hiểu “thừa
Câu C1 trang 10 SGK Vật Lý 11 Nâng cao, Có thể nói
Có thể nói “một nguyên tủ bị mất đi một số prôtôn thì nó trở thành ion âm, nhận thêm một số prôtôn thì trở thành ion dương” được không? 
Bài 4 trang 9 Lý 11 Nâng cao, Tính lực tương tác tĩnh điện
 Tính lực tương tác tĩnh điện giữa một êlectron và một prôtôn nếu khoảng cách giữa chúng bằng \(5.10^{-9}\) (cm). Coi êlectron và prôtôn như những điện tích điểm.

Luyện tập

Bài 5 trang 20 sgk Hóa 11, Viết các phương trình phân tử và ion rút gọn của các phản ứng (nếu có) xảy...
Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li. Bài 5 trang 20 sgk Hóa học 11. Viết các phương...
Bài 3.10 trang 170 SBT Đại số và giải tích 11: Phương trình x4 – 3×2 + 1 = 0 có nghiệm hay không...
Phương trình x4 – 3x2 + 1 = 0 có nghiệm hay không trong khoảng (-1; 3) ?. Bài 3.10 trang 170 Sách bài...
Bài 3 trang 15 hình lớp 11: Tìm một hình có vô số tâm đối xứng
Bài 3 trang 15 sách giáo khoa hình học lớp 11: Bài 4. Phép Đối Xứng Tâm. Tìm một hình có vô số tâm...
Câu 5.44 trang 186 SBT Đại số 11 Nâng cao: Tìm a để tồn tại hàm số:
Tìm a để tồn tại hàm số:. Câu 5.44 trang 186 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao -...
Bài 1.26 trang 7 SBT Hóa 11 Nâng cao: Cho 10 ml dung dịch HCl có pH= 3. Thêm vào đó x ml nước...
Bài 1.26 trang 7 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao. Cho 10 ml dung dịch HCl có pH= 3. Thêm vào...