Công nghệ 12

Trang chủ Lớp 12 Công nghệ 12
Để học tốt môn Công nghệ lớp 12: Giải bài tập SGK, trả lời câu hỏi trong sách Công nghệ 12 phần kỹ thuật điện tử, kỹ thuật điện tử

Thực hành: Tìm hiểu một số mạng điện sản xuất quy mô nhỏ trang 113 SGK Công nghệ 12

Bài 29: Thực hành: Tìm hiểu một mạng điện sản xuất quy mô nhỏ – Thực hành: Tìm hiểu một số mạng điện sản xuất

Thực hành: Quan sát và mô tả cấu tạo của động cơ không đồng bộ ba pha trang 107...

Bài 27: Thực hành: Quan sát và mô tả cấu tạo của động cơ không đồng bộ ba pha – Thực hành: Quan sát và

Thực hành: Nối tải ba pha hình sao và hình tam giác trang 95 Công nghệ 12

Bài 24: Thực hành: Nối tải ba pha hình sao và hình tam giác – Thực hành: Nối tải ba pha hình sao và hình

Thực hành: Mạch khuếch đại âm tần trang 82 Công nghệ 12

Bài 21: Thực hành: Mạch khuếch đại âm tần – Thực hành: Mạch khuếch đại âm tần trang 82 SGK Công nghệ 12. Tìm hiểu

Thực hành: Mạch điều khiển tốc độ động cơ xoay chiều một pha trang 65 SGK Công nghệ 12

Bài 16: Thực hành: Mạch điều khiển tốc độ động cơ điện xoay chiều một pha – Thực hành: Mạch điều khiển tốc độ động

Thực hành: Điều chỉnh các thông số của mạch tạo xung đa hài dùng tranzito trang 53 SGK Công...

Bài 12: Thực hành: Điều chỉnh các thông số của mạch tạo xung đa hài dùng tranzito – Thực hành: Điều chỉnh các thông số

Thực hành: Lắp mạch nguồn chỉnh lưu cầu có biến áp nguồn và tụ lọc trang 51 SGK Công...

Bài 11: Thực hành: Lắp mạch nguồn chỉnh lưu cầu có biến áp nguồn và tụ lọc – Thực hành: Lắp mạch nguồn chỉnh lưu

Thực hành: Mạch nguồn điện một chiều trang 49 SGK Công nghệ 12

Bài 10: Thực hành: Mạch nguồn điện một chiều – Thực hành: Mạch nguồn điện một chiều trang 49 SGK Công nghệ 12. Dùng đồng

Thực hành: Tranzito trang 33 Công nghệ 12

Bài 6: Thực hành: Tranzito – Thực hành: Tranzito trang 33 SGK Công nghệ 12. Đo được điện trở thuận , ngược giữa các chân

Thực hành: Điot – Tirixto – Triac trang 29 SGK Công nghệ 12

Bài 5: Thực hành: Điot – Tirixto – Triac – Thực hành: Điot – Tirixto – Triac trang 29 SGK Công nghệ 12. Căn cứ

Luyện tập

Hãy lập bảng hệ thống những thắng lợi có ý nghĩa chiến lược của quân dân ta ở hai miền Nam-Bắc trên các mặt...
Hãy lập bảng hệ thống những thắng lợi có ý nghĩa chiến lược của quân dân ta ở hai miền Nam-Bắc trên các mặt...
Dân số thế giới đã tăng trưởng với tốc độ như thế nào – trang 169, Nhờ thành công trong các cuộc cách mạng...
Bài 38. Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật (tiếp theo) - Dân số thế giới đã tăng trưởng với tốc...
Bài 28.12 trang 79 SBT Vật Lý 12: Một Ống Cu-lít-giơ có công suất trung bình 300 W, hiệu điên thế giữa
Một Ống Cu-lít-giơ có công suất trung bình 300 W, hiệu điên thế giữa anôt và catôt có giá trị 10 kV. Hãy tính...
Bài 3.31 trang 24 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao: Phân biệt các dung dịch: lòng trắng trứng, glucozơ,
Phân biệt các dung dịch: lòng trắng trứng, glucozơ, glixerol và hồ tinh bột chỉ bằng một thuốc thử.. Bài 3.31 trang 24 Sách...
Bài 29 trang 90 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao, Tính
Tính . Bài 29 trang 90 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao - Bài 3. Lôgarit Bài 29. Tính ({3^{{{log }_3}18}};{3^{5{{log...