Trang chủ Lớp 12 Ngữ Văn lớp 12 Luyện tập Nghị luận về một hiện tượng đời sống trang 67...

Luyện tập Nghị luận về một hiện tượng đời sống trang 67 SGK Văn 12, Nguyễn Ái Quốc bàn về hiện tượng: sự lãng phí thời gian của thanh...

Nghị luận về một hiện tượng đời sống – Luyện tập Nghị luận về một hiện tượng đời sống trang 67 SGK Văn 12. Nguyễn Ái Quốc bàn về hiện tượng: sự lãng phí thời gian của thanh niên An Nam. Hiện tượng này diễn ra vào những năm đầu thế kỉ XX với hoàn cảnh xã hội nước ta ngày nay

1. Đọc văn bản và trả lời câu hỏi (SGK)

a. Nội dung:

Nguyễn Ái Quốc bàn về hiện tượng: sự lãng phí thời gian của thanh niên An Nam. Hiện tượng này diễn ra vào những năm đầu thế kỉ XX với hoàn cảnh xã hội nước ta ngày nay, hiện tượng ấy vẫn còn.

b. Các thao tác lập luận: phân tích, so sánh, bình luận.

Chẳng hạn: thao tác lập luận, so sánh.

Tác giả so sánh thanh niên An Nam với thanh niên Trung Hoa.

c. Các dùng từ giản dị không hoa mĩ, câu văn chuẩn mực gần với những phán đoán logic trong một hệ thống lập luận, câu trước liên kết với câu sau, câu sau nối tiếp câu trước một mạch suy luận. Cách diễn đạt trong sáng, mang tính thuyết phục cao.

Ví dụ: “Nhưng chúng ta… mà thôi”

2. Bàn về hiện tượng “nghiện” ka-ra-ô-kê và in-ter-nét trong nhiều bạn trẻ hiện nay.

Quảng cáo

Lập dàn ý

a. Mở bài:

Ka-ra-ô-kê và in-ter-nét là một trong những trò giải trí đặc biệt được nhiều bạn trẻ ưa thích hiện nay; đến mức có thể gọi là “nghiện”.

b. Thân bài:

–  Thực trạng việc sử dụng ka-ra-ô-kê và in-ter-nét trong thời đại ngày nay.

Ý nghĩa tích cực và mặt trái tiêu cực của nó đối với thế hệ trẻ.

–  Nguyên nhân của hiện tượng “nghiện” ka-ra-ô-kê và in-ter-nét.

–  Những hậu quả của hiện tượng này.

–  Thái độ đúng đắn cần có của thanh niên trước hiện tượng nay là gì.

c. Kết bài

Bày tỏ suy nghĩ riêng của mình, kêu gọi mọi người (nhất là các bạn học sinh) biết làm chủ trước những cám dỗ của những trò chơi, giải trí trên.

Quảng cáo